Pl:Obszar

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Area)
Jump to navigation Jump to search
Osm element area.svg

Obszar (ang. area) lub wypełniony wielobok można zdefiniować jako linię zamkniętą, z wypełnioną przestrzenią z odpowiednim tagiem lub przy użyciu relacji multipolygon.

Należy zauważyć, że obszary nie są odrębnymi elementami i niektóre linie zamknięte (np. landuse=*) są traktowane jako obszary, a inne, takie jak highway=footway nie są traktowane jako linie zamknięte, chyba że jest też tag area=yes.

Użycie

Przedstawia deptak połączony z siecią dróg

Są dwa sposoby tworzenia obszaru:

 • W przypadku mniejszych obszarów jest często przyjęte, tworzenie pojedynczej linii zamkniętej z odpowiednim tagami i wartościami zmiennymi, konieczne jest również, aby dodać tag area=yes
 • W przypadku większych obszarów i tych, które są podstawą innych obszarów lub linii, często bardziej właściwe jest wykorzystanie wieloboku, ponownie oznaczonego zgodnie z wymaganiami.

Linie zamknięte z odpowiednią kombinacją znaczników mogą tworzyć zarówno liniowy "zamknięty wielobok" jak i obszar. Na przykład ronda z trawnikiem w środku może określić jako linię zamkniętą oznaczone tagiem highway=primary i również landuse=grass. To będzie interpretowane jako obwód obudowany drogą z terenem zielonym w środku.

Podczas renderowania linii ze znacznikami, które mogą być używane tylko z liniami zamkniętymi, linie, które nie są liniami zamkniętymi, często będą "zamknięte", łącząc ich końce, tak aby obszar mógł być wypełniony.

W przeszłości konieczne było rysowanie granic wokół pola w danym kierunku (w prawo lub w lewo), aby zapewnić, że informacja została wygenerowana prawidłowo - to już nie jest więcej konieczne.

Prezentacja

Podczas generowania, mniejsze obszary są przeważnie rysowane "na wierzchu" większych obszarów co zapewnia, że mały zagajnik w dużym parku pojawia się jako drzewa w parku, i odwrotnie, że niewielka polana w lesie pojawia się "nad" obszarem lasu. W przypadku obszarów utworzonych za pomocą wieloboków jest możliwe, wyraźne określenie miejsca polany w lesie i oddzielnie zdefiniować obszar trawy na tej polanie.

Przykłady

Prosty obszar

W tym przykładzie jezioro jest określone jako linia zamknięta, której ostatni węzeł linii jest taki sam jak pierwszy. Wykorzystanie tagu natural=water zawiera domienia tagu area=yes.

 <way id="4876027" timestamp="2008-03-12T07:59:11Z" user="MichaelCollinson">
  <nd ref="31492372"/>
  <nd ref="31492338"/>
  <nd ref="31492370"/>
  <nd ref="31492371"/>
  <nd ref="31492372"/>
  <tag k="natural" v="water"/>
  <tag k="name" v="Spegeldammen"/>
 </way>

Wielobok

Obszar może być zdefiniowany przez relację multipolygon jako zestaw linii, które określają zewnętrzną granicę, oraz ewentualnie określają granice wewnętrzne (lub "otwory"). W poniższym przykładzie jest jedna zewnętrzna granica określonej przez pojedynczą linię łamaną, oraz dwie wewnętrzne linie łamane, które mogą razem tworzą pojedynczy otwór lub każdy określać oddzielny otwór.

 <relation id="12" timestamp="2008-12-21T19:31:43Z" user="kevjs1982" uid="84075">
  <member type="way" ref="2878061" role="outer"/>
  <member type="way" ref="8125153" role="inner"/>
  <member type="way" ref="8125154" role="inner"/>
  <member type="way" ref="3811966" role=""/>
  <tag k="created_by" v="Potlatch 0.10f"/>
  <tag k="type" v="multipolygon"/>
 </relation>

Zobacz też