Pl:Tag:junction=roundabout

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg junction = roundabout
RoundaboutDoubleTurnO2.jpg
Opis
Skrzyżowanie dróg, na którym ruch odbywa się wokół nieprzejezdnej wyspy i ma pierwszeństwo przejazdu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Implikuje
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

junction=roundabout stosowany do oznaczenia położenia skrzyżowania dróg, na którym ruch odbywa się wokół centralnej wysepki, a pojazdy znajdujące się na rondzie mają pierwszeństwo.

Opis obiektu

 Rondo czyli skrzyżowanie
Ronda mogą być różne od minirond (z wysepką po prostu namalowaną na nawierzchni) po ogromne z kilkoma pasami ruchu.

Proszę zwrócić uwagę na sekcję "Błędne interpretacje" w celu rozróżnienia ronda, minironda, poszerzonej jezdni umożliwiającej zawracanie i dalszych funkcji drogowych.

Mapowanie

Zacznijmy od rysowania okrągłego kształtu reprezentującego rondo. Ponadto:

 • Linie OSM (wektory) reprezentujące rondo muszą być rysowane zgodnie z kierunkiem ruchu.
 • Oznaczamy linie OSM reprezentujące rondo tagiem junction=roundabout
 • Tag oneway=yes jest dodawany opcjonalnie dla jasności.
 • Łączymy je z liniami reprezentującymi drogi zbliżające się do ronda. Jeśli droga jest podzielona na dwie oddzielne jezdnie (jedna zbliżająca, jedna odchodząca), należy narysować je wyraźnie i oznaczyć te jezdnie (a nie rondo) tagiem oneway=yes. Należy również zwrócić uwagę na ich prawidłową orientację i używać oddzielnych węzłów na rondzie dla zbliżających i odchodzących dróg.
 • Również oznaczamy linie tagiem highway=*, tak samo jak drogi łączące się. Jeśli rondo łączy drogi o różnej ważności, zwykle powinno się użyć tagowania tej z najwyższą ważnością (tak więc rondo łączące drogę pierwszorzędną i niesklasyfikowaną powinno mieć tag highway=primary).
 • Rondo powinno być oznaczone jedynie tagiem name=* jeśli skrzyżowanie ma niezależną nazwę, odmienną od dróg przecinających je.
 • Każda droga musi być połączona z rondem oddzielnym węzłem, czyli między tymi węzłami wymagane są segmenty ronda. W ten sposób routery mogą bezpiecznie rozpoznać, którą częścią ronda należy jechać.

Ronda mogą również być podzielone na segmenty z innych powodów, np.: aby oznaczyć część ronda jako wiadukt, lub, gdy poszczególne fragmenty ronda są częściami różnych tras autobusowych.

Edytory rysujące okrąg

JOSM

Istnieją dwa sposoby, aby narysować okrąg w JOSM:

 • Rysujemy linię zamkniętą i naciskamy klawisz O lub wybieramy NarzędziaWyrównaj węzły na kole w menu.
 • Wybieramy dwa lub trzy węzły (np końcowe węzły linii dróg prowadzących do ronda) i naciskamy klawisz 'shift-o' lub wybieramy NarzędziaUtwórz okrąg z menu.

Potlatch 2

W Potlatch 2, rysujemy linię zamkniętą z co najmniej trzech węzłów i wybieramy Wyrównaj w kole na pasku narzędzi.

iD

W iD, najpierw rysujemy linię zamkniętą. Następnie wybieramy linię i naciskamy klawisz O, lub zaznaczamy linię i klikamy prawym przyciskiem i z menu edycji wybieramy „Zaokrąglij”.

Aby zaznaczyć, że to rondo, najpierw wybieramy rodzaj drogi. Następnie w edytorze obiektu: Dodaj Pole → Rodzaj skrzyżowania → Rondo.

Przykłady

Znaki drogowe

Ronda są zwykle zaznaczone przez znaki drogowe, jak np. jeden z poniższych:

Roundabout sign Israel.png Diamond road sign roundabout.svg Australian Roundabout warning sign.png CZ traffic mark C1 roundabout.svg Singapore Road Signs - Warning Sign - Roundabout.svg Square in Iran.png Znak A-8.svg

Czasami w przypadku większych rond, stosowane są różne znaki (np. używany jest zwykły znak podporządkowania). Dopóki główna zasada – ruch na rondzie ma pierwszeństwo – jest zachowana, ten sposób jest do zaakceptowania przy oznakowaniu ronda.

Ronda

Poniższa tabela przedstawia wybór klasycznych rond: wszystkie są jednokierunkowe z nieprzejezdnym centrum wyspy, a ruch na rondzie jest prawostronny. W celu określenia właściwgo tagu highway=* patrz na następną sekcję.

Kreisverkehr2.jpg Hamilton Roundabout.JPG San Agustin Roundabout A.jpg
New Roundabout - geograph.org.uk - 786383.jpg highway=*
junction=roundabout
Roundabout denmark 0075.jpg
Blackwood roundabout.jpg Mini-roundabout Duckpool Road, Newport - geograph.org.uk - 1435594.jpg Lau Fau Shan Roundabout 2012.JPG

Wybór właściwego tagu drogi

Następujące przykłady skupiają się na ustalaniu prawidłowej wartości highway=* dla ronda, dlatego tylko ten znacznik znajduje się na liście. Kiedy oznaczamy rondo, tag junction=roundabout musi być zawsze określony.

Image Oznaczenie drogi Założenie Opis
Mapping-Features-Roundabout-Double-Carriageway.png highway=trunk Dwujezdniowa droga expresowa (primary) przechodząca przez rondo z dwoma czwartorzędnymi drogami publicznymi (unclassified), podłączone do niego. Droga ekspresowa który przechodzi przez rondo ma wyższą klasą i dlatego sam rondo powinny być oznaczone jako droga ekspresowa. Korzystamy z dwóch węzłów po każdej stronie, aby podłączyć drogę ekspresową do ronda – po jednym dla każdego kierunku jazdy.
Mapping-Features-Roundabout-Secondary-Ends.png highway=unclassified Drugorzędna droga (secondary) kończy się na rondzie, trzy pozostałe drogi są ​​czwartorzędne (unclassified). Drugorzędna droga ma wyższą klasę, ale ona kończy się na rondzie. Czwartorzędne drogi przechodzą przez rondo i rondo ma być również oznaczone jako czwartorzędne.
Roundabout-Primary and Secondary.png highway=primary Główna droga (krajowa) (primary) łączy się z rondem od północy i zachodu, droga drugorzędna (secondary) jest od wschodu a droga serwisowa (service) od południa. Główna droga ma wyższą klasę i nie kończy się na rondzie. Dlatego rondo jest oznaczone jako główne.

Błędne interpretacje

W OpenStreetMap mamy kilka tagów, które opisują różne okrągłe i poszerzone obiekty drogowe.

Przypuszczalnie te trzy znaczniki są najczęściej mylone ze sobą:

Z powodu niekompletnych lub niejasnych dokumentacji, błędnej interpretacji lub po prostu dla uproszczenia, były one często używane w sytuacjach, w których nie mają zastosowania.

Główne różnice między nimi są następujące:

 • roundabout jest ulicą jednokierunkową z pierwszeństwem przejazdu, oraz nie przejezdnym centrum wyspy.
 • mini_roundabout jest ulicą jednokierunkową z pierwszeństwem przejazdu, oraz przejezdnym centrum wyspy.

W szczególności duże pojazdy mogą przejechać przez centrum wyspy, jeżeli nie jest możliwe okrążenie jej ze względu na ich wymiary, np. jazda przez rondo może być niemożliwa dla dużego samochodu, ale można on jechać przez minironda, mając te same wymiary.

 • turning circle jest poszerzonym miejscem na dwukierunkowej ulicy, bez centrum wyspy, (a przynajmniej w pełni przejezdnym centrum wyspy). Brak centrum wyspy pozwala na zawrócenie dużym pojazdom.


 • traffic circle jest innym terminem czasami mylonym z rondem: w przeciwieństwie do ronda, dochodzący ruch drogowy jest kontrolowany za pomocą znaków stopu, sygnałów drogowych, lub też nie jest formalnie kontrolowany. W OSM ruch kołowy zazwyczaj nie jest zaznaczony przez konkretne tagi.

Bardzo częstym pytaniem jest: "Dlaczego jest to takie ważne, aby przestrzegać tych wytycznych znakowania jeśli mapa wygląda dobrze, nawet jeśli oznaczone inaczej"
Odpowiedź brzmi: Mapa to nie wszystko. Istnieje wiele aplikacji, które przetwarzają nasze dane i te znaczniki mają różne konsekwencje np dla routerów. Tak więc, jeśli oznaczamy małe rondo jako minirondo lub pętlę na końcu ulicy jako ruch kołowy, może to wyglądać OK na mapie, ale spowoduje przerwy w ich zastosowaniu w innych aplikacjach. Więc proszę nie myślmy o tym, jako o utrudnieniu, a starajmy się używać właściwych znaczników w każdej sytuacji.

Poniższa tabela przedstawia preferowane tagowanie dla najbardziej typowych sytuacji, a także stara się wyjaśnić kilka niejasności.

Zdjęcie Oznaczanie Uwagi
San Agustin Roundabout A.jpg linia zamknięta
highway=*
junction=roundabout
Standardowe rondo z dużym, nieprzejezdnym centrum wyspy.
Mini-roundabout Duckpool Road, Newport - geograph.org.uk - 1435594.jpg linia zamknięta
highway=*
junction=roundabout


lub alternatywnie

węzeł
junction=roundabout
direction=clockwise

Małe, ale nie minirondo. Mimo to, zalecane jest, aby oznaczyć go w ten sam sposób, jak duże rondo. Dla uproszczenia, dopuszczalne jest, aby oznaczyć go jednym węzłem z tagiem junction=roundabout.

W tym przypadku tag direction=* powinien być określony, ponieważ jego wartością domyślną jest kierunek w lewo, gdy używany w połączeniu z rondem.

Mini-roundabout in Staining - geograph.org.uk - 1394614.jpg węzeł
highway=mini_roundabout
direction=clockwise
Klasyczne minirondo, gdzie centrum jest tylko namalowanym kołem. W tym przypadku tag direction=* powinien być określony, ponieważ jego wartością domyślną jest kierunek w lewo, gdy używany w połączeniu z minirondem.
Erfurts famous miniroundabout 2.jpg węzeł
highway=mini_roundabout
Duże, ale minirondo. Centrum wyspy jest przejezdne i bez drogowskazów.
Kreisverkehr.jpg węzeł
highway=mini_roundabout
Również klasyczne minirondo, lekko uniesione, ale nadal w pełni przejezdne centrum wyspy.
Turning circle, Temple - geograph.org.uk - 1537665.jpg węzeł
highway=turning_circle


or alternatively

obszar
highway=*
area=yes

To zdjęcie pokazuje okrągłe miejsce z przejezdną wyspą w środku, ale to nie jest ani minirondo, ani rondo, lecz obszar zawracania, co pozwala na zawracanie dużym pojazdom. Proszę pamiętać, że obszar zawracania może mieć dowolny kształt, ale nigdy nie ma nieprzejezdnej wyspy.
Junction with central island.jpg węzeł
traffic_calming=island
Nie dajmy się zmylić wyspą: nie istnieją żadne przesłanki, że to jest droga jednokierunkowa, czy z pierwszeństwem, więc jest to tylko skrzyżowanie z wyspą umieszczoną dla zwolnienia ruchu kołowego.
Kein kreisel IMGP9185 osm.jpg węzeł
traffic_calming=island
Zwróćmy uwagę na strzałki - to też jest tylko skrzyżowanie ze zwolnieniem ruchu kołowego.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg linia zamknięta
highway=*


lub alternatywnie proponowane

węzeł
highway=turning_loop

Miejsce dla samochodów, aby mogły zawrócić. Jednak ze względu na wyspę, to nie jest obszar zawracania (który nie musi mieć wyspy), więc powinno być mapowane jako pętla.

Dla uproszczenia, tagowanie highway=turning_loop na jednym węźle jest obecnie przedmiotem dyskusji.


Zobacz też