Cs:Key:parking:lane

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Cs:Key:parking:condition)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg parking:lane
Commons-emblem-hand.svg
Popis
Použití této značky se nedoporučuje. Použijte radši Street parking. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Skupina: Parkování
Použité na těchto prvcích
nemělo by být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vyžaduje
Vhodné kombinace
Status: nahrazenoPage for proposal

exclamation mark

Tento prvek byl prohlášen za zastaralý. Jeho doporučenou náhradou je: Street parking.
Důvod je zdokumentován na stránce Deprecated features. Tuto značku můžete stále používat nebo interpretovat, jak uznáte za vhodné, jelikož v OpenStreetMap nejsou žádné “zakázané prvky”.
Za žádných okolností ovšem neměňte automaticky (nebo poloautomaticky) tuto značku v databázi na jakoukoliv jinou ve větším měřítku, aniž by to odpovídalo Zásadám automatických oprav. Všechny takové změny budou vráceny zpět.

Klíče parking:lane=* a parking:condition=* sdělují, zda na silnici lze parkovat, na které straně a za jakých podmínek.

Pro parkoviště se prosím podívejte na stránku značky amenity=parking.

Popis parkování na silnici se rozděluje na dvě různé vlastnosti:

 1. Pokud lze zaparkovat, jak má být vozidlo umístěno?
 2. Za jakých podmínek zde lze parkovat?

Z tohoto důvodu používáme dvě značky. Zákaz parkování, nebo zákaz zastavení vylučuje parkování, takže můžeme mít tyto případy a požadovanou orientaci vozidla v jedné značce. Pokud je parkování povoleno, pak musíme použít ještě jeden klíč, abychom popsali podmínky parkování.

Nemělo by být požadováno a ani doporučováno, aby se cesty rozdělovaly na části kvůli krátkým implicitním zákazům stání, tedy před a po křižovatce nebo na výjezdech.

Parkovací místo

Značka parking:lane se používá pro popis vlastností silnice. To znamená prostorového uspořádání.

Levá a pravá strana jsou rozlišovány a mají buď značku parking:lane s příponou :both, nebo kombinaci parking:lane s příponou :left nebo :right. Záměrně používáme left a right namísto forward a backward, protože parkovací místa jsou závislá na poloze, nikoliv směru. Např. v jednosměrné ulici jsou parkovací místa někdy na levé či pravé straně, ale nikoliv ve směru zpět backward. Viz Vpřed a vzad, vpravo a vlevo.

Možné hodnoty značky jsou:

 • parallel: parkování paralelně se silnicí
 • diagonal: šikmé parkování
 • perpendicular: kolmé parkování
 • marked: na místě je jen několik jednotlivě vyznačených míst k parkování
 • no_parking: zákaz stání. Je možno pouze zastavení pro naložení/vyložení, či z jiného důvodu podle místních zákonů
 • no_stopping: zákaz zastavení. Zastavit je možno jen, když si to vynutí dopravní situace.
 • fire_lane: pruh pro požárníky. V zemích, kde tento jízdní pruh existuje, jsou dopravní značky, které sdělují, že pruh musí být za všech okolností volný pro požárníky a jiná vozidla záchranných složek. V jistém smyslu se jedná o důraznější zákaz zastavení.

Povšimněte si, že poslední tři uvedené hodnoty jsou považovány za vlastnost silnice, což znamená, že parkování není povoleno a tedy není v tomto případě nutno uvádět značku parking:condition (viz níže).

Značka Popis
highway=* Obecná značka pro silnici, kterou popisujeme.
parking:lane:side=type side je vždy left, right nebo both.

type je parallel, diagonal, perpendicular, marked, no_parking, no_stopping nebo fire_lane.

Poloha vozidla

Někdy se parkuje na ulici na kraji jízdního pruhu, jindy je v místě nakreslený vyhrazený pruh pro parkování a někdy se parkuje částečně na chodníku. Pro zaznamenaní těchto možností použijte

Nahraďte both stranou, kterou popisujete. diagonal nebo perpendicular lze použít namísto parallel, kde je to vhodné.

Známé hodnoty jsou:

 • on_street - na ulici
 • half_on_kerb - zpola na chodníku
 • on_kerb - zcela na chodníku
 • lay_by - parkování na k tomu určeném parkovacím pruhu
 • painted_area_only - pouze ve vyznačené oblasti

Příklady

 • parking:lane:both=parallel — na obou stranách ulice je možné paralelní parkování.
 • parking:lane:right=perpendicular — na pravé straně se parkuje kolmo.
 • parking:lane:both=marked — je zde několik individuálně vyznačených míst k parkování.
 • parking:lane:left=fire_lane — zastavení na levé straně není možné díky vyhrazenému pruhu pro požární vozidla. (Normálně je zde odpovídající dopravní značka.)

Možná vylepšení

Označení maximální kapacity parkování pro daný kus silnice (obzvlášť pro parking:lane:side=perpendicular)

Podmínky parkování

Značka parking:condition popisuje zákonné vlastnosti parkovacího místa. Levá a pravá strana jsou určeny kombinací značky s příponami :left, :right, nebo obě strany příponou :both.

Možné hodnoty značky jsou:

 • free - volné parkování
 • ticket - s parkovacím lístkem
 • disc - s parkovacími hodinami
 • residents - pouze pro rezidenty
 • customers - pouze pro zákazníky
 • private - soukromé parkoviště
 • (disabled?) - pro tělesně postižené
Značka Popis
highway=* Obecná značka pro silnici, kterou popisujeme.
<empty> side: left, right nebo both.

type je parallel, diagonal, perpendicular. (U jiných typů nedává značka smysl.)

parking:condition:side=type side: left, right nebo both.

type je free, ticket, disc, residents, customers nebo private.

V závislosti na podmínce je potřeba přidat i doplňující informace:

 • free: Žádné doplňující informace nejsou potřebné.
 • ticket: K diskusi. Možná přidejte značku parking:condition:side:fee_per_hour=40 Kč, což znamená, že hodina parkování stojí 40 Kč.
 • disc: Přidejte značku parking:condition:side:maxstay=2h, což znamená, že zde můžete stát maximálně dvě hodiny.
 • residents: Přidejte např. značku parking:condition:side:residents=A, což znamená "parkování pouze pro rezidenty s povolením A" (kde A je název povolenky). Povolenka pro rezidenty
 • customers: Žádné doplňující informace nejsou potřebné. Znamená to, že zde můžete parkovat, jen pokud jste zákazníky obchodu, který toto parkoviště vlastní (nebo návštěvník areálu, hotelu či podobně).
 • private: Žádné doplňující informace nejsou potřebné. Znamená to, že zde můžete parkovat, jen pokud jste si místo pronajali, nebo máte povolení od vlastníka.

Pouze pro některé vozidla

Pokud podmínka platí jen pro některé druhy vozidel, použijte

Povolení pro rezidenty

Povolení pro rezidenty je často závislé na nějaké oblasti a nese na sobě nějaké písmeno nebo kód, který určuje oblast, ve které povolení platí. Abyste to zaznamenali, použijte

Pokud je parkování pouze s parkovacím lístkem a zároveň volné pro rezidenty, pak se dosud používala kombinace

což znamená, že bez ohledu na podmínku ticket zde mohou rezidenti parkovat bez omezení.

Určení časových intervalů (volitelné)

V mnoha případech je podmínka parkování časově omezena. Toto se dá popsat pomocí následující značky: parking:condition:side:time_interval=interval. interval určuje jak dny v týdnu, tak časy a dá se použít opakovaně. Používá stejnou syntaxi jako značka opening_hours.

Formát je obtížně technicky definovatelný, ale snadno se pochopí z příkladů:

 • 12:00-14:00 znamená: "každý den od 12:00 do 14:00"
 • Mo-Fr 00:00-24:00 znamená: "každý pracovní den"
 • Su 20:00-06:00 znamená: "v něděli v noci od 20:00 do (pondělí) 06:00"

Intervaly lze spojovat středníkem s volitelnou mezerou:

 • Mo-Fr 09:00-20:00; Sa-Su 09:00-14:00 znamená: "pravocní dny od 9 do 20 a víkendy od 9 do 14"

Tato značka se vztahuje často k parkování typu disc a residents.

Značka Popis
parking:condition:side:time_interval=interval side: left, right nebo both.

interval je něco jako Mo-Fr 12:00-14:00

Různé podmínky v různé časy

V nejjednodušším případě je parkování v noci bezplatné a v pracovních dnes placené. Například:

Někdy nestačí udání výchozí hodnoty. V těchto případech skončíme se spoustou značek. Například:

V tomto případě nemůžeme použít prosté parking:lane:right=no_stopping, protože v některých časech dne je parkování povoleno.

Určení max. doby parkování (volitelně)

Použijte, prosím, značku parking:condition:side:maxstay, kterou popíšete maximální dobu parkování. Používejte ve shodě s formátem popsaným zde. Tato značka se používá obzvlášť s parkováním typu disc.

Služby

Dynamická mapa vlastností parkování v OpenStreetMap (uMap)

parking.crite.net

Příklady

Několik obrázků různých ulic a jejich správného značení je na stránce Příklady.

Použití s JOSM

Existuje jednoduchá předvolba značení a soubor stylu pro editor JOSM. Můžete je aktivovat v Předvolby > Nastavení mapy.

Aktivace stylu parkovacích pruhů v JOSM
Jak aktivovat styl

Zobrazení mapy v JOSM (MapPaint) je nyní schopno zobrazovat styly závislé na směru cesty, takže ukazuje parkovací pruhy a podmínky pro každou stranu cesty. Barvy zobrazené v JOSM odpovídají těm na parkovací mapě.

Další související klíče

Parkovací automaty
amenity=vending_machine + vending=parking_tickets