Pl:Tag:highway=milestone

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = milestone
(droga= słupki_pikietażowe)
3marcoquilometriconovo.png
Opis
Używane do oznaczania położenia słupków kilometrowych. Edit or translate this description.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do droginie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: w rzeczywistości

highway=milestone - służy do oznaczania położenia słupków pikietażowych.

Podobne tagi

dla "nowoczesnych" słupków pikietażowych stosujemy
highway=milestone - Proposed_features/Milestones
railway=milestone
waterway=milestone

dla "historycznych" słupków pikietażowych stosujemy
historic=milestone
historic=boundary stone

Tagi

Następujące funkcje są opisane w artykule Proposed_features/Milestones. Ten artykuł nie został jeszcze zatwierdzony, ale jest używany.

Obowiązkowe:

Opcjonalne:

  • ref=* - używane tylko jeśli słupek pikietażowy, faktycznie, ma podany numer referencyjny.
  • distance=* - do zastosowania w przypadku gdy słupek pikietażowy, faktycznie, ma numer będący odległością od początku drogi/kolei. Zastosowanie jednostki odległości (km dla kilometrów lub mi dla mil, oddzielonych od wartości spacją) jest obowiązkowe. Liczby dziesiętne z punktami oddzielającymi miejsca dziesiętne są dozwolone, np.<tag k="distance" v="35.0 km"/>, <tag k="distance" v="15.5 mi"/>

Proponowane użycie

Dla słupków kilometrowych drogowych

tag k="highway" v="milestone"

Dla ksłupków kilometrowych kolejowych

tag k="railway" v="milestone"

Dla słupków kilometrowych posiadających numer referencyjny

tag k="highway" v="milestone"
tag k="ref" v="M-509"

Dla słupków kilometrowych zawierających odległość od początku drog

tag k="highway" v="milestone"
tag k="distance" v="35"

W każdym przypadku, węzeł słupka pikietażowego musi być częścią drogi przy której się znajduje. (np. słupek pikietażowy drogi musi być częścią drogi, której słupek pikietażowy dotyczy).

Dla dróg dwukierunkowych, oznaczamy słupek pikietażowy dla każdego kierunku (jeśli jest dostępny) lub stosujemy ekstrapolację. Dla dróg jednokierunkowych z dwoma słupkami pikietażowymi (po obu stronach drogi)), należy użyć interpolacji.

Renderowanie

Tylko na najwyższych poziomach zbliżenia, w podobny sposób, jak skrzyżowania dróg.

Przykład

Komentarz

Proszę używać Talk:Proposed features/Milestones dla komentarzy.