Az:Tag:highway=speed_camera

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg highway = speed_camera
Speed camera.jpg
DescriptionHelp translate this into Azerbaijani!
Yolkanarı və ya yolüstü quraşdırılmış surətölçmə kamera Show/edit corresponding data item.
GroupHelp translate this into Azerbaijani!: highways
Used on these elementsHelp translate this into Azerbaijani!
may be used on nodesshould not be used on waysshould not be used on areasshould not be used on relations (except multipolygon relations)
Useful combinationHelp translate this into Azerbaijani!
StatusHelp translate this into Azerbaijani!de facto

Yolkanarı və ya yolüstü quraşdırılmış surətölçmə kamera. Avadanlıq haqında daha ətraflı məlumat vermək üçün enforcement əlaqəsini işlətmək tövsiye olunur.

Tegləmə qaydası

Bu ancaq nöqtəyə tətbiq olunur

Additional values

Surətin məhdudiyyətini qeyd etmək üçün maxspeed=* teqdən istifadə edin.

Avadanlıq haqında daha ətraflı məlumat vermək üçün enforcement relation əlaqəsini işlətmək tövsiye olunur.

Əlaqədar: ‹ speed camera ›