Pl:Tag:amenity=parking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking
(udogodnienie = parking)
P3030027ParkingLot wb.jpg
Opis
Parking dla samochodów. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Parking-16.svg
Odwzorowanie w OSM Carto obszar
Area parking.png
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

amenity=parking - służy do oznaczenia wykorzystanie obszaru do użytku publicznego, przez klientów lub innych użytkowników upoważnionych do zaparkowania samochodów osobowych, ciężarowych, motocykle itp.

Opis obiektu

 Parking

Dla parkingów wzdłuż ulic stosujemy tag parking:lane=*

Jak oznaczać parking

Najczęstszym sposobem oznaczenia parkingu, jest naniesienie obszar area i dodanie atrybutów amenity=parking. Jeśli brak jest informacji co do dokładnego obszaru można dodać węzeł node (Należy się zawsze stosować do zasady Jeden atrybut do jednego obiektu).

Parking wzdłuż ulic powinny być oznaczone parking:lane=*.

Oznaczenia

Tag Wartość Element Opis
amenity parking Mf node.png Mf area.png Stosujemy węzeł dla mniejszych parkingów, albo obszar dla większego parkingu (ale nie oba sposoby na tym samym obiekcie). Jeśli nie znamy, rzeczywistego obszaru parkingu, lub nie mamy czasu do obrysowania obszaru, oznaczamy miejsce jako węzeł.
Wszystkie tagi poniżej są opcjonalne i nie mają wartości domyślnej.
name * Mf node.png Mf area.png Nazwa parkingu (np. "Parking Czerwone Maki")
ref * Mf node.png Mf area.png Symbol referencyjny (np. ref=P1)
access yes; customers; permissive; private Mf node.png Mf area.png Rozróżnienie między publicznymi parkingami, dla klientów (np. w kinach, itp.), oraz prywatnymi parkingami (np. dla pracowników w parku biznesowym). W tym przypadku, "yes" oznacza pokazanie "P" jako publiczny parking.
highway service Mf way.png Droga wewnątrz parkingu. Dodajemy tag service=parking_aisle.
parking surface Mf node.png Mf area.png Parking wyznaczony na poziomie terenu.
multi-storey Parking wielopoziomowy.
underground Parking podziemny.
rooftop Jednopoziomowy parking na dachu budynku
sheds Prywatne zadaszenia dla pojazdów, znajdującej się blisko właściciela domu. Zazwyczaj wykonane z profilowanej metalu.
carports Struktura stosowana do zapewnienia ograniczonej ochronę pojazdów, głównie samochodów osobowych. ( wikipedia article)
garage_boxes Jednopoziomowy budynek dla jednego samochodu, zwykle wykonane z cegły i metalu. Przeważnie ten obszar należy do garażu spółdzielczego z własnym imieniem, przewodniczącym, budżetem, regulaminem, zabezpieczeniem, itp.
street_side Mf area.png Obszar przeznaczony do parkowania zlokalizowany wzdłuż drogi, (ale nie w obszarze samego pasa drogi w tym przypadku stosujemy parking:lane=*) i dostępny bezpośrednio z samej drogi. W przypadku, gdy miejsca parkingowe są umieszczone równolegle do jezdni i ciągną się przez większą część drogi można stosować klucz parking:lane=* na drodze.
lane Mf area.png Obszar oznaczający możliwość parkowania przy drodze lub częściowo na niej. Często stosowany łącznie z parking:lane=*
park_ride yes/no
bus;train;tram;metro;ferry
Mf node.png Mf area.png Park and ride. Wartości tego tagu definiuje parking dołączony do środków transportu. W przypadku wątpliwości, należy użyć yes. (Zobacz propozycję: Proposal)
fee yes/no/interval Mf node.png Mf area.png Opłata parkingowa. Domyślna wartość to no. Jeśli opłatę należy uiścić tylko w niektórych godzinach, można wtedy użyć tagu opening hours (godziny otwarcia). (Zobacz: Dyskusja: opłaty dzienne).
supervised yes/no/interval Mf node.png Mf area.png Czy samochody są strzeżone, aby zapobiec kradzieży samochodu i wandalizmowi. Domyślna wartość to no. Jeśli ochrona jest obecna tylko w niektórych godzinach, można użyć tagu opening hours.
capacity number Mf node.png Mf area.png Liczba dostępnych miejsc parkingowych. (W tym wszystkie specjalne parkingi np. dla niepełnosprawnych). Zobacz dyskusję:amenity=parking
capacity:disabled yes/no/number Mf node.png Mf area.png Określa, czy dedykowane miejsca parkingowe dla niepełnosprawnym są dostępne, zazwyczaj są zarezerwowane tylko dla posiadaczy specjalnego zezwolenia na parkowanie w miejsacach dla osób niepełnosprawnych] ("niebieski znaczek" w Wielkiej Brytanii). Jeżeli jest znany liczba tych miejsc, może to być dodatkowo określone.(zastępuje disabled_spaces=*, zobacz proposal)
capacity:women yes/no/number Mf node.png Mf area.png Określa, czy są miejsca parkingowe dla kobiet. Jeżeli ich liczba jest znana, liczba tych miejsc może być określona. Stosujemy razem z surveillance=indoor/outdoor jeśli dotyczy.
capacity:parent yes/no/number Mf node.png Mf area.png Określa, czy są miejsca parkingowe dedykowane rodzicom z dziećmi. Jeżeli liczba ich jest znana, liczba miejsc może być określona.
maxstay 2h or 2 hours Mf node.png Mf area.png maksymalny czas parkowania (np. dla klientów do 2 godzin)
  • name=* - dla określania nazwy parkingu (np. "Parking Czerwone Maki") i ref=P1 jako symbol referencjyjny.
  • capacity=* - dla określenia liczby pojazdów dla różnych typów użytkowników.
  • operator=* - dla nazwy operatora parkingu
  • website=* - dla strony internetowej parkingu

Tagi dodatkowe

Podobnie jak w pozostałych przypadkach dotyczących sieci dróg, należy zachować ostrożność, przy tworzeniu zgrupowania trasy.

W przypadku korzystania z relacji w celu opisania parkingu, parking nie powinien być powtórnie oznaczany tagiem amenity=parking.

Renderowanie

Kilka obszarów parkingowych, każdy z alejkami jednokierunkowymi

OSM Carto obecnie renderuje niebieskie "P" dla obszarów parkingowych.

Zobacz też