Bg:Good changeset comments

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search


Защо трябва да добавям коментари на промените?

Има много причини, поради които трябва да използвате коментара на промените, за да опишете редакцията си:

 • От учтивост към другите картографи, тъй като така те по-лесно могат да разбират какво сте направили и защо. Неизползването на коментар на промените има характер на "не е ваша работа какво съм направил тук и защо" и не се вписва добре в проект, в който всички работим по едно и също нещо!
 • За да се избегнат недоразумения и грешките да се поправят бързо - ако при редакция с коментар "проследих няколко къщи от Bing" се изтрият 50 ресторанта, веднага става ясно, че това трябва да е било грешка, докато при коментар "премахнах ресторантите, за които установих, че са затворени по време на проучването миналата седмица" става ясно, че наистина сте искали да изтриете тези ресторанти по основателна причина.
 • Да увеличите стойността на вашата редакция и да предотвратите войни на редакции, като обясните защо сте направили нещо и какви са били източниците ви. Ако някой открие, че сте добавили къща, която не се вижда на аероснимката, може да се изкуши да я изтрие, но ако коментарът ви за промените гласи "добавена новопостроена сграда", тогава ще се замисли два пъти!
 • В качеството на помощно средство. Коментарите към промените ви помагат да запомните какво, защо и кога сте направили. Не забравяйте, че информацията в коментарите може да ви потрябва след 6 месеца или 1 година напред, а е трудно да предвидите защо трябва да намерите стара редакция. Накратко: Яжте собствената си кучешка храна!

Някои картографи също така използват коментара на промените, за да записват неща, които *не са* или все още не са направили ("... но това все още се нуждае от повече работа", "... но районът западно от реката все още липсва" и т.н.).

Има ситуации, в които е очевидно за какво се отнася даден changeset - особено ако засяга само един обект - но тези ситуации са по-рядко срещани, отколкото си мислите. Ако сте поправили печатна грешка, коментар към промените от рода на "поправена печатна грешка" все пак дава ясно да се разбере, че това наистина сте искали, а не че котката ви отново си е играла с клавиатурата!


Как да пиша коментарите на промените?

Добрият коментар на промените трябва да описва накратко и адекватно дадена редакция. Като минимум това включва глагол (как сте променили нещата) и обект (какво сте променили) и може да се подобри допълнително чрез изброяване на редактираните места и използваните източници.

Моля, съсредоточете коментарите си върху това, което сте редактирали в картата. Избягвайте коментари от типа:

 • Вашия адрес за контакт, например имейл адрес
 • добрите ви намерения, например "да помогна на хората".

Вашето описание на профила в "https://openstreetmap.org/user/<your_user_name>" е най-подходящо за тази информация. Всеки, който кликне върху потребителското ви име, ще види кой сте вие, вашите мотиви и вашето представяне.

Примери

Реалните примери за добри коментари на промените включват:

 • "Добавени са сгради в индустриалната зона."
 • "Добавяне на връзка с пешеходна пътека от ул. Христо Ботев до ул. Васил Левски въз основа на местните познания"
 • "Актуализиране на границите на парка"
 • "Добавяне на селски пътища и велоалея на юг от Пловдив"
 • "Köln: Nicht-Kreisverkehre, 'junction=roundabout' entfernt, Vz 215 nicht vorhanden"
  • Български: "Колон: Премахнах junction=roundabout от кръговидно кръстовище, липсва знак за кръгово движение"
 • "добавени няколко приливни залива към бреговата линия на Варна"
 • "Добавени къщи и номера на къщи въз основа на Bing и местни познания. Някои номера на къщи за съжаление не могат да бъдат намерени."

Някои коментари на промените са безполезни и не носят нито една от ползите, които коментарът на промените може да донесе - отново реални примери:

 • "BBOX:3.23,41.96,3.23,41.96 ADD:14 UPD:0 DEL:0"
 • "151005-DE-FUe"
 • "Редактиране, качено чрез ArcGIS Editor за услугата за характеристики на OpenStreetMap dec20 на 13.1.2012 г. 9:56:00 ч."
 • "някои поправки"
 • "fix"
 • "допълнения към картата"
 • "#hotosm-project-1234 #MissingMaps #Country #redcross"
 • "--"
 • "asdf"
 • "България"

Моля, не забравяйте, че вашите коментари за промените ще останат в базата данни, докато проектът е жив; не ги използвайте, за да изливате гнева си върху софтуера или върху колегите си картографи, които може да са ви подтикнали да поправите нещо или да са поставили под въпрос вашите източници.

Внимание при добавяне към съществуващ набор от промени

Опитайте се да поддържате управляем размер на наборите от промени, както по отношение на броя на промените, така и по отношение на географския обхват.

Различно поведение на редактора:

 • iD създава нов набор от промени за всяко качване. → Този раздел не се отнася за iD.
 • Potlatch (версии 1 и 2) добавя вашите редакции към съществуващ набор от промени по подразбиране, но можете да натиснете "C", за да затворите текущия набор от промени.
 • JOSM създава нов набор от промени за всяко качване по подразбиране, но можете да промените тази настройка от диалоговия прозорец за качване.

Когато качите набор от промени и посочите описание на набора от промени, някои редактори (с някои настройки) не винаги затварят веднага набора от промени и последващите редакции могат да бъдат добавени към същия набор от промени и следователно да споделят същия коментар на набора от промени.

Ако сте приключили една работа по редактиране и започвате нещо друго, уверете се, че това "нещо друго" е записано в отделен набор от промени със собствен подходящ коментар на набора от промени.

Повторно използване на стари коментари

Повечето редактори ще ви позволят да използвате повторно по-стар коментар, като го покажат в падащо поле или като попълнят предварително текстовото поле на коментара. Понякога това може да има смисъл, но не попадайте в "капана на удобството" да използвате твърде общи коментари (напр. "някои поправки") само за да можете да ги използвате повторно за всичките си редакции. Това прави коментарите безполезни. Също така внимавайте да не приложите по-стар коментар, който не съответства на вашите редакции.

JOSM предварително попълва полето за коментар с последния коментар на промените по подразбиране (ако е по-нов от 4 часа). Това може да доведе до случайно повторно използване на стар (и грешен) коментар. Можете да деактивирате напълно предварителното попълване: how to.

Хаштагове

Някои потребители започнаха да използват "хаштагове" в коментарите на промените. Тъй като хаштаговете обикновено са насочени към машини, а не към хора, имаше някои дебати относно това дали хаштаговете принадлежат към "добрите коментари на промените" и това не е широко прието. OpenStreetMap позволява добавянето на други тагове към наборите от промени, а машинно четимите ключови думи биха намерили по-добро място в отделен таг като "keywords" или "hashtags". От август 2017 г. редакторът iD поддържа отделно поле "hashtags" при качване на набори от промени. Въпреки това някои инструменти предварително попълват коментарите на набора от промени с хаштагове, като междувременно други инструменти ги използват или дори зависят от тях за анализ/визуализация на наборите от промени. Хаштаговете са просто думи в полето за текст в свободна форма с префикс хеш (#). Те могат да се използват заедно с текст, съставен ръчно, или да се вмъкнат в него като коментар, който може да бъде прочетен от човек, и със сигурност един добър коментар на набор от промени трябва да прави това, а не да включва "само" предварително попълнен текст.

Какво трябва да направя, ако някой не използва добри коментари на промените?

Помолете го хубаво да го направи!

Ако коментирате набор от промени от друг потребител, винаги се опитвайте да бъдете учтиви

Здравейте $mapper

или

Здравейте $mapper и добре дошли в OpenStreetMap!

☝️ако е нов картограф


Ако те са използвали кратки или безполезни коментари като ".", можете да добавите това към коментара за обсъждане на набора от промени:

Също така, моля, използвайте смислени коментари за промените - "." не помага на другите картографи да разберат какво правите.

Ако те ползват същия език като вас, очевидно трябва да напишете коментара за обсъждане на този език; ако не го ползват, използвайте онлайн преводач като Google/Microsoft/Deepl, за да го преведете на техния език.

Търсене на коментари на промените

 • OSMCha - Необходимо е да влезете в системата, да отидете на "Филтри", да добавите низ от коментари и да ги приложите
 • tbc

Вижте също

The following text is a translation of the original article in English, reviewed for rev2226040. Insert all new information or information which are specific to your place before this notice.
Please avoid changing radically this text without translation also updating the original article, and notify the international community or ask for help on this site. Orthographic, grammatical, lexical or stylistic corrections are welcome.