No:Tag:amenity=parking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking
P3030027ParkingLot wb.jpg
Beskrivelse
Et sted der man kan parkere kjøretøy Edit or translate this description.
Gjengivelse i OSM Carto
Parking-16.svg
Gjengivelse i OSM Carto area
Area parking.png
Gruppe: Parking
Brukt på disse elementene
may be used on nodesshould not be used on waysmay be used on areasshould not be used on relations
Nyttige kombinasjoner
Se også
Status: de facto

Bruk amenity=parking for å merke et anlegg brukt av offentligheten, kunder, eller andre autoriserte brukere for å parkere motoriserte kjøretøy, som biler og lastebiler. Se Parkering-siden for etiketter spesifisert for parkering av andre typer kjøretøy og andre situasjoner.

Hvordan Man Kartlegger

Den vanligste måten å kartlegge parkeringsplasser er å tegne et area område og merke det med amenity=parking. Hvis du ikke vet hvordan området ser ut eller ikke har tid til å tegne det så kan man heller bruke et node punkt (men bruk aldri både et punkt og et område for det samme anlegget).

Parkeringsplasser langs gaten er merket med parking:lane=*.