Pl:Dobre komentarze zestawu zmian

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Co to jest komentarz do zestawu zmian?

Zestaw zmian składa się z grupy zmian dokonanych przez jednego użytkownika w krótkim czasie.

Po przesłaniu zestawu zmian program edytujący daje możliwość dodania opisu – jak pokazane poniżej w edytorach iD i JOSM:

Komentarz, który dodasz, pojawi się tutaj obok twojej edycji w wielu miejscach, na przykład jeśli ktoś przegląda historię obiektu lub przegląda wszystkie zmiany mających wpływ na dany obszar.

Dlaczego warto korzystać z komentarzy do wysyłanych zmian?

Istnieje wiele powodów, dla których warto korzystać z komentarza, opisując swoją edycję:

 • Z grzeczności do innych mapujących, ponieważ to sprawia, że ​​łatwiej im zrozumieć, co zrobiłeś i dlaczego. Gdy nie używasz komentarza, to tak jakbyś mówił nie twoja sprawa, co zrobiłem tutaj i dlaczego. Taka postawa nie pasuje do projektu, gdzie wszyscy pracujemy dla tego samego celu!
 • Aby uniknąć nieporozumień i usunąć szybko twoje pomyłki – jeśli w edycji z komentarzem dodałem kilka domów z Binga zostaje usunięte 50 restauracji, jest od razu jasne, że to pomyłka, natomiast komentarz taki jak usunąłem restauracje, które okazały się zamknięte, podczas zeszłotygodniowej wycieczki, wyjaśnia, że ​​tak naprawdę miałeś ważny powód, aby usunąć te restauracje.
 • Aby zwiększyć wartość swojej edycji i zapobiec wojnie edycyjnej, wyjaśniając, dlaczego to zrobiłeś i jakich użyłeś źródeł. Jeśli ktoś znajdzie dodany budynek, który nie jest widoczny na zdjęciach lotniczych, może mieć pokusę, aby go usunąć, ale jeśli twój komentarz mówi dodaję nowo wzniesiony budynek to pomyśli dwa razy zanim go usunie!

Niektórzy mapujący używają również komentarza do zmian, do zapisywania rzeczy, których *jeszcze nie* zrobili np. ... ale to nadal wymaga więcej pracy, ... ale obszaru na zachód od rzeki wciąż brakuje lub podobne.

Istnieją sytuacje, gdy jest oczywiste, czego dotyczy zestaw zmian – szczególnie jeśli dotyczy tylko pojedynczego obiektu – ale te sytuacje są mniej powszechne niż myślisz. Jeśli poprawiłeś literówkę, komentarz poprawiłem literówkę jednoznacznie wyjaśnia, że ​​to było rzeczywiście to, co zrobiłeś, a nie robota kota, który wszedł na klawiaturę!

Przykłady

Zalecane

Dobry komentarz do zestawu zmian powinien być zwięzły i odpowiednio opisać tę edycję. Rzeczywiste przykłady dobrych komentarzy:

 • Dodano budynki i adresy
 • Dodanie chodnika w oparciu o wiedzę lokalną
 • Zaktualizowano obszar parku po wizycie na miejscu
 • Dodano drogi i lasy na podstawie zdjęć lotniczych
 • Dodano kilka falochronów do wybrzeża Maranhão
 • Dodano budynki w dzielnicy przemysłowej Katowic – na podstawie danych z https://budynki.openstreetmap.org.pl/
 • poprawa geometrii drogi, dodanie przejść dla pieszych
 • Trasa rowerowa Euro Velo 9. Drogi i ścieżki we Wrocławiu.
 • ten sklep jest nieczynny, usuwam po wizycie
 • ten sklep jest nieczynny, source=survey w tagach zestawu zmian
 • ścieżki, source=ISOK Cień w tagach zestawu zmian
 • usuwanie zdublowanych obiektów
 • Aktualizacja dróg w pobliżu Wolf Lake Bemiji MN na podstawie zdjęć satelitarnych.
 • Dodano obszar Hawthorn Pond Natural (Holandia Twp. MI), jego drogi i udogodnienia.
 • Prawidłowa granica dla portu LSO
 • Dodano domy i numery domów bazując na Bingu i lokalnej wiedzy. Niektóre numery domów niestety nie zostały znalezione.
 • Aktualizacja duńskich adresów ulic na podstawie OSAK (AWS): Bag Hegnet
 • wycofanie importu dokonanego bez wymaganej dyskusji
 • wycofanie automatycznej edycji dokonanej bez wymaganej dyskusji

Bezużyteczne

Niektóre komentarze są bezużyteczne i nie dają żadnych korzyści.
To są realne przykłady:

 • BBOX:3.23,41.96,3.23,41.96 ADD:14 UPD:0 DEL:0
 • https://maproulette.org/browse/challenges/17994
 • Edycia przesłana przez ArcGIS Editor dla OpenStreetMap obsługa funkcji dec20 at 1/13/2012 9:56:00 AM
 • Liczne zmiany
 • kilka poprawek
 • poprawiono z Osmose
 • dodatki do mapy
 • edycje
 • .

Niewskazane

Są komentarze, które są jeszcze gorsze niż bezużyteczne – ponownie kilka rzeczywistych przykładów:

 • Czy ten idiota, który koduje te rzeczy, może nauczyć się podawać pożyteczne komunikaty o błędach?
 • J***ć JOSM, nie wiem jak znaleźć skutki tego błędu
 • J****y Merkaartor SVN.
 • dfshksdhkhksdfhkasf (głupie wymagania JOSM)

Proszę pamiętać, że twoje komentarze do zestawów zmian pozostaną w bazie danych tak długo, jak będzie istniało OSM, nie należy z nich korzystać, aby dać upust złości na oprogramowanie lub kolegów mapujących, którzy mogliby skłonić cię, aby coś naprawić lub mogą mieć wątpliwości co do źródła danych.

Ostrożnie podczas dodawania do istniejącego zestawu zmian

Po wysłaniu zestawu zmian i podaniu opisu, edytor nie zawsze zamyka zestaw zmian, więc kolejne edycje mogą być dodane do tego samego zestawu zmian, a zatem podzielą się tym samym komentarzem.

Po zakończeniu jednej edycji i rozpoczęciu czegoś innego, upewnij się, że to coś innego zostało zarejestrowane w osobnym zestawie zmian, z własnym odpowiednim komentarzem.

Ponowne wykorzystanie starszych komentarzy

Większość aplikacji edycyjnych pozwala ponownie użyć starych komentarzy, pokazując je w polu rozwijanym. To mogło mieć sens dawniej, ale nie wpadnij w pułapkę wygody, korzystając ze zbyt ogólnego komentarza (Kilka poprawek) do wszystkich swoich zmian. To sprawia, że ​​komentarze są bezwartościowe. Również uważaj, aby nie stosować starszych komentarzy, który nie pasują do zmian.

Zobacz też