Bg:Tag:railway=level_crossing

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg railway = level_crossing
Level crossing - Chertsey - England - 270404.jpg
Описание
Железопътен прелез. Edit or translate this description.
Изобразяване на OSM Carto
Level crossing2.svg
Група: Railways
Използва се със следните елементи
may be used on nodesshould not be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations
Виж също
Статус: одобреноPage for proposal

Прелез (където път пресича ж.п.линия, обикновено с бариера и мигаща сигнална светлина)

Usage

Ползвайте тага върху точка node. Точката трябва да е обща за пътя и ж.п. линията.

Забележка: Osmarender не рендва прелезите автоматично. За Mapnik тагът е нужен.(2008-07-01)

Ползвайте supervised=yes когато бариерата се вдига и спуска ръчно от служител. В много страни все още съществуват такива старомодни прелези.

See also

Tag:railway=crossing за местата където пешеходците могат да пресекат ж.п. линията.