Pl:Tag:highway=emergency_access_point

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = emergency_access_point
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
Opis
Znak z numerem, za pomocą którego można określić aktualną pozycję w sytuacji wypadku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzony

highway=emergency_access_point – służy do oznaczenia punktu dostępu dla służb ratowniczych na podstawie znaku z numerem, który jest wykorzystany do określenia aktualnej pozycji w przypadku zagrożenia lub wypadku.

Niektórzy mapujący używają tagu emergency=access_point do mapowania takiego punktu.

Opis

Dla obszarów trudno dostępnych, takich jak lasy, lub przy drogach, niektóre kraje oferują sieć takich punktów.
W nagłych przypadkach można zadzwonić na numer telefonu alarmowego w danym kraju i podać numer na znaku przy tym punkcie dostępu. Zgodnie z podanym numerem operator znajdzie dokładną lokalizację bez konieczności podawania opisu.

Niektóre z tych miejsc oferują również specjalny numer telefonu, pod który należy dzwonić zamiast numeru alarmowego danego kraju.

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł i dodajemy tagi highway=emergency_access_point i ref=* z numerem referencyjnym na znaku.

Dodatkowe tagi, jeśli są podane/znane, to emergency_telephone_code=* z numerem telefonu na znaku, tag operator=* z nazwą operatora obsługującego daną sieć i tagiem name=* z nazwą znaku.

Przykłady

Zobacz też