Pl:Zestaw zmian

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Zrzut ekranu z metadanych 20-milionowego zestawu zmian (blog). Ten zestaw zmian zawiera tylko jeden element.

Zestaw zmian (changeset) składa się z grupy zmian dokonywanych przez jednego użytkownika w krótkim okresie czasu edycji. Jeden zestaw zmian może na przykład zawierać dodanie nowych elementów do OSM, dodanie nowych tagów do istniejących elementów, zmiany wartości elementów, usunięcie tagów, a także usunięcie elementów.

Modyfikacje mogą być dodawane do zestawu zmian tylko tak długo, jak długo jest on jeszcze otwarty; zestaw zmian może być wyraźnie zamknięty (patrz w dokumentacji edytora) lub zamyka się sam, jeśli żadne zmiany nie są dodane do niego przez okres bezczynności (obecnie jedna godzina). Ten sam użytkownik może mieć wiele aktywnych zestawów zmian w tym samym czasie. Zestaw zmian ma maksymalną pojemność (obecnie 10000 elementów) i maksymalną żywotność (obecnie 24 godziny).

Funkcja Zmiany w menu na www.osm.org pokazuje zestawy zmian w aktualnie oglądanym obszarze. Ma ona obwiednie, która ma kształt prostokąta otaczającego wszystkie zmiany. Dla botów, które dokonują małych zmian na całym świecie, lista może być dość długa. To dlatego wiele zestawów zmian pojawia się, mimo że te zestawy zmian nie wydają się być istotne. Lepsze narzędzia są dostępne.

Zestawienie zmian można bezpośrednio uzyskać za pomocą następującego schematu URL: https://www.openstreetmap.org/changeset/Numer_zestawu_zmian.
Inną opcją jest użycie polecenia Wyświetl dane obiektów i wybranie obiektu, który pokaże szczegóły oraz ostatni zestaw zmian dla niego.

Geograficzny rozmiar zestawów zmian

Ogólne zalecenie: zestawy zmian powinny być lokalne.

Tysiące wolontariuszy przegląda setki materiałów dziennie (np. za pomocą strony Osmcha.org), aby utrzymać jakość map w swojej okolicy i udzielać wskazówek nowym mapującym. Większość narzędzi do przeglądania ma ograniczone możliwości filtrowania: chociaż umożliwiają one filtrowanie zestawów zmian, które pokrywają się z określonymi obszarami, rozmiar pola ograniczającego każdego zestawu zmian jest definiowany przez dwa zmodyfikowane obiekty znajdujące się najdalej od siebie. Podczas wprowadzania zmian, które obejmują duży obszar geograficzny, prowadzi to do uwzględnienia tych zestawów zmian w filtrach przeglądania wielu mapujących, co utrudnia im skupienie się na zestawach, które dotyczą obiektów znajdujących się w ich lokalnym obszarze zainteresowania. W rezultacie niektórzy przeglądający zmiany oznaczają (skądinąd dobre) zestawy zmian jako złe tylko ze względu na ich rozmiar.

Nie ma konsensusu społeczności co do optymalnej wielkości zestawu zmian. Niektórzy mapujący twierdzą, że zestaw zmian nie powinien obejmować więcej niż jeden kontynent, podczas gdy inni preferują zestawy zmian nie większe niż jedno miasto.

Aby uniknąć konfliktów i z grzeczności dla przeglądających historię zmian, zaleca się:

  • łączyć zmiany na niewielkim obszarze geograficznym (w obrębie miasta, dzielnicy lub prowincji)
  • utrzymywać zmiany w obrębie jednego kraju
  • wysyłać zmiany przed przejściem do mapy w innym obszarze.

W każdym kraju mogą obowiązywać inne zasady, o których możesz nie wiedzieć. Mniejsze zestawy zmian ułatwiają przeglądanie i przywracanie w przypadku konfliktów.

Przykłady:

  • dodajesz/edytujesz 10 obiektów w 2 odległych miastach => wykonaj 2 zestawy zmian, po 1 na miasto.
  • dodajesz/modyfikujesz 5 obiektów w 5 krajach => wykonaj 5 zestawów zmian, po 1 na kraj.

Dyskusja w zestawie zmian

Dyskusje w zestawie zmian są to komentarze i odpowiedzi (dyskusja!) pojawiające obok szczegółów zestawu zmian na stronie internetowej. Jest to dobre miejsce na przyjęcie nowych użytkowników i dania im wskazówek dotyczących ich edycji lub w celu omówienia zestawu zmian, który wydaje się problematyczny, z użytkownikiem który go dodał, oraz publicznie z innymi w społeczności OpenStreetMap. Po więcej szczegółów należy przeczytać wpis na blogu.

Niektóre dane statystyczne na temat tych dyskusji są pokazane tutaj.

Tagi na zestawie zmian

Zestawienia zmian mają pary dołączonych tagów name=value. Zdecydowana większość zestawów zmian będzie miała te dwa tagi:

  • comment=* – opisujący dlaczego edytujący dokonał tej grupy zmian albo co zostało zmienione. Przez niektóre programy (np www.osm.org) ten tag nie jest pokazany jako znacznik, lecz jako podsumowanie zestawu zmian (patrz na obraz zrzutu ekranu).

Chociaż opcjonalne, edytorzy są zachęcani do pełnego wykorzystania tego znacznika przez ustawieniu sensownych, generowanych przez człowieka (nie jest to automatyczna wiadomość) opisów, tak że pojawi się on prawie wszędzie, gdzie jest zestaw zmian i jest prawdopodobne, że będzie czytany przez innych mapujących, aby spróbować zrozumieć, co się stało.
Zobacz też Komentarze zestawu zmian.

  • created_by=* – w jakim edytorze utworzono zestaw zmian.

Niektóre inne powszechnie stosowane znaczniki obejmują:

Nie jest możliwe, aby zmienić zestaw zmian po jego zamknięciu (w edytorach lub za pośrednictwem interfejsu API) i nie jest zapisywana historia zmian tagów na zestawie zmian.

Niestandardowy zestaw zmian tagów jest także możliwy. Kiedy zostało to zaprojektowane, pomyślane zostało jako elastyczność dla programisty edytora, zamiast złożoności przedstawionej końcowemu użytkownikowi, jednak JOSM i Potlatch 2 edytory pozwalają użytkownikom końcowym określić niestandardowe tagi zestawu zmian (i utworzenie nowych tagów, jeśli chcemy, podobnie jak podczas tagowania danych elementów). Przy korzystaniu z edytora iD nie jest przedstawiana ta opcja użytkownikom. Edytor po prostu prosi o komentarz i automatycznie ustawia tagi created_by i imagery_used.

Technikalia

Procedura techniczna w celu stworzenia zestawu zmian

Zestaw zmian został wprowadzony z API v0.6 w kwietniu 2009. Zestawy zmian były "syntetyzowane" dla edycji przed tą datą. Szczegółowe informacje techniczne są w API 0.6 dokumentacji, która zawiera obszerną dokumentację o niej. Zobacz także Get Capabilities dokumentację.

Zrzut zestawów zmian

Istnieje duży XML plik ze wszystkimi zestawami zmian w planet.osm.org. Może to być importowane do bazy danych PostgreSQL z ChangesetMD lub osmchanges-postgres..

Propozycja

Oto propozycja zdefiniowania bardziej popularnego tagu zestawu zmian które mogą być użyte w celu opisania zmian: Proposed features/changeset tags (w tym poprzedni)

Zobacz też