Gcf:Tag:railway=level_crossing

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = level_crossing
Carrefour du 28 aout 44.jpg
DescriptionTranslate.svg
Janbé ray èvè on lari épi on chimen a tren Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
RenderingTranslate.svg
Level crossing2.svg
GroupTranslate.svg: Chimen a tren
Used on these elementsTranslate.svg
may be used on nodesshould not be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations
See alsoTranslate.svg
StatusTranslate.svgapprovedPage for proposal

On Janbé ray èvè on lari épi on chimen a tren

Kijan mèt sa asi kat-la

Ou dwèt mèt mak-lasa asi node. Pwen-lasa dwèt sé on kawfou èvè chimen a tren-la épi chimen-la