Sv:Tag:junction=roundabout

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg junction = roundabout
Kreisverkehr2.jpg
Beskrivning
En cirkelformad vägkorsning där trafiken som befinner sig i cirkulationsplatsen har företräde. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupp: vägar
Element för användning
may be used on nodesmay be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Innebär alltid
Användbara kombinationer
Se även
Status: de facto

En [W] cirkulationsplats är en vägkorsning där trafiken färdas kring ett "nav" (t.ex. gräsyta eller liknande) som inte går att köra rakt över. Cirkulationsplatser kan vara små med endast ett körfält med väldigt litet nav eller väldigt stora med flera körfält, t.ex. när de används som del i trafikplatser och sträcker sig över motorvägar.

Cirkulationsplatser kallas även "rondeller" trots att en rondell egentligen är det nav som finns i mitten av cirkulationsplatsen.

Var noga med att inte blanda ihop cirkulationsplatser med "mini-roundabouts" (cirkulationsplats där navet går att köra över), vändplaner och andra cirkulära vägformer.

Kartera cirkulationsplatser

 • Cirkulationsplatser representeras i OSM genom en sammanhängande väg eller flera sammanhängande vägsegment.
 • Samtliga vägar som ingår i cirkulationsplatsen (ej tillfartsvägarna) taggas med junction=roundabout.
 • Vägen måste ritas i den riktning som trafiken färdas, dvs motsols i länder med högertrafik.
 • oneway=yes behöver ej anges då en cirkulationsplats per definition är enkelriktad.
 • Cirkulationsplatsen skall använda den högsta märkningen (t.ex. trunk/secondary/residential) som finns representerad bland de vägar som passerar genom cirkulationsplatsen. Se exempel längre ned.
 • Vägar som ansluter till cirkulationsplatsen ritas med endera en eller flera vägbanor beroende på hur det ser ut i verkligheten. Om en väg delar sig innan cirkulationsplatsen så skall de båda anslutningarna taggas med oneway=yes.
 • Se till så att inte flera vägar som ansluter till en cirkulationsplats delar samma nod då detta ger problem med körinstruktioner, se Undvik felaktiga körinstruktioner.
 • Om cirkulationsplatsen har ett namn så anges det genom name=*. Eftersom fler än en väg passerar genom cirkulationsplatsen ska anslutande vägars namn inte anges för cirkulationsplatsen.

Editor support for circles

JOSM

There exist two ways to draw a circle in JOSM:

 • Draw a closed way and press the key 'o' or select Tools -> Align Nodes in a Circle in the menu
 • Select two or three nodes (e.g. ending nodes of ways leading to a roundabout) and press 'shift-o' or select Tools -> Create Circle in the menu

Potlatch 2

In Potlatch 2, draw a closed way with at least three nodes and use Align in a Circle in the toolbar.

iD

In iD, first draw a closed way. Then select the way and press the key 'o', or select the way and click the button that has an image of a closed way on it (labeled "Make this line circular" when you hover over it) in the curved grey contextual menu.

Exempel

Skyltar

Cirkulationsplatser skyltas vanligtvis med någon av följande skyltar:

Roundabout sign Israel.png Diamond road sign roundabout.svg Australian Roundabout warning sign.png CZ traffic mark C1 roundabout.svg Singapore Road Signs - Warning Sign - Roundabout.svg Square in Iran.png Znak A-8.svg

Cirkulationsplatser

I tabellen nedna visas några exempel på cirkulationsplatser.

Kreisverkehr2.jpg Hamilton Roundabout.JPG San Agustin Roundabout A.jpg
New Roundabout - geograph.org.uk - 786383.jpg highway=*
junction=roundabout
Roundabout denmark 0075.jpg
Blackwood roundabout.jpg Mini-roundabout Duckpool Road, Newport - geograph.org.uk - 1435594.jpg Lau Fau Shan Roundabout 2012.JPG

Att välja rätt vägklass

För att välja korrekt märkning av highway=* på cirkulationsplatsens väg så kan nedanstående lathund användas. Grundregeln är att den högst klassade vägen som passerar cirkulationsplatsen används som måttstock.


Bild Highway-tagg Förutsättningar Beskrivning
Mapping-Features-Roundabout-Double-Carriageway.png highway=trunk En väg med separata körbanor och märkningen "trunk" passerar genom cirkulationsplatsen och två vägar med märkning "unclassified" ansluter till den. Vägen märkt som "trunk" har högst klassning och cirkulationsplatsen taggas med highway=trunk. Notera även att respektive körbana har en egen anslutning till cirkulationsplatsen.
Mapping-Features-Roundabout-Secondary-Ends.png highway=unclassified En väg märkt med "secondary" slutar vid cirkulationsplatsen. Övriga anslutande vägar är märkta "unclassified". Vägen märkt "secondary" har högst klassning men slutar vid cirkulationsplatsen. Vägarna som passerar genom cirkulationsplatsen är "unclassified" och därför blir även cirkulationsplatsen "unclassified".
Roundabout-Primary and Secondary.png highway=primary En väg märkt med "primary" ansluter till cirkulationsplatsen från väst och nord. En väg märkt "secondary" ansluter från öst och en väg märkt "service" från syd. Vägen märkt "primary" har högst klassning och passerar igenom cirkulationsplatsen, således märks cirkulationsplatsen med "primary".

Undvik felaktiga körinstruktioner

För att programvaror som ger körinstruktioner (t.ex. en bilnavigator eller en fristående GPS-applikation) ska kunna ge korrekta instruktioner så krävs det att samtliga vägar som ansluter till en cirkulationsplats gör det i egna noder. Nedan visas ett exempel på hur felaktig kartering leder till att instruktion för cirkulationsplatsen uteblir.

Utsnitt från Project OSRM
OSRM_Example_of_shared_nodes_at_roundabout.png


Utsnitt från Potlatch 2 för samma cirkulationsplats
P2 Example of shared nodes at roundabout.png


Utsnitt från Potlatch 2 för samma cirkulationsplats där felet åtgärdats
P2 Example of separated nodes at roundabout.png

Tvetydigheter

In OpenStreetMap we have several tags that describe different circular and widened road features.

The major differences between the first four are:

 • A roundabout is a one-way street with right-of-way and a non-traversable centre island. There can be traffic light, as long as the circular road has right-of-way when the lights are off.
 • A mini-roundabout is a one-way street with right-of-way and a traversable centre island. In particular, large vehicles are allowed to drive across the centre island if otherwise not possible due to their dimensions, i.e. it might be impossible for a large vehicle to drive through a roundabout but possible to drive through a mini-roundabout with the same dimensions.
 • A circular junction is a one-way street around a non-traversable centre island, however the circular traffic has not always the right-of-way, it has to yield at some or all incoming roads. This includes traffic circles with such yield regulations as perceived in the United States.
 • A turning circle is a widened space on a two-way street without any centre island (or at least a fully traversable island). The absence of a centre island allows also large vehicles to turn around.

Why is it important to follow this tagging guideline if the map looks good even when tagged differently?

The map is not everything. There exist a lot more applications which process our data and these tags have different implications e.g. for routers. So if you tag a small roundabout as a mini-roundabout or a loop at the end of a street as a turning circle, it might look ok on the map but will break other applications. So please don't think of this as annoyance and try to use the most fitting tags in each situation.

The following table presents the preferred tagging for the most common situations and also tries to clarify some ambiguities.

Photo Tagging Remarks
San Agustin Roundabout A.jpg closed way
highway=*
junction=roundabout
A standard roundabout with a large, non-traversable centre island.
Mini-roundabout Duckpool Road, Newport - geograph.org.uk - 1435594.jpg closed way
highway=*
junction=roundabout


or alternatively

node
junction=roundabout
direction=clockwise

Small, but not a mini-roundabout. Although it is preferred to tag this the same way as a large roundabout, for the sake of simplicity it is acceptable to tag this with a single node with junction=roundabout. In this case the tag direction=* should be specified, as its default value is anti-clockwise when used in conjunction with a roundabout.
Mini-roundabout in Staining - geograph.org.uk - 1394614.jpg node
highway=mini_roundabout
direction=clockwise
A classical mini-roundabout where the centre is only a painted circle. The tag direction=* should be specified, as its default value is anti-clockwise when used in conjunction with a mini-roundabout.
Erfurts famous miniroundabout 2.jpg node
highway=mini_roundabout
Large, but a mini-roundabout. The centre island is traversable and without signposts.
Kreisverkehr.jpg node
highway=mini_roundabout
Also a classical mini-roundabout with a slightly raised but still fully traversable centre island.
Grosser Stern Berlin circular traffic must yield.jpg closed way
junction=circular
Traffic routed in a circle, with a large, non-traversable centre island. However the circular traffic must yield for at least one, some or each entering road, thus not a roundabout.
Turning circle, Temple - geograph.org.uk - 1537665.jpg node
highway=turning_circle


or alternatively

area
highway=*
area=yes

This photo shows a round place with a traversable island in the middle, but this is neither a mini-roundabout nor a roundabout, but instead a turning circle, which allows large vehicles to turn around. Please bear in mind that a turning circle can have any shape, but never a non-traversable island.
Junction with central island.jpg closed way junction=circular There are no indications of right-of-way, so this is a circular junction rather than a roundabout. There are no one-way indications, so the circular way should be tagged oneway=no.
Kein kreisel IMGP9185 osm.jpg closed way junction=circular This is also a circular junction with traffic calming. Watch the arrows closely to figure out whether to tag the circular way with oneway=yes or oneway=no.
Turning circle - geograph.org.uk - 991834.jpg

closed way
highway=*

or alternatively proposed node
highway=turning_loop

Obviously a place for vehicles to turn around. But because of the island, it is not a turning circle (which must not have an island), so this should be mapped as a loop. For the sake of simplicity the tag highway=turning_loop on a single node is currently under discussion.

Signalkontrollerade cirkulationsplatser

Many roundabouts with heavy traffic are modified with traffic signals controlling traffic on the roundabout itself. Traffic joining the roundabout may not have to obey standard rules of priority at some entrances to the roundabout because of the signalling. In many cases some entry roads (those with lighter traffic) on these roundabouts are not signal controlled so that the whole junction still behaves as a roundabout (e.g., http://osm.org/go/eu5aUXR98--). Even when all junctions are signal-controlled, it is suggested that junction=roundabout be retained.

Relaterade taggar

Se även