Pl:Tag:highway=speed_camera

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = speed_camera
(droga = fotoradar)
Speed camera.jpg
Opis
Fotoradar umieszczony na stałe na poboczu lub nad drogą. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Drogi
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

highway=speed_camera - służy do oznaczania lokalizacji fotoradarów.

Należy rozważyć użycie relacji Relacja:egzekwowanie aby dodać więcej informacji na temat fotoradarów.

Oznaczanie

Dotyczy tylko węzłów oznaczonych obok drogi, gdzie fotoradar jest rzeczywiście umieszczony.

(Starsze wersje OsmAND i OsmandMapCreators nie przedstawiają prawidłowo "relation=enforcement". Zostało to naprawione w OsmAnd od Version 1.8 i aktualnym OsmandMapCreators od kwietnia 2014.)

Dodatkowe wartości

Ograniczenie prędkości może być dodawany za pomocą tagu maxspeed=*
Zobacz więcej w Relation:enforcement.

Rendering

Ikona może być pokazana zarówno na drodze, lub na wszystkich zagrożonych, bocznych drogach.

Routing

Oprogramowanie nawigacyjne powinno informować podczas instalacji, czy opcja dla fotoradarów powinna być włączona, czy nie.
Nie powinna być możliwa zmiana bez nowej instalacji, aby upewnić się, że nie zachodzi konflikt z prawem w krajach, w których korzystanie z urządzeń ostrzegawczych w sposób dynamiczny jest niedozwolone.

Zobacz też