Cs:Tag:amenity=parking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking
P3030027ParkingLot wb.jpg
Popis
Parkoviště pro auta Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Parking-16.svg
Vykreslování v OSM Carto plocha
Area parking.png
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: de facto

Použijte značku amenity=parking pro označení parkoviště - místa, kde veřejnost, zákazníci, nebo jiní oprávnění uživatelé mohou zaparkovat motorová vozidla, jako jsou auta a náklaďáky. Podívejte se i na stránku Parkování, kde najdete značky, které se používají pro jiné druhy vozidel a situací.

Jak mapovat

Nejobvyklejším způsobem jak mapovat parkoviště je zakreslit plocha plochu a označit ji amenity=parking. Pokud neznáte přesně plochu parkoviště, nebo nemáte čas ji kreslit, pak přidejte pouze uzel uzel (ale nikdy nepoužívejte plochu i uzel zároveň). Předvolbu pro parkoviště najdete ve všech běžných editorech.

Parkování podél ulice se značí značkou parking:lane=*.

Doplňkové značky

Klíč Výchozí hodnota Hodnota Prvek Poznámka
amenity N/A parking uzel plocha Označte buď plochu nebo středový uzel, ale nikdy obojí.
Všechny další značky jsou volitelné.
name Žádná * uzel plocha Název parkoviště
ref Žádná * uzel plocha Referenční označení
access N/A yes; customers; permissive; private uzel plocha Rozlišení mezi veřejnými parkovištěmi, parkovištěmi pro zákazníky (třeba u kina, atd.) a soukromými parkovištěmi (třeba pro zaměstnance business parku). V tomto případě hodnota yes označuje veřejné parkoviště.
parking Žádná surface uzel plocha Parkoviště na zemi.
multi-storey Vícepatrové parkoviště v budově. Zvažte, prosím, přidání vhodné značky building=*, je-li budova postavena jako parkoviště, pak nejoblíbenější značka je building=parking.
underground Podzemní parkoviště.
rooftop Jednoúrovňové parkoviště na střeše budovy.
sheds Privátní hangáry pro vozidla, umístěné blízko domu majitele. Obvykle zkonstruované z profilovaného kovu.
carports Stavba poskytující částečnou ochranu před počasím. (Viz Carports na Wikipedii(en).) Zvažte, prosím, přidání značky building=carport.
garage_boxes Jednopatrové budovy s individuálními boxy pro jedno auto, obvykle postavené z cihel a kovu. Obvykle tato plocha patří garážovému družstvu, které má svůj název, předsedu, rozpočet, pravidla, zabezpečení, atd.
park_ride Žádná yes; no; bus; train; tram; metro; ferry uzel plocha  P+R. Hodnoty klíče popisují způsob dopravy. Pokud si nejste jisti, dejte yes. (viz návrh(en))
fee no yes; no; interval uzel plocha Zde je potřeba za parkování platit. Pokud se platí jen v určitou dobu, použijte stejnou syntaxi jako u značky opening_hours=*. (Viz diskusní stránku(en).)
supervised no yes; no; interval uzel plocha Zda jsou vozidla hlídána před zloději a vandaly. Pokud je parkoviště hlídané jen v určitou dobu, použijte stejnou syntaxi jako u značky opening_hours=*..
capacity Žádná číslo uzel plocha Celkový počet dostupných parkovacích míst, včetně všech speciálních parkovacích míst (např. pro invalidy). Přečtěte si diskusní stránku(en).
capacity:disabled Žádná yes; no; číslo uzel plocha Sděluje, zda je dostupné vyhrazené místo pro invalidy, obvykle rezervované pro držitele zvláštního povolení. Je-li známo, uveďte přesný počet parkovacích míst. (Nahrazuje klíč disabled_spaces=*, viz návrh(en)).
capacity:parent Žádná yes; no; číslo uzel plocha Sděluje, zda je dostupné vyhrazené místo pro rodiče s dětmi. Je-li známo, uveďte přesný počet parkovacích míst.
capacity:charging Žádná yes; no; číslo uzel plocha Sděluje, zda je dostupné vyhrazené místo s dobíjecí infrastrukturou. Je-li známo, uveďte přesný počet parkovacích míst.
maxstay Žádná "2h" nebo "2 hours" uzel plocha Časový limit pro parkování (např. parkování pro zákazníky na dvě hodiny)
opening_hours Žádná viz stránku klíče uzel plocha Otevírací doba parkoviště.
operator Žádný * uzel plocha Provozovatel parkoviště.
website Žádná * uzel plocha Webová stránka parkoviště.

Související prvky

Několik parkovacích ploch, každá s jednosměrnými uličkami

Běžně pro mapování složitějších parkovišť, která se třeba skládají v více nesouvislých částí, nebo mají v sobě díry, používáme multipolygony.

Návrh relace site

Bylo navrženo, že může být použita relace type=site s site=parking k seskupení parkovacích míst a vjezdů na parkoviště dohromady do jednoho parkovacího zařízení, jak je popsáno na Proposed features/parking(en). Momentálně to ovšem téměř není podporováno ani mezi mappery a ani zpracovateli dat (viz analýza na [1](en)) - značka amenity=parking je daleko více používaná.

Vykreslování

Standardní vrstva dlaždic(en) aktuálně vykresluje pro parkoviště logo "P" podbarvené žlutou barvou (nebo "P" ve stylu vykreslování budovy, je-li přítomna značka building=*). Existuje vrstva v ITO Map, která ukazuje parkoviště a zda jsou označeny značkou capacity=*.

Viz také

Warning: Default sort key "amenity=parking" overrides earlier default sort key "Tag:amenity=parking".