Bg:Tag:railway=level_crossing

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = level_crossing
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
Описание
Железопътен прелез. Show/edit corresponding data item.
Изобразяване на OSM Carto
Level crossing.svg
Група: Railways
Използва се със следните елементи
may be used on nodesshould not be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Виж също
Статус: одобреноPage for proposal

Прелез (където път пресича ж.п.линия, обикновено с бариера и мигаща сигнална светлина)

Usage

Ползвайте тага върху точка node. Точката трябва да е обща за пътя и ж.п. линията.

Забележка: Osmarender не рендва прелезите автоматично. За Mapnik тагът е нужен.(2008-07-01)

Ползвайте supervised=yes когато бариерата се вдига и спуска ръчно от служител. В много страни все още съществуват такива старомодни прелези.

See also

Tag:railway=crossing за местата където пешеходците могат да пресекат ж.п. линията.