Template:No:Map Features:highway

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
[Create] Template-info.svg Template documentation

broom

Help (89606) - The Noun Project.svg

Highway

Dette brukes for å beskrive veier, gangstier, osv. For en introduksjon på bruk av denne taggen, se Highways. Se siden med tittelen Restrictions for en introduksjon på tilgang begrensninger på kjøretøy-type, tid, dag, last, osv.

Nøkkel Verdi Element Kommentar fra engelsk guide Kommentar om norsk bruk

Mer info her

Visning Bilde

Veier

Dette er de primære taggene for veinettverket. De er sortert fra mest til minst viktig.

highway motorway way En inngjerdet stor delt vei, ofte med 2 eller flere kjørefelt. Brukes på noen store delte strekninger av Europaveier i Norge.
Rendering-highway motorway neutral.png
20190825 Autostrada A4 w Krakowie 0957 5675 DxO.jpg
highway trunk way De viktigste veiene innenfor et lands system som ikke er "motorway". (Trenger nødvendigvis ikke være en delt vei.) Europavei (E-vei(international eller kontinental)) eller nasjonalt veinett
Rendering-highway trunk L3005 MF.png
Dscf0444 600.jpg
highway primary way De neste viktigste veiene i et lands system. (Kobler ofte sammen større byer.) Primær fylkesvei (skiltet fylkesvei), regional veinett
Rendering-highway primary neutral.png
Primary-photo.jpg
highway secondary way De neste viktigste veiene i et lands system. (Kobler ofte sammen byer.) Sekundær/øvrig fylkesvei (uskiltet fylkesvei), lokalt veinett
Rendering-highway secondary neutral.png
Meyenburg-L134.jpg
highway tertiary way De neste viktigste veiene i et lands system. (Kobler ofte sammen mindre byer og tettsteder) Viktige kommunale veier. (NB: Ikke fylkesveier)

Lokale arterier. Ingen offisiell klassifisering, så brukes subjektivt. Veier med faste bussruter er gode kandidater. Bredere enn tjeneste/stikkveier, og kan ha fortau og sykkelfelt, etc.

Rendering-highway tertiary neutral.png
OHZ-K28-Bergedorfer Str.jpg
highway unclassified way De minst viktigste veiene i et lands system – f.eks. mindre veier med lavere klassifisering enn "tertiary", men som ikke bare brukes som tilgang til eiendom. (Kobler ofte sammen små tettsteder og grender.)

Ordet 'uklassifisert' er en histoisk benevning i det britiske veisystemet og betyr ikke at klassifisering ikke er tilstede eller kjent; du kan bruke highway=road for det.

Kommunal vei, annen offentlig tilgjengelig vei (NB: Ikke fylkesveier)
Rendering-highway unclassified.png
Highway unclassified-photo.jpg
highway residential way Veier som brukes som tilgang til flere husstander, uten at de kobler sammen tettsteder. Fellesvei i boligfelt og hyttefelt.
Rendering-highway residential.png
Residential.jpg
highway service way area For veier som gir tilgang til, eller innenfor et industrielt område, campingplass, parkeringer osv. Kan brukes i tillegg til service=* for å indikere type vei og bruken av den og med access=* for å indikere hvem som kan bruke den og i hvilke tilfeller. Private veier, småvei i industriområde og borettslag, opp- og innkjørsler, campingplasser, skogsbilveier o.l.

Ofte finansiert av grunneier.

Rendering-highway service.png
Alley leading from the High Street to Green Lane Shopping Centre - geograph.org.uk - 942796.jpg

Link roads

highway motorway_link way På/avkjørsel veier som leder til/fra en motorvei til/fra en motorvei eller en vei av lavere klasse. Oftest med samme motorvei-restriksjoner. Norge har sjeldent veier mindre enn primary der man burde bruke *_link.
Rendering-highway motorway link.png
Dscf0242 600.jpg
highway trunk_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a trunk road from/to a trunk road or lower class highway.
Rendering-highway trunk link.png
Trunk link.jpg
highway primary_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a primary road from/to a primary road or lower class highway.
Rendering-highway primary link.png
highway secondary_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a secondary road from/to a secondary road or lower class highway.
Rendering-highway secondary link.png
highway tertiary_link way The link roads (sliproads/ramps) leading to/from a tertiary road from/to a tertiary road or lower class highway.
Rendering-highway tertiary link.png

Special road types

highway living_street way For living streets, which are residential streets where pedestrians have legal priority over cars, speeds are kept very low and where children are allowed to play on the street. Gatetun.

En vei brukt hovedsakelig av fotgjengere, men biler er tillatt i gangfart.

Living street osm.png
beginning of a living street with a paving stones surface and some trees and cars parking at the sides
highway pedestrian way area For roads used mainly/exclusively for pedestrians in shopping and some residential areas which may allow access by motorised vehicles only for very limited periods of the day. To create a 'square' or 'plaza' create a closed way and tag as pedestrian and also with area=yes. Gågate
Pedestrian with area osm.png
Cambridge Rd - geograph.org.uk - 1189572.jpg
highway track way Roads for mostly agricultural or forestry uses. To describe the quality of a track, see tracktype=*. Note: Although tracks are often rough with unpaved surfaces, this tag is not describing the quality of a road but its use. Consequently, if you want to tag a general use road, use one of the general highway values instead of track. Traktorveier eller kjerreveier. Ofte til/fra jorder eller ved/i hyttefelt og skogsbruk.
Rendering-highway track.png
Frühlingslandschft Aaretal Schweiz.jpg
highway bus_guideway way A busway where the vehicle guided by the way (though not a railway) and is not suitable for other traffic. Please note: this is not a normal bus lane, use access=no, psv=yes instead!
Rendering-highway-bus guideway-mapnik.png
Bus track.jpg
highway escape way For runaway truck ramps, runaway truck lanes, emergency escape ramps, or truck arrester beds. It enables vehicles with braking failure to safely stop.
A7-Notbremsweg.jpg
highway raceway way A course or track for (motor) racing
Rendering-highway-raceway-mapnik.png
Raceway.jpg
highway road way A road/way/street/motorway/etc. of unknown type. It can stand for anything ranging from a footpath to a motorway. This tag should only be used temporarily until the road/way/etc. has been properly surveyed. If you do know the road type, do not use this value, instead use one of the more specific highway=* values.
Rendering-highway-road-mapnik.png
Road.png

Paths

highway footway way For designated footpaths; i.e., mainly/exclusively for pedestrians. This includes walking tracks and gravel paths. If bicycles are allowed as well, you can indicate this by adding a bicycle=yes tag. Should not be used for paths where the primary or intended usage is unknown. Use highway=pedestrian for pedestrianised roads in shopping or residential areas and highway=track if it is usable by agricultural or similar vehicles.
Rendering-highway footway.png
Dscf0487 600.jpg
highway bridleway way For horses. Equivalent to highway=path + horse=designated.
Rendering-highway bridleway.png
Bridleway-reitweg-de.jpg
highway steps way For flights of steps (stairs) on footways. Use with step_count=* to indicate the number of steps
Rendering-highway steps.png
Steps.jpg
highway path way A non-specific path. Use highway=footway for paths mainly for walkers, highway=cycleway for one also usable by cyclists, highway=bridleway for ones available to horses as well as walkers and highway=track for ones which is passable by agriculture or similar vehicles.
Path osm.png
GuideFootPathCycleYes.jpg

When sidewalk (or pavement) is tagged on the main roadway (see Sidewalks)

sidewalk both / left / right / no way Specifies that the highways has sidewalks on both sides, on one side or no sidewalk at all
Sidewalk and zebra-crossing.jpg

When cycleway is drawn as its own way (see Bicycle)

highway cycleway way For designated cycleways. Add foot=* only if default-access-restrictions do not apply.
Cycleway osm.png
Separated cycleway with traffic sign

Cycleway tagged on the main roadway or lane (see Bicycle)

cycleway lane way A lane is a route that lies within the roadway
Fietsstrook Herenweg Oudorp.jpg
cycleway opposite way Used on ways with oneway=yes where it is legally permitted to cycle in both directions. Used together with oneway:bicycle=no.
Sul bxl 01.JPG
cycleway opposite_lane way Used on ways with oneway=yes that have a cycling lane going the opposite direction of normal traffic flow (a "contraflow" lane). Used together with oneway:bicycle=no.
France road sign C24a-2.svg
cycleway track way A track provides a route that is separated from traffic. In the United States, this term is often used to refer to bike lanes that are separated from lanes for cars by pavement buffers, bollards, parking lanes, and curbs. Note that a cycle track may alternatively be drawn as a separate way next to the road which is tagged as highway=cycleway.
Cycle nexttoroad.jpg
cycleway opposite_track way Used on ways with oneway=yes that have a cycling track going the opposite direction of normal traffic flow. Used together with oneway:bicycle=no.
549c Spitzenkiel140923.jpg
cycleway share_busway way There is a bus lane that cyclists are permitted to use.
Busandbike.jpg
cycleway opposite_share_busway way Used on ways with oneway=yes that have a bus lane that cyclists are also permitted to use, and which go in the opposite direction to normal traffic flow (a "contraflow" bus lane). Used together with oneway:bicycle=no.
2010-01-02 15.19.16.jpg
cycleway shared_lane way Cyclists share a lane with motor vehicles, but there are markings indicating that they should share the lane with motorists.
Sharrows Toronto 2011.jpg
busway lane way Bus lane on both sides of the road.
2010-01-02 15.19.16.jpg

Lifecycle

highway proposed way For planned roads, use with proposed=* and a value of the proposed highway value.
highway construction way For roads under construction. Use construction=* to hold the value for the completed road.
Highway construction 200805041655.png
different colours
12Jan05 04.jpg

Attributes

abutters commercial/ industrial/ mixed/ residential/ retail etc. way See Key:abutters for more details.
Dscf1376-600.jpg
bicycle_road yes way A bicycle road is a road designated for bicycles. If residential streets get the status of bicycle roads, normally, by special signs, motor traffic is admitted with limited speed, often only for residents.
456Humboldtstr.jpg
driving_side left/ right node relation Defines which side of the road vehicles must legally use. (must only be used on highways when they are an exception to the rule)
Drive on left in australia.jpg
ford yes node way The road crosses through stream or river, vehicles must enter any water.
Map feature ford.jpg
ice_road yes way A highway is laid upon frozen water basin, definitely doesn't exist in summer.
Pechora crossing.jpg
incline Number %/° node way Incline steepness as percents ("5%") or degrees ("20°"). Positive/negative values indicate movement upward/downwards in the direction of the way.
junction roundabout way closed way This automatically implies oneway=yes, the oneway direction is defined by the sequential ordering of nodes within the Way. This applies on a way, tagged with highway=* already.
Mapping-Features-Roundabout-Simple.png
2008 03 12 - UMD - Roundabout viewed from Art Soc Bldg 4b.JPG
lanes number way The number of traffic lanes for general purpose traffic, also for buses and other specific classes of vehicle.
NLEx 6 Lanes.jpg
lit yes/no nodewayarea Street lighting
Berlin speer-leuchte.jpg
motorroad yes/no way node Brukes på veier som har "motorway"-restriksjoner, men som er tagget med noe annet enn highway=motorway. Kan brukes på "trunk"-veier (ofte Europaveier) for å indikere at strekningen har motorvei-lignende funksjon/bruk.)
Zeichen 331.1 - Kraftfahrstraße, StVO 2013.svg
mountain_pass yes node The highest point of a mountain pass.
Mountain pass.jpg
mtb:scale 0-6 way Applies to highway=path and highway=track. A classification scheme for mtb trails (few inclination and downhill).
S3.jpg
mtb:scale:uphill 0-5 way A classification scheme for mtb trails for going uphill if there is significant inclination.
mtb:scale:imba 0-4 way The IMBA Trail Difficulty Rating System shall be used for bikeparks. It is adapted to mtb trails with artificial obstacles.
mtb:description Text way Applies to highway=path and highway=track. A key to input variable infos related to mtbiking on a way with human words
overtaking yes/ no/ caution/ both/ forward/ backward way Specifying sections of roads where overtaking is legally forbidden. Use overtaking:forward=yes/no/caution and overtaking:backward=yes/no/caution when it depends on driving direction.
parking:condition free/ ticket/ disc/ residents/ customers/ private way Specifying the parking conditions (terms). See parking:condition=* for more details.
parking:lane parallel/ diagonal/ perpendicular/ marked/ no_parking/ no_stopping/ fire_lane. way Specifying the parking space. See parking:lane=* for more details.
passing_places yes way A way which has frequent passing places
sac_scale hiking / mountain_hiking / demanding_mountain_hiking / alpine_hiking / demanding_alpine_hiking / difficult_alpine_hiking way Applies to highway=path and highway=footway. A classification scheme for hiking trails.
Mountain hiking.jpg
service alley / driveway / parking_aisle etc. way See Key:service for more details.
Seattle - alley north from S Jackson between Western & 1st - A.jpg
surface paved / unpaved / asphalt / concrete / paving_stones / sett / cobblestone / metal / wood / compacted / fine_gravel / gravel / pebblestone / grass_paver / grass / dirt / earth / mud / sand / ground way See Key:surface for more details.
tactile_paving yes / no node way area A paving in the ground to be followed with a blindman's stick. Not to be rendered on standard maps.
Tactile paving.jpg
tracktype grade1/ grade2/ grade3/ grade4/ grade5 way To describe the quality of the surface. See Key:tracktype for more information.
Mapnik-tracktype-grade1.png
Surface grade1.jpg
traffic_calming yes / bump / hump / cushion / table etc. node way See Key:traffic calming for more details.
trail_visibility excellent / good / intermediate / bad / horrible / no way Applies to highway=path, highway=footway, highway=cycleway and highway=bridleway. A classification for hiking trails visibility
winter_road yes way A highway functions during winter, probably can't be driven in summer.
Anuisk bilibino sever66.jpg

Other highway features

highway bus_stop node A small bus stop. Can be mapped more rigorously using public_transport=stop_position for the position where the vehicle stops and public_transport=platform for the place where passengers wait. See public_transport=* for more details.
Bus stop.12.svg
Průmyslová str3, Prague Štěrboholy.jpg
highway crossing node A.k.a. crosswalk. Pedestrians can cross a street here; e.g., zebra crossing
Zebra-crossing sm.jpg
highway elevator node Elevator
Elevator-12.svg
Diag3.jpg
highway emergency_access_point node Sign number which can be used to define your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
highway give_way node A "give way," or "Yield" sign
Give way.jpg
emergency phone node A calling device can be used to tell on your current position in case of an emergency. Use with ref=NUMBER_ON_THE_SIGN
Borne SOS.jpg
highway mini_roundabout node Similar to roundabouts, but at the center there is either a painted circle or a fully traversable island. In case of an untraversable center island, junction=roundabout should be used.

Rendered as anti-clockwise by default direction=anticlockwise. To render clockwise add the tag direction=clockwise.

Mapping-Features-Mini-Roundabout.png
Mini-roundabout.jpg
highway motorway_junction node Indicates a junction (UK) or exit (US). ref=* should be set to the exit number or junction identifier. (Some roads – e.g., the A14 – also carry junction numbers, so the tag may be encountered elsewhere despite its name)
Mapnik-Motorway-Junction.png
Dscf0242 600.jpg
highway passing_place node The location of a passing space
Ausweichstelle.jpg
highway rest_area node area Place where drivers can leave the road to rest, but not refuel.
Rendering-highway-services-mapnik.jpg
Wentworth terrain.jpg
highway speed_camera node A fixed road-side or overhead speed camera.
Speed camera.jpg
highway street_lamp node A street light, lamppost, street lamp, light standard, or lamp standard is a raised source of light on the edge of a road, which is turned on or lit at a certain time every night
Litpath.jpg
highway services node area A service station to get food and eat something, often found at motorways
Mapping Features Motorway service area.jpg
De lucht.jpg
highway stop node A stop sign
STOP sign.jpg
highway traffic_signals node Lights that control the traffic
Rendering-traffic singals.jpg
Ampel.jpg
highway turning_circle node A turning circle is a rounded, widened area usually, but not necessarily, at the end of a road to facilitate easier turning of a vehicle. Also known as a cul de sac.
Mapping-Features-Turning-Circle.png
Turning circle.jpg
highway User Defined node way All commonly used values according to Taginfo

This table is a wiki template with a default description in English. Editable here.