Pl:Tag:highway=emergency_access_point

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = emergency_access_point
Anfahrpunkt für Rettungsfahrzeuge HP 108 Alter Lorscher Weg 102 1235.jpg
Opis
Znak z numerem, za pomocą którego można określić aktualną pozycję w sytuacji wypadku. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

highway=emergency_access_point – służy do oznaczenia punktu dostępu dla służb ratowniczych na podstawie znaku z numerem, który jest wykorzystany do określenia aktualnej pozycji w przypadku zagrożenia lub wypadku.

Niektórzy mapujący używają tagu emergency=access_point do mapowania takiego punktu.

Opis

Dla obszarów trudno dostępnych, takich jak lasy, lub przy drogach, niektóre kraje oferują sieć takich punktów.
W nagłych przypadkach można zadzwonić na numer telefonu alarmowego w danym kraju i podać numer na znaku przy tym punkcie dostępu. Zgodnie z podanym numerem operator znajdzie dokładną lokalizację bez konieczności podawania opisu.

Niektóre z tych miejsc oferują również specjalny numer telefonu, pod który należy dzwonić zamiast numeru alarmowego danego kraju.

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł i dodajemy tagi highway=emergency_access_point i ref=* z numerem referencyjnym na znaku.

Dodatkowe tagi, jeśli są podane/znane, to emergency_telephone_code=* z numerem telefonu na znaku, tag operator=* z nazwą operatora obsługującego daną sieć i tagiem name=* z nazwą znaku.

Przykłady

Zobacz też