Pl:Tag:highway=mini_roundabout

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = mini_roundabout
(droga = minirondo)
Kreisverkehr IMGP6869 smial osm.jpg
Opis
Minirondo. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Highway mini roundabout.svg
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

highway=mini_roundabout - służy do oznaczania specjalnego rodzaju ronda, w którym środek może być przejezdny przez pojazdy i jest zazwyczaj stosowany tam, gdzie istnieje ograniczenie dostępnej przestrzeni.

Opis obiektu

 Rondo

Ruch drogowy przebiega w jednym kierunku wokół punktu w środku, a ruch na rondzie ma pierwszeństwo. Środkiem minironda jest zazwyczaj tylko malowane koło, ale może być również niska, w pełni przejezdna (montowana) kopuła lub wyspa. Jeśli jest tylko jeden pojazd, lub dwa pojazdy przemieszczające się w przeciwnych kierunkach, to często - ale nie jest to konieczne legalne we wszystkich krajach - można jechać prosto przez środek, a wokół środka. W szczególności duże pojazdy mogą przejechać przez środek wyspy, jeśli w inny sposób jest to nie możliwe ze względu na duże wymiary.

Proszę zwrócić uwagę na sekcję "Błędne interpretacje" w celu rozróżnienia ronda, minironda, poszerzonej jezdni umożliwiającej zawracanie i dalszych funkcji drogowych.

Mapowanie

Dodajemy tag highway=mini_roundabout bezpośrednio na węźle skrzyżowania, gdzie dwie lub więcej linii przecinają się. Tag direction=*clockwise/anticlockwise może być dodany aby zmniejszyć konieczność domyślania się co do kierunku ruchu lokalnego. W przypadku, gdy ruch drogowy jest zgodnie z kierunkiem zegara, tag direction=clockwise powinien być dodany jako domyślne renderowanie kiedy większość renderów jest w kierunku przeciwny do wskazówek zegara.

Przykłady

Znaki drogowe

Minironda są zwykle zaznaczone przez znaki drogowe, jak np. jeden z poniższych:

Roundabout sign Israel.png Diamond road sign mini-roundabout.svg Australian Roundabout warning sign.png CZ traffic mark C1 roundabout.svg Singapore Road Signs - Warning Sign - Roundabout.svg Square in Iran.png Znak A-8.svg

Minironda

Poniższa tabela przedstawia wybór klasycznych małych rond: wszystkie są jednokierunkowe z namalowanym okręgiem lub w pełni przejezdną wyspą w środku, a ruch w minirondzie jest prawostronny.
Prosimy pamiętać, że tag direction=* jest tylko wtedy użyty, jeśli ruch drogowy na minirondzie jest zgodnie z kierunkiem zegara, ponieważ wartość domyślna dla tego tagu w połączeniu z minirondem jest w kierunku przeciwnym.

Mini Roundabout - geograph.org.uk - 529380.jpg Wipperfürth Kreisverkehr.JPG Erfurts famous miniroundabout 2.jpg
Mini-Roundabout Aachen with Bus.jpg highway=mini_roundabout
direction=*
Mini-roundabout - geograph.org.uk - 129129.jpg
Minikreisverkehr Bahnhof Hollabrunn.jpg Waterloo, Ontario, mini-roundabout at Union Street East and Margaret Avenue South.jpg Mini-roundabout, Sussex Place - geograph.org.uk - 654552.jpg

Błędne interpretacje

W OpenStreetMap mamy kilka tagów, które opisują różne okrągłe i poszerzone obiekty drogowe.

Przypuszczalnie te trzy znaczniki są najczęściej mylone ze sobą:

Z powodu niekompletnych lub niejasnych dokumentacji, błędnej interpretacji lub po prostu dla uproszczenia, były one często używane w sytuacjach, w których nie mają zastosowania.

Główne różnice między nimi są następujące:

  • roundabout jest ulicą jednokierunkową z pierwszeństwem przejazdu, oraz nie przejezdnym centrum wyspy.
  • mini_roundabout jest ulicą jednokierunkową z pierwszeństwem przejazdu, oraz przejezdnym centrum wyspy.

W szczególności duże pojazdy mogą przejechać przez centrum wyspy, jeżeli nie jest możliwe okrążenie jej ze względu na ich wymiary, np. jazda przez rondo może być niemożliwa dla dużego samochodu, ale można on jechać przez minironda, mając te same wymiary.

  • turning circle jest poszerzonym miejscem na dwukierunkowej ulicy, bez centrum wyspy, (a przynajmniej w pełni przejezdnym centrum wyspy). Brak centrum wyspy pozwala na zawrócenie dużym pojazdom.


  • traffic circle jest innym terminem czasami mylonym z rondem: w przeciwieństwie do ronda, dochodzący ruch drogowy jest kontrolowany za pomocą znaków stopu, sygnałów drogowych, lub też nie jest formalnie kontrolowany. W OSM ruch kołowy zazwyczaj nie jest zaznaczony przez konkretne tagi.

Bardzo częstym pytaniem jest: "Dlaczego jest to takie ważne, aby przestrzegać tych wytycznych znakowania jeśli mapa wygląda dobrze, nawet jeśli oznaczone inaczej"
Odpowiedź brzmi: Mapa to nie wszystko. Istnieje wiele aplikacji, które przetwarzają nasze dane i te znaczniki mają różne konsekwencje np dla routerów. Tak więc, jeśli oznaczamy małe rondo jako minirondo lub pętlę na końcu ulicy jako ruch kołowy, może to wyglądać OK na mapie, ale spowoduje przerwy w ich zastosowaniu w innych aplikacjach. Więc proszę nie myślmy o tym, jako o utrudnieniu, a starajmy się używać właściwych znaczników w każdej sytuacji.

Poniższa tabela przedstawia preferowane tagowanie dla najbardziej typowych sytuacji, a także stara się wyjaśnić kilka niejasności.

Zdjęcie Oznaczanie Uwagi
San Agustin Roundabout A.jpg closed way
highway=*
junction=roundabout
Standardowe rondo z dużym, nieprzejezdnym centrum wyspy.
Mini-roundabout Duckpool Road, Newport - geograph.org.uk - 1435594.jpg closed way
highway=*
junction=roundabout


lub alternatywnie

node
junction=roundabout
direction=clockwise

Małe, ale nie minirondo. Mimo to, zalecane jest, aby oznaczyć go w ten sam sposób, jak duże rondo. Dla uproszczenia, dopuszczalne jest, aby oznaczyć go jednym węzłem z tagiem junction=roundabout.

W tym przypadku tag direction=* powinien być określony, ponieważ jego wartością domyślną jest kierunek w lewo, gdy używany w połączeniu z rondem.

Mini-roundabout in Staining - geograph.org.uk - 1394614.jpg node
highway=mini_roundabout
direction=clockwise
Klasyczne minirondo, gdzie centrum jest tylko namalowanym kołem. W tym przypadku tag direction=* powinien być określony, ponieważ jego wartością domyślną jest kierunek w lewo, gdy używany w połączeniu z minirondem.
Erfurts famous miniroundabout 2.jpg node
highway=mini_roundabout
Duże, ale minirondo. Centrum wyspy jest przejezdne i bez drogowskazów.
Kreisverkehr.jpg node
highway=mini_roundabout
Również klasyczne minirondo, lekko uniesione, ale nadal w pełni przejezdne centrum wyspy.
Turning circle, Temple - geograph.org.uk - 1537665.jpg node
highway=turning_circle


or alternatively

area
highway=*
area=yes

To zdjęcie pokazuje okrągłe miejsce z przejezdną wyspą w środku, ale to nie jest ani minirondo, ani rondo, lecz obszar zawracania, co pozwala na zawracanie dużym pojazdom. Proszę pamiętać, że obszar zawracania może mieć dowolny kształt, ale nigdy nie ma nieprzejezdnej wyspy.
Junction with central island.jpg node
traffic_calming=island
Nie dajmy się zmylić wyspą: nie istnieją żadne przesłanki, że to jest droga jednokierunkowa, czy z pierwszeństwem, więc jest to tylko skrzyżowanie z wyspą umieszczoną dla zwolnienia ruchu kołowego.
Kein kreisel IMGP9185 osm.jpg node
traffic_calming=island
Zwróćmy uwagę na strzałki - to też jest tylko skrzyżowanie ze zwolnieniem ruchu kołowego.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg closed way
highway=*


lub alternatywnie proponowane

node
highway=turning_loop

Miejsce dla samochodów, aby mogły zawrócić. Jednak ze względu na wyspę, to nie jest obszar zawracania (który nie musi mieć wyspy), więc powinno być mapowane jako pętla.

Dla uproszczenia, tagowanie highway=turning_loop na jednym węźle jest obecnie przedmiotem dyskusji.


Uwaga dla konsumentów danych

Ze względu na brak przejrzystości w dokumentacji, od kilku lat, małe ronda i pętle były często oznaczane highway=mini_roundabout, a nie za pomocą junction=roundabout lub highway=turning_loop. Dlatego konsumenci danych powinni być ostrożni, w założeniu, że środek skrzyżowania oznakowanego highway=mini_roundabout może być przejezdny przez duże pojazdy, zwłaszcza jeśli tag został dodany przed czerwcem 2012 roku.

Tagi powiązane

Zobacz też