Pl:Junctions

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Skrzyżowania
RoundaboutDoubleTurnO2.jpg
Rondo DoubleTurn.
Opis
Skrzyżowanie dróg
Kategoria: Drogi
Tagi


Mapowanie

Zobacz podstawowe zalecenia w Standardach i konwencjach edycji OpenStreetMap.

Skrzyżowania dróg

Proste skrzyżowanie

Proste skrzyżowanie jest reprezentowane przez przecięcie się dwóch dróg współdzielących wspólny węzeł.

Skrzyżowanie dróg dwupasmowych

Gdy pojedyncza jezdnia przecina drogę dwupasmową (na tym samym poziomie), skrzyżowanie jest reprezentowane przez dwa węzły i niewielki odcinek pojedynczej jezdni (lewa grafika).
Gdy dwie drogi dwupasmowe przecinają się, skrzyżowanie jest reprezentowane przez cztery węzły i cztery małe sekcje (prawa grafika).

height=200px height=200px

Gdy wszystkie odcinki jezdni mają te same atrybuty, mogą być one reprezentowane przez pojedynczy przebieg OSM. Ale gdy atrybuty są różne, na przykład mapowane turn:lanes=* lub destination=*, wtedy dzielą się na indywidualne drogi OSM.

Reprezentowanie obszaru drogi za pomocą liniowej drogi OSM jest abstrakcją dla rutynowości. Analogicznie, cztery węzły i wewnętrzne odcinki skrzyżowania drogi dwupasmowej są abstrakcją w stosunku do

rzeczywistego obszaru połączenia (szary kolor w przykładowych obrazach), są również wymagane do routingu. 

Może to jednak spowodować problemy z przypisaniem tagu name=*. Oczywiście, różowe segmenty m i n na zdjęciach można nazwać jako "A-Road" bez spowodowania konfliktu.
Z drugiej strony, niebieskie segmenty p i q mogą mieć nazwy "B-Road" lub "C-Road", albo nie mają wcale nazwy. Podobnie tag destination=* powinien być oznaczony na zewnętrznych segmentach, gdzie sprawy są jednoznaczne.

Ronda

Ronda powinny być tagowanie junction=roundabout.
Rozmiary ronda są zależne od trasy, różne źródła podają różne zastosowania mini-ronda dla różnych części trasy.
Niemiecka Wikipedia podaje średnicę dla poszczególnych rodzajów rond:

Mini od 13 do 22 metrów;
Małe od 26 do 50 metrów;
Duże ponad 40 metrów.

Często duże ronda są zbudowane nawet do 700 metrów średnicy. Patrz: [[1]].
Angielska Wikipedia ma bardziej liberalną definicję mini-ronda. Patrz: [[2]].

"Małe ronda mogą występować jako malowane koła, niskie kopuły, lub często jako małe trawniki."
Małe ronda, przez których środek może przejeżdżać pojazd, powinny być oznaczone jako highway=mini_roundabout.

Małe rondo z barierką

Sygnalizacja drogowa na skrzyżowaniu

Skrzyżowania ze znakami stopu powinny być oznaczone highway=stop.
Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną powinny być oznaczone jako highway=traffic_signals.

Przejścia wodne

Bród (gdzie samochody, piesi lub konie muszą wejść do wody, aby przekroczyć strumień lub rzekę) powinien być oznaczony jako ford=*.

Przejazdy kolejowe/drogowe

Przejazdy kolejowe lub drogowe dla pieszych powinny być oznaczone jako railway=level_crossing.

Tagowanie

Typ Znacznik Opis
linia
węzeł
junction=roundabout
highway=mini_roundabout
rondo drogowe
rondo drogowe z małą "malowaną" wyspą centralną
węzeł highway=motorway_junction zjazd na drogę innej kategorii
węzeł highway=crossing przejście dla pieszych przez drogę
węzeł railway=crossing przejście dla pieszych przez tory kolejowe
węzeł railway=level_crossing przejazd kolejowy strzeżony
węzeł highway=stop Znak "Stop".
węzeł highway=traffic_signals Drogowa sygnalizacja świetlna
węzeł barrier=gate Brama
węzeł barrier=stile Przełaz
węzeł barrier=cattle_grid Bariera dla zwierząt.
linia
węzeł
ford=yes Bród.

Otwarte kwestie

(Patrz Talk page jeśli chcesz, aby przedyskutować kwestie otwarte.)

  • Dla większości skrzyżowań, czy jest wskazane, aby były liniowe? Spodziewam się, że występuje to, gdy dwie trasy przecinają jakieś dwie inne trasy (np. wydzielone drogi przecinają 2-torową linię kolejową. Ale czy przejazd kolejowy jest częścią linii kolejowej, drogi, albo jedno i drugie?
  • Czy tag ford=yes może być obszarem, czyli, czy brody są na tyle duże, aby miało to zastosowanie?
  • Czy highway=stop lub highway=traffic_signals może być zastosowany do oznaczenia przecięcia się dróg lub miejsca gdzie sygnał/znak stopu fizycznie jest postawiony? Co, jeśli chodzi o skrzyżowania, gdzie nie wszystkie kierunki są opisane/sygnalizowane?
  • Większość z nich powinna być, prawdopodobnie, przeniesiona do tagu junction=*. Stile, gate, i cattle_grid nie są naprawdę skrzyżowaniami, są barierami, więc powinny chyba mieć tag barrier=*. Zobacz postępy w tej sprawie w barrier=* proposal

Propozycje

  • highway=junction - Propozycja odwzorowywania skrzyżowań i zmniejszenia liczbę potrzebnych relacji

Zobacz też

highway=mini_roundabout - Małe rondo.
highway=stop - Skrzyżowanie ze znakiem "Stop".
highway=traffic_signals - Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną.