Pl:Key:parking:lane

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg parking:lane
Commons-emblem-hand.svg
Opis
Używanie tego tagu jest odradzane, zamiast niego należy używać Street parking. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grupa: parking
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Wymagane znaczniki
Przydatne kombinacje
Status: dezaprobowanyPage for proposal

exclamation mark

Ten sposób tagowania został oznaczony jako dezaprobowany. Zalecany zamiennik to: Street parking.
Powód jest udokumentowany na stronie pl:Dezaprobowane znaczniki. Nadal można stosować ten tag, ponieważ w OpenStreetMap nie ma zakazanych tagów.
Pod żadnym pozorem nie wolno automatycznie zmieniać dezaprobowanych znaczników na coś innego w bazie danych na dużą skalę, nie stosując się do automated edits code of conduct. Każda z tych zmian zostanie cofnięta.

parking:lane=* - służy do zdefiniowania, wraz z parking:condition=*, czy droga ma miejsca do parkowania, z której strony, oraz na jakich warunkach.

Parkowanie w wyznaczonych miejscach jest opisane w amenity=parking.

Opisy parkowania na drodze sprowadzają się do dwóch różnych tematów:

 1. Czy można parkować, jak ustawić pojazd podczas parkowania w stosunku do ulicy?
 2. Na jakich warunkach można lub nie można tam parkować?

W związku z tym, że stosujemy dwa rodzaje oznakowania:

Znak B-35.svg

- zakaz parkowania


Znak B-36.svg

- zakaz zatrzymania się wykluczający parkowanie,


więc możemy mieć ustawienie pojazdu względem drogi i wyżej wymienione przypadki jako wartości jednej zmiennej.
Jeśli parkowanie jest dozwolone, to trzeba użyć innego znacznika do opisania warunków parkowania.

To nie powinno być wymagane, kiedy droga zostanie podzielona na krótkie odcinki zakazów parkowania, to jest tuż przed/po skrzyżowaniem, lub podjazdem.

Określanie miejsca do zaparkowania

Tag parking:lane jest używany do opisania "fizycznej" właściwości przestrzeni drogi.

Strony drogi, lewa i prawa, są zróżnicowane przez dołączenie do tagu parking:lane :both, lub kombinacji parking:lane z dołączonymi :left lub :right. Celowym jest użyć po lewej (left) i prawej {right), a nie do przodu (forward) lub do tyłu (backward), bo termin "parking" traktujemy jako lokalizację, a nie kierunek. Np. jednokierunkowa droga ma czasem miejsce parkingowe po lewej i po prawej stronie, ale nie ma "backward" parkingu.

Możliwe wartości zmiennych dla parkowania wzdłuż drogi są następujące:

 • parallel: parkowanie równolegle do drogi
 • diagonal: parkowanie ukośnie - aka. angle parking lub znane jako echelon parking w Wielkiej Brytanii.
 • perpendicular: parkowanie pod kątem prostym, czyli przód lub tył pojazdu skierowane są prosto w kierunku linii środkowej drogi.
 • marked: istnieje tylko kilka miejsc parkingowych, które są indywidualnie oznaczone.
 • no_parking: przeciętny użytkownik drogi nie może parkować na tej drodze. Może się zatrzymać, aby, na przykład, odebrać/pozostawić pasażerów, rozładować ładunek lub z innych powodów, jakie są określone w lokalnym prawodawstwie.
 • no_stopping: przeciętny użytkownik drogi nie może zatrzymać swojego pojazdu, z wyjątkiem, gdy warunki drogowe wymuszają na nim zatrzymanie.
 • fire_lane: w krajach, gdzie takie pasy istnieją, dodatkowy znak wskazujący pasy jezdni, które muszą być wolne dla potrzeb wozów strażackich, lub innych pojazdów ratowniczych: W pewnym sensie ten kod jest równy, ale bardziej rygorystyczny niż zakaz zatrzymywania się.

Proszę pamiętać, że ostatnie trzy kody są uważane za "fizyczne" tagi, co znaczy że: parkowanie nie jest tu możliwe, więc żaden parking:condition kod (patrz poniżej) nie jest wymagany w tych przypadkach.

Znacznik Opis
highway=x Ogólny znacznik dla dróg spornych.
parking:lane:strona=typ strona jest zawsze left, right lub both.

typ jest parallel, diagonal, perpendicular, marked, no_parking, no_stopping lub fire_lane.

Pozycja pojazdu

Czasami parkowanie na ulicy jest dozwolone na skraju pasa drogowego, gdzie indziej mamy, namalowany, dedykowany pas na skraju drogi, a czasami trzeba zaparkować na wysokiej stronie krawężnika. Aby to zaznaczyć, należy użyć

Można zamienić both ze stroną opisywanej drogi, jeżeli dotyczy. Można też zamienić parallel na diagonal lub perpendicular jeśli dotyczy.

Znane wartości:

 • on_street - na ulicy
 • half_on_kerb - na połowie krawężnika
 • on_kerb - na krawężniku
 • lay_by - leżące
 • painted_area_only - tylko na namalowanym obszarze.

Przykłady

 • parking:lane:both=parallel —Parkowanie dozwolone zarówno po lewej jak i po prawej stronie, równolegle do drogi.
 • parking:lane:right=perpendicular — można parkować na prawej stronie, prostopadle do drogi.
 • parking:lane:both=marked — Parkowanie tylko w miejscach wyznaczonych.W Polsce koperta lub znak P w jezdni tam gdzie wolno ustawić jeden pojazd.Stosuje się w Strefach Zamieszkania.
 • parking:lane:left=fire_lane — zatrzymywanie się po lewej stronie drogi nie jest możliwe, w związku z obostrzeniami p-poż.W Polsce stosuje sie tabliczkę Droga p.poż dla całej jezdni.

Możliwe ulepszenia

Określanie maksymalnej liczby miejsc do parkowania dla danego odcinka parkowanie (głównie dla parking:lane:side=perpendicular)

 • parking:lane:right:capacity=9
 • parking:lane:right:capacity:disabled=2

Określanie warunków parkingowych (terminologia)

Znacznik parking:condition opisuje prawne właściwości miejsca parkingowego. Lewe (left-) i prawe strony (right-hand side) są określone przez kombinację znaczników dodanych do tagu :left, :right, lub pojedynczy tag z dołączanym znacznikiem :both.

Możliwe są następujące wartości dla tagów: free, ticket, disc, residents, private, (disabled?)

Znacznik Opis
highway=x Ogólny znacznik dla dróg spornych.
parking:lane:strona=typ strona jest zawsze left, right lub both.

typ jest parallel, diagonal, perpendicular, marked, no_parking, no_stopping lub fire_lane.

parking:condition:strona=typ strona: left, right lub both.

typ jest free, ticket, disc, residents, customers lub private.

W zależności od stanu (condition), należy dodać dodatkowe informacje:

 • free: Nie wymagana jest dodatkowa informacja.
 • ticket: Dyskusyjne. Może dodać znacznik parking:condition:side:fee_per_hour=1 €
 • disc: Dodajemy znacznik parking:condition:side:residents=A. To oznacza, że ​​możemy parkować maksymalnie do 2 godzin.
 • residents: Dodajemy znacznik <parking:condition:side:residents=A. Oznacza to, że "parking jest tylko dla mieszkańców z pozwoleniem A" (A jest identyfikacją zgody na parkowanie).
  Resident permit
 • customers: Nie wymagane są dodatkowe informacje. Oznacza to, że można tu parkować jeśli jesteśmy klientem sklepu, który jest właścicielem tego miejsca parkingowego, gościem na danym terenie, gościem hotelu, lub podobnie).
 • private: Nie wymagane są dodatkowe informacje. Oznacza to, że możemy tu parkować jeśli wynajmujemy miejsce parkingowe (lub mamy zgodę właściciela terenu).

Tylko niektóre pojazdy dozwolone

Jeśli są określone warunki tylko dla niektórych pojazdów, stosujemy:

Zezwolenie dla lokalnych mieszkańców

Powierzchnia parkingowa wymagająca zezwolenia na parkowanie, jest oznaczona literą lub kodem identyfikującym obszar w którym są ważne. Aby to zaznaczyć, stosujemy tag:

Kiedy miejsce parkingowe jest płatne, z wyjątkiem zwolnionych z opłaty, mieszkańców, stosujemy połączenie:

co oznacza, że ​​bez względu na stan ticket lokalni mieszkańcy są zwolnieni z opłaty.

Określanie przedziału czasowego (opcjonalnie)

Często warunki parkingowe są ograniczone w czasie. To może być oznaczone za pomocą następującego znacznika: parking:condition:side:time_interval=interval.
interval określa oba zestawy tygodni i godzin, plus są one wielokrotne. Używamy tej samej składni dla wartości jak dla opening_hours.
Format jest technicznie skomplikowany, ale łatwe do zrozumienia patrząc na przykłady:

 • 12:00-14:00 znaczy: "każdego dnia od 12:00 do 14:00"
 • Mo-Fr 00:00-24:00 znaczy: "każdego dnia (poza Sobotą i Niedzielą)"
 • Su 20:00-06:00 znaczy: "od nocy w Niedzielę 20:00 do (Poniedziałku) 06:00"

Przedziały czasowe mogą być połączone średnikami z opcjonalną spacją:

 • Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 09:00-12:00 znaczy: "tydzień roboczy od 09:00 do 20:00, i weekendy od 09:00 do 14:00"

Ten znacznik znajduje zastosowanie szczególnie dla disc i residents parkingu.

Znacznik Opis
parking:condition:strona:time_interval=interval strona: left, right lub both.

interval coś takiego jak Mo-Fr 12:00-14:00

Różne warunki w różnych okresach

W najprostszym przypadkach mamy bezpłatny parking w nocy, i płatny parking w dzień w dni robocze, na przykład:

Czasami określenie jednego, domyślnego stanu nie wystarczy. W takich przypadkach możemy mieć dużą liczbę znaczników, na przykład:

W tym przykładzie, nie możemy używać zwykłego tagu parking:lane:right=no_stopping, ponieważ parkowanie jest dozwolone w niektórych porach dnia.

Określanie limitów maksymalnego postoju (opcjonalne)

Stosujemy parking:condition:side:maxstay do określenia maksymalnych limitów parkowania. Używamy go konsekwentnie z formatem opisanym w tutaj. Ten tag znajduje zastosowanie szczególnie dla disc parkowania.

Obecny postęp

Parking-lane-map.png

Serwery

Serwery, gdzie można zobaczyć niektóre obszary z tagami dotyczącymi parkowania wzdłuż ulicy:

Poniżej znajduje się lista innych miejsc z dodanymi informacjami dotyczacymi parkowania:

należy pamiętać, że gdy chcemy dodać informację o parkingach dla ulic, tiles nie są automatycznie odświeżane. Więc po załadowaniu, nalezy odczekać kilka minut, załadować odpowiednią "tile" (użyć "Otwórz plik" w przeglądarce), np. http://toolserver.org/tiles/parking-bw/17/74619/37909.png i ręcznie dopisać "/dirty" do adresu URL (np. http://toolserver.org/tiles/parking-bw/17/74619/37909.png/dirty. Po zaakceptowaniu, że obraz zostanie poddany renderowaniu, wracamy i ładujemy obraz(y) ponownie (może to potrwać kilka sekund) i odświeżamy całkowicie przeglądarkę (należy uruchomić permalink) Zobacz tutaj dla dlaszych wyjaśnień

Przykłady

Kilka zdjęć z różnymi drogach i jak je oznaczyć: Key:parking:lane/Examples.

Edytowanie w JOSM

Są dostępne, proste ustawienia tagging preset i style file dla edytora JOSM. Można je uaktywnić w Ustawienia > Ustawienia mapy.

activate parking lane style in josm
Jak aktywować styl

JOSM map display (MapPaint) jest teraz w stanie pokazać style zależne od kierunku, więc pokazuje pasy parkingowe i warunki dla każdej strony drogi. Kolory przedstawione w JOSM są podobne do tych na mapie parkingu.

Przydatne kombinacje

Tag Taginfo
parking:lane:both
parking:lane:left
parking:lane:right
parking:condition:both
parking:condition:left
parking:condition:right
parking:lane samoistnie (nigdy nie stosujemy)

Inne powiązane tagi

Automaty biletowe na parkingach
amenity=vending_machine + vending=parking_tickets

Przypuszczalne błędy tagowania

 • parking:lane=* ‒ append :side: :left, :right, or :both.
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też