Fi:Key:parking:lane

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg parking:lane
Commons-emblem-hand.svg
Kuvaus
Using this tag is discouraged, use Street parking instead. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Ryhmä: Parking
Käytetään karttakohteille
ei voi käyttää pisteissäei voi käyttää viivoissaei voi käyttää alueissashould not be used on relations
Vaatii
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Tila: deprecatedPage for proposal

exclamation mark

This feature has been labeled as deprecated.Auttaa kääntämään tämä suomi! The recommended replacement is: Street parking.Auttaa kääntämään tämä suomi!
The reason may be documented in Deprecated features or in this article.Auttaa kääntämään tämä suomi! You are still free to continue to use or interpret this tag as you see fit since OpenStreetMap does not have “banned features”.Auttaa kääntämään tämä suomi!
Under no circumstances should you (semi-)automatically change “deprecated” tags to something else in the database without conforming to the automated edits code of conduct.Auttaa kääntämään tämä suomi! Any such change will be reverted.Auttaa kääntämään tämä suomi!

Kadunvarsipysäköinnin rajoitusten merkitsemiseen.

Alkuperäinen ehdotus tagiperheen rakenteesta (joitain tageja on kirjoitettu erityisesti ehdotuksen talk-sivulla väärin): Proposed_features/parking:lane.

Esimerkkikuvia merkkausohjeineen: Proposed_features/parking:lane/Examples

Tässä esitetyllä merkkaustavalla on tietyissä paikoissa vaikeuksia ilmaista rajoituksia tarkasti käyttämättä suurta määrää tageja. Kuitenkin, jos paremmasta tavasta päästäisiin yksimielisyyteen, järjestelmällisesti merkatut tiet voitaisiin muuntaa tarkasti.

Periaate

Päätagi on aina joku tai jotkin seuraavista

Jos kadun reunassa saa joskus pysäköidä jotkin ajoneuvot, arvo on jokin parking:lane:right=parallel/diagonal/perpendicular. Tagi kertoo pysäköinnin olevan sallittu kadun suuntaisesti (parallel), viistosti (diagonal) tai poikittain katuun nähden (perpendicular). Tätä tarkennetaan muilla tageilla auton sijoittumisesta reunan suhteen sekä pysäköinnin ehdoista.

Jos kadun reunassa ei saa ikinä pysähtyä, arvo on parking:lane:right=no_stopping. Muita tageja ei tarvita, mutta jos kiellon syy on muu kuin pysähtymiskielto-liikennemerkki, syy voidaan tarkentaa tagilla parking:condition:reason=* (tai parking:condition:reason:right=*. Esimerkiksi risteysalue (=junction), kapea ajorata (=narrow) tai lain tarkoittama ryhmittymiskaista (=turning_lane).

Jos kadun reunassa ei saa pysäköidä, arvo on parking:lane:right=no_parking. Muita tageja ei tarvita, mutta joskus voi kertoa syyn kuten yllä; esimerkkeinä =bus_stop tai =taxi.

Pysäköintiehdot

On varsinkin toistaiseksi mahdotonta arvioida onko vapaa tai rajoitettu pysäköinti yleisintä maailmalla, joten on hyvä laittaa aina lisäksi tagi parking:condition=free/disc/ticket/private/*. Suomessa käytetyt arvot ovat:

 • free: vapaa pysäköinti
 • disc: aikarajoitettu pysäköinti - merkkaustapa ei vielä erottele pätkiä pysäköintikiekon käyttövelvollisuudella tai ilman
 • ticket: maksullinen pysäköinti
 • private: yksityisalue, vain paikan lunastaneille

Tagin parking:condition=* voi lisätä myös erillisille pysäköintialueille, jolloin järkevä arvo on myös:

 • customers (destination?): Vain asiakkaille; lisää tagi operator=* kertomaan minkä asiakkaille.

Aikarajat

Esim. pysäköintiehto voimassa vain Ma-Pe klo. 9-19:

parking:condition:both:time_interval=Mo-Fr 09:00-19:00

Voit lisätä myös tagin kertomaan mikä ehto on voimassa mainitun ajan ulkopuolella, Suomessa yleensä parking:condition:default=free

Rajoitettu pysäköintiaika

maxstay=* on ollut Map_Features -sivulla jo vuosia, mutta aikarajoituksen voimassaoloaikojen tarkentamiseksi merkataan esim. ehto "Pysäköintikiekolla 4 tuntia välillä 06 - 24"

Vain joillekin ajoneuvoille

Ehdotuksessa on mukana tagi tietyn ehdon rajaamiseksi annettuihin ajoneuvoluokkiin

Loogista olisi myös pysäköinnin merkkaaminen vain tietylle ryhmälle muodossa

Tai joidenkin ryhmien rajaaminen ehdon ulkopuolelle ("ei koske busseja")

Asukaspysäköinti

Joissain kaupungeissa, ainakin Helsingissä ja Joensuussa, on osalla alueita käytössä asukaspysäköintitunnuksia; pysäköinti on ilmaista siten osoitetuilla paikoilla tietyn tunnuksen haltijoille. Merkkaamiseksi lisätään muun parking:condition=* tagin lisäksi esim.

parking:condition:right:residents=A

Muissa maissa on vain tunnuksen haltijoille sallittuja pysäköintipaikkoja; tällaiset merkittäisiin esim.

parking:condition:both=residents +
parking:condition:right:residents=A

Maksuvyöhyke

Jos kaupungissa on useampia maksuvyöhykkeitä, on Helsingissä käytetty tagia parking:ticket:zone=1/2/3 - tästä ei ole vielä käyty globaalia keskustelua.

Monta ehtoa

Parkinghaltingdifferenttimes.png

Missä pysäköintiehdot vaihtelevat useamman vaihtoehdon välillä ajankohdan mukaan, nykyisten tagien käyttö näyttää hankalalta. Esimerkkejä:

 • Pysähtyminen kielletty Ma-Pe 07-09 ja klo 15-18 sekä lauantaisin klo 09-15;
 • Pysäköinti kielletty Ma-Pe 09-15
 • Vapaa pysäköinti muina aikoina. Esimerkkitageiksi on ehdotettu:
parking:lane:right=parallel (pysäköinti on sallittu joinain aikoina)
parking:condition:1:left=no_stopping
parking:condition:1:left:time_interval=Mo-Fr 07-09; Mo-Fr 15-18; Sa 09-15
parking:condition:2:left=no_parking
parking:condition:2:left:time_interval=Mo-Fr 09-15
parking:condition:left:default=free (muina aikoina)

Ensimmäisen ehdon avaimessa osaa ":1" ei ole kaikkialla käytetty. Näin merkattuja ei (vielä) näytetä lopussa linkitetyillä kartoilla mitenkään.

Teiden katkaisu?

Suomessakin monissa paikoissa ei ole vielä tarkoituksenmukaista katkaista teitä esim. heti suojatien loppukohdasta, paikasta riippuen 1,5 - 5 metriä suojatiepisteen jälkeen. Vielä tarkemmin tien voisi katkaista vielä toisen suunnan pysäköintiä varten aina noin 7 metriä ennen suojatiepistettä merkatakseen sille puolelle oletusarvoisen pysähtymiskiellon 5 metriä ennen suojatietä (7 m = 5m +puolet suojatien leveydestä). Pidempiä ryhmittymiskaistoja varten tie voi olla muutenkin syytä katkaista ja lisätä oikeat lanes=* -tagit.

Useimmiten riittää esim. korttelin mittaisen pysäköintiehdon/-kiellon merkkaamiseen tien katkaisu risteyspisteissä korttelin nurkissa. Jos suojatiet ja jalkakäytävät on jo piirretty alueelle, lienee suojateiden välisen osuuden katkaisemin omaksi polukseen sopiva osuus pysäköintikieltotageilla varustettavaksi.

Kuitenkin, jos tiellä on lyhytkin erikseen liikennemerkillä merkattu kielto risteyksen läheisyydessä, on jokseenkin loogista mitata tai käytännössä arvioida merkin etäisyys risteyksestä sekä katkaista tie ja merkata kielto erikseen.

Kartoitus

Teitä joutuu pätkimään ja usein muokkaamaan useampaan kertaan, koska yhteen suuntaan saa yleensä vain toisen suunnan kiellot. Lue tieliikennelain pykälät 26 - 28. Tieliikenneasetuksessa on määritelty pysäköintiin vaikuttavat liikennemerkit. Jos et lue, alla tärkeimmät:

Tavallinen pysäköinti- ja pysähtymiskieltomerkki on voimassa siihen asti mikä ensimmäisenä tulee vastaan:

 • yleisen tien tai kadun risteys
 • mikä tahansa toinen pysäköinti/pysähtymiskieltomerkki (myös alue alkaa/loppuu, ja taksiasema-alue - muttei pelkkä pieni taksiasema-merkki)
 • (liityntä)pysäköinti -merkki

Kuitenkin esim. tämän välin sisällä bussipysäkki-merkistä 12 m kumpaankin suuntaan, tai merkin yhteydessä alueella jonka keltainen reunaviiva osoittaa jos sellainen reunaviiva on, pysäköinti on kielletty.

Missä risteysaluiden sisäisiä osia on pätkitty omiksi poluikseen, pätkiin voi suoraan iskeä tagin parking:lane:both=no_stopping.

Liikennemerkin puute ei riitä vapaaseen pysäköintiin, joudut huomioimaan ainakin seuraavat ehdot jos merkein ei ole muuta osoitettu:

 • Sulkuviiva; pysäytetyn sekä pysäköidyn auton ja viivan väliin pitää jäädä 3 metriä tyhjää - tai kaistaviiva.
 • Kapeat ajoradat, ts. jotkut asuinkadut ja yksikaistaisiksi ajoradoiksi jaetut osuudet isommilla teillä: laista ei löydy mitään metrimittaa, vaan arvio on liikenteen estymisen mukaan. Kun ajoneuvon maksimileveys on 2,55 metriä, voitaneen pitää kohtuullisena oletuksena että sulkuviivan yhteydessä mainittu 3 metriä vapaata ajorataa pitäisi jäädä muillakin teillä. Pahimmillaan joudut asuinkaduilla ottamaan karkean leveysmitan astelemalla tien poikki aina kantapää kengän kärkeen kiinni.
 • "mäenharjalla tai näkyvyydeltään rajoitetussa kaarteessa ja niiden läheisyydessä" on kiellettyä pysähtyä ja pysäköidä
 • Kun ajoradalla on ryhmittymiskaista tai niin että ajo sellaiselle vaikeutuu, on pysähtyminenkin kielletty. Ryhmittymiskaistan määrää sulkuviiva tai ryhmitysmerkit
  • Sinipohjaiset pyöreät suuntanuolet
  • Tiehen maalatut kaistanuolet
  • 1:1 jaksotettua kaistaviivaa voi olla, ja usein onkin, ryhmittymisalueella. Maallikko lukee että ym. ryhmitysmerkki on edellytys, mutta käytännössä nämä tiheämmät kaistaviivat alkavat usein allamainittujen opastekylttien kohdalta.
   Suorakaiteen muotoiset opastekyltit yksinään eivät ole tekstin mukaan ryhmitysmerkkejä, vain opasteita.

Bussipysäkillä saa pysähtyä (matkustajan ottamiseksi/jättämiseksi) pysähtymiskielto-merkistä huolimatta - erikseen mainittu, ts. voit lisätä parking:lane:right=no_parking sellaiselle pätkälle, jos tie on muuten järjellistä katkaista pysäkin molemmin puolin. Bussikaistaa ei saa käyttää kuin ryhmittymiseen, joten kiertotietä pysähtymistäkin voisi pitää kiellettyksi tarkoitettuna sellaisen voimassaoloaikoina, vaikka kieltoa ei pykälistä löydy; ainakin jos jossain pysäköitäisiin kieltomerkittömälle bussikaistalle toistuvasti, pysäköinninvalvonnalla on valmius hankkia paikalle tarvittavat kieltomerkit nopeasti. Kieltomerkittömille bussikaistoille kannattaa siksi lisätä tagi parking:condition:right:not_intended=yes, vähintäänkin jotta muutoksia näissä voidaan tarkkailla.


(tulossa) huomioi: pysäköintikieltoalueet, etuajo-oikeutettu tie taajaman ulkopuolella, pihakatu, ajorata vs aidosti yksisuuntainen tie...

Pikaohje
Pääehto Lisäehto Tagit Muuta huomattavaa
Risteysalue no_stopping+reason=junction
1:1 katkoviivat (ryhmittymiskaista) no_stopping+reason=turning_lane Normaali kaista- ja keskikatkoviiva ovat 1:3 jaolla. On tulkittu niin että vaikka osa kaistoista olisi eroitettu 1:3 katkoilla alue on silti ryhmittymistä varten ja tämä ehto pätee.
Sinipohjaiset pyöreät suuntanuolet (ryhmittymiskaista) no_stopping+reason=turning_lane Suorakaiteiset nuolet ovat opasteita, eivät ilmaise ryhmittymiskaistaa.
Maalatut kaistanuolet (ryhmittymiskaista) no_stopping+reason=turning_lane
Sulkuviiva Kaistaviiva välissä Muiden merkkien/sääntöjen mukaan tai parallel+free
<3m tilaa no_stopping+reason=narrow
>= 3m tilaa Muiden merkkien/sääntöjen mukaan tai parallel+free
Bussipysäkki Keltainen viiva kiveyksessä no_parking+reason=bus_stop
Max. 12m no_parking+reason=bus_stop
Mutka/mäenharja Näkyvyys rajoitettu no_stopping+reason=visibility
Kapeat ajoradat <3m tilaa no_stopping+reason=narrow Laissa ei ole määritelty täsmälleen 3m mittaa. Käytä tätä ehtoa vaikka olisi pysäköintikieltomerkki.
Etuajo-oikeutettu tie Vain taajaman ulkopuolella no_parking Taajaman sisällä pysäköintikielto merkitään erikseen liikennemerkeillä. Etuajo-oikeutettu tie voidaan merkitä priority_road=*-tagilla, reason:ia ei siis tarvita.
Tunnelit no_stopping Voitaisiin määrittää OSM:ssa automaattisestikin. Tunneli lähes aina tunnel=*-tagilla, reason:ia ei siis tarvita.
Sillanaluset no_stopping+reason=underpass Teoriassa, muttei nykytyökaluilla, voitaisiin määrittää OSM:ssa automaattisestikin. Pykälässä sana on "alikäytävässä"
Ajorata (yksisuuntainen) left=no_stopping, right merkkien/muiden sääntöjen mukaan. Ajoradan tulee olla osa kaksisuuntaista tietä vs. aidosti yksisuuntaiseksi merkitty tie (kts. alla).
Yksisuuntainen tie left ja right merkkien/muiden sääntöjen mukaan. Aidosti yksisuuntaisella tiellä (ei siis yksisuuntainen ajorata kaksisuuntaisella tiellä) myös left-puolelle voidaan pysähtyä/pysäköidä jos muut säännöt/merkit sen sallivat.

Pysäköinti kartalla

Syötetyistä tageista piirretään jo nykyään selailtava webbikartta. Molemmista nykyisistä vaihtoehdoista voi valita erityisen pysäköintikartan tai pysäköintivärityksen perinteisten openstreetmap-karttatasojen päällä: