Pl:Key:marker

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg marker
(Znak)
Bornes et balises de repérage en France 06.jpg
Opis
Kształt i funkcja fizycznego miejsca wskazującego podziemną infrastrukturę użytkową, słupki pikietażowe lub znaki granic prywatnych działek. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budowle
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 7
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

Klucz marker=* jest używany do mapowania fizycznego znaku, takiego jak słupek pikietażowy, znak graniczny działki lub tabliczka uzbrojenia podziemnego. Znak może wskazywać na obecność w pobliżu podziemnej infrastruktury; dla słupków pikietażowych podawać odległość; określać granice działek.

Wartość tego klucza pozwala na opis kształtu znaku, a dodatkowe znaczniki mogą opisywać jego funkcję.

Jak mapować

Utwórz węzeł węzeł w miejscu znaku i dodaj marker=* z odpowiednią wartością z poniższej tabeli.

Popularne wartości

LOADING TAG LIST... (If you do not see this tag list, you need to enable JavaScript)
Ta tabela jest generowana automatycznie. Zobacz Template:Taglist, aby uzyskać dokumentację na jej temat.