Cs:Tag:amenity=parking

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking
P3030027ParkingLot wb.jpg
Popis
Parkoviště pro auta Edit or translate this description.
Vykreslování v openstreetmap-carto
Parking-16.svg
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: používáno

Použijte značku amenity=parking pro označení parkoviště - místa, kde veřejnost, zákazníci, nebo jiní oprávnění uživatelé mohou zaparkovat motorová vozidla, jako jsou auta a náklaďáky. Podívejte se i na stránku Parkování, kde najdete značky, které se používají pro jiné druhy vozidel a situací.

Jak mapovat

Nejobvyklejším způsobem jak mapovat parkoviště je zakreslit plocha plochu a označit ji amenity=parking. Pokud neznáte přesně plochu parkoviště, nebo nemáte čas ji kreslit, pak přidejte pouze uzel uzel (ale nikdy nepoužívejte plochu i uzel zároveň). Předvolbu pro parkoviště najdete ve všech běžných editorech.

Parkování podél ulice se značí značkou parking:lane=*.

Doplňkové značky

Klíč Výchozí hodnota Hodnota Prvek Poznámka
amenity N/A parking uzel plocha Označte buď plochu nebo středový uzel, ale nikdy obojí.
Všechny další značky jsou volitelné.
name Žádná * uzel plocha Název parkoviště
ref Žádná * uzel plocha Referenční označení
access N/A yes; customers; permissive; private uzel plocha Rozlišení mezi veřejnými parkovištěmi, parkovištěmi pro zákazníky (třeba u kina, atd.) a soukromými parkovištěmi (třeba pro zaměstnance business parku). V tomto případě hodnota yes označuje veřejné parkoviště.
parking Žádná surface uzel plocha Parkoviště na zemi.
multi-storey Vícepatrové parkoviště v budově. Zvažte, prosím, přidání vhodné značky building=*, je-li budova postavena jako parkoviště, pak nejoblíbenější značka je building=parking.
underground Podzemní parkoviště.
rooftop Jednoúrovňové parkoviště na střeše budovy.
sheds Privátní hangáry pro vozidla, umístěné blízko domu majitele. Obvykle zkonstruované z profilovaného kovu.
carports Stavba poskytující částečnou ochranu před počasím. (Viz Carports na Wikipedii(en).) Zvažte, prosím, přidání značky building=carport.
garage_boxes Jednopatrové budovy s individuálními boxy pro jedno auto, obvykle postavené z cihel a kovu. Obvykle tato plocha patří garážovému družstvu, které má svůj název, předsedu, rozpočet, pravidla, zabezpečení, atd.
park_ride Žádná yes; no; bus; train; tram; metro; ferry uzel plocha P+R. Hodnoty klíče popisují způsob dopravy. Pokud si nejste jisti, dejte yes. (viz návrh(en))
fee no yes; no; interval uzel plocha Zde je potřeba za parkování platit. Pokud se platí jen v určitou dobu, použijte stejnou syntaxi jako u značky opening_hours=*. (Viz diskusní stránku(en).)
supervised no yes; no; interval uzel plocha Zda jsou vozidla hlídána před zloději a vandaly. Pokud je parkoviště hlídané jen v určitou dobu, použijte stejnou syntaxi jako u značky opening_hours=*..
capacity Žádná číslo uzel plocha Celkový počet dostupných parkovacích míst, včetně všech speciálních parkovacích míst (např. pro invalidy). Přečtěte si diskusní stránku(en).
capacity:disabled Žádná yes; no; číslo uzel plocha Sděluje, zda je dostupné vyhrazené místo pro invalidy, obvykle rezervované pro držitele zvláštního povolení. Je-li známo, uveďte přesný počet parkovacích míst. (Nahrazuje klíč disabled_spaces=*, viz návrh(en)).
capacity:parent Žádná yes; no; číslo uzel plocha Sděluje, zda je dostupné vyhrazené místo pro rodiče s dětmi. Je-li známo, uveďte přesný počet parkovacích míst.
capacity:charging Žádná yes; no; číslo uzel plocha Sděluje, zda je dostupné vyhrazené místo s dobíjecí infrastrukturou. Je-li známo, uveďte přesný počet parkovacích míst.
maxstay Žádná "2h" nebo "2 hours" uzel plocha Časový limit pro parkování (např. parkování pro zákazníky na dvě hodiny)
opening_hours Žádná viz stránku klíče uzel plocha Otevírací doba parkoviště.
operator Žádný * uzel plocha Provozovatel parkoviště.
website Žádná * uzel plocha Webová stránka parkoviště.

Související prvky

Několik parkovacích ploch, každá s jednosměrnými uličkami

Běžně pro mapování složitějších parkovišť, která se třeba skládají v více nesouvislých částí, nebo mají v sobě díry, používáme multipolygony.

Návrh relace site

Bylo navrženo, že může být použita relace type=site s site=parking k seskupení parkovacích míst a vjezdů na parkoviště dohromady do jednoho parkovacího zařízení, jak je popsáno na Proposed features/parking(en). Momentálně to ovšem téměř není podporováno ani mezi mappery a ani zpracovateli dat (viz analýza na [1](en)) - značka amenity=parking je daleko více používaná.

Vykreslování

Standardní vrstva dlaždic(en) aktuálně vykresluje pro parkoviště logo "P" podbarvené žlutou barvou (nebo "P" ve stylu vykreslování budovy, je-li přítomna značka building=*). Existuje vrstva v ITO Map, která ukazuje parkoviště a zda jsou označeny značkou capacity=*.

Viz také

Warning: Default sort key "amenity=parking" overrides earlier default sort key "Tag:amenity=parking".