Pl:Tag:railway=level_crossing

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = level_crossing
(kolej = przejazd_kolejowy)
Podborsko-level-crossing.jpg
Opis
Miejsce przecięcia linii toru kolejowego oraz drogi samochodowej/pieszej chronione szlabanem. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Level crossing2.svg
Grupa: Koleje
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

railway=level_crossing — miejsce przecięcia drogi samochodowej z torem kolejowym, oznaczone krzyżem św. Andrzeja, sygnalizacją świetlną, a także chronione szlabanami.

Opis

Przejazd kolejowy (gdzie droga przekracza linię kolejową na tym samym poziomie - tzn. bez mostu). Niektóre mają barierki lub bramki, które są obsługiwane automatycznie lub ręcznie.
Te automatyczne mają zazwyczaj mechanizmy ostrzegawcze - migające czerwone światła lub dzwonki (lub oba). Niektóre przejścia nie mają barier, tylko światła ostrzegawcze.
Uruchamiane ręcznie są obsługiwane przez przedsiębiorstwo kolejowe lub przez użytkownika przekraczającego. Jeśli to drugie, może być wymagane telefonowanie do skrzyni sygnałowej, aby sprawdzić, czy można bezpiecznie przejechać pojazdem lub poprowadzić zwierzęta hodowlane zanim nastąpi otwarcie jakiejkolwiek bariery.

Mapowanie

Zaznaczamy węzeł węzeł. Węzeł powinien być wspólny dla drogi i linii kolejowej.

Dodatkowe tagi

Zobacz OpenRailwayMap/Tagging#Level_crossings.

Zobacz też