Cs:Tag:amenity=parking_space

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking_space
138081166 2a56d66c27 b.jpg
Popis
Jednotlivé parkovací místo na parkovišti Edit or translate this description.
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Wikidata
Status: schválenoPage for proposal

Značkou amenity=parking_space mapujeme jednotlivé parkovací místo na parkovišti. Mapování jednotlivých míst doplňuje a nikoliv nahrazuje mapování parkoviště značkou amenity=parking.

Použití

 • Za předpokladu, že máte letecké snímky o vysokém rozlišení, které můžete obkreslit, tak parkovací místo by se mělo radši zakreslovat jako plocha, ale je možné ho zakreslit i jako uzel.
 • Každé jedno parkovací místo by mělo být zakresleno jako oddělená plocha. Výjimkou jsou:
  • Hodně parkovacích míst vedle sebe, která se ničím neliší a vy nechcete do mapování dávat tolik úsilí (např. parkování pro jízdní kola).
  • Mezery jsou příliš malé pro mapování (např. parkování pro jízdní kola).
  • Letecké snímky nejsou dost dobré a neumožňují mapování jednotlivých míst, ale stále můžete zjistit oddělené skupiny míst.
 • Parkovací místa musí být seskupena do relace site(en) označené type=site + site=parking.
 • Nemělo by být používáno k reprezentaci jedné velké parkovací plochy. Cesty by neměly křížit parkovací místa.
 • Přidejte značky pro společné vlastnosti všech parkovacích míst (jako surface=*, fee=*, covered=*, access=* …) do relace site a ne k jednotlivým prvkům. Pouze vlastnosti, které se liší od vlastností uvedených v relaci mají být značeny přímo na jednotlivých parkovacích místech.

Klíče

Klíč Hodnota Poznámka
požadováno amenity parking_space Povinná značka pro definici plochy, která obsahuje 1 až n parkovacích míst.
volitelné ref řetězec Pokud je parkovací místo spravováno jinou aplikací třetí strany, pak zde může být uveden interní identifikátor místa, aby bylo umožněno propojení místa v OSM se systémem třetí strany. Pokud je potřeba uvést identifikátor více než jedné aplikace, pak se zápis změní na ref:<poskytovatel>=* (např. ref:hertz=*, ref:airport_JFK=*)
volitelné name řetězec Má-li parkovací místo číslo, registrační značku nebo jinou psanou informaci na svém povrchu nebo na ceduli před místem, pak ji dejte do značky názvu. Příklady: 1, 2, 3, L6F-33S, Parkovací místo velkého šéfa
volitelné capacity celé kladné číslo Pokud plocha reprezentuje více než jedno parkovací místo (stejného druhu), použijte capacity=* k určení počtu míst, které reprezentuje. Výchozí hodnotou značky capacity=* je "1", není-li uvedeno jinak.

Povšimněte si, že rozdělení značky capacity:*=* pro různé zájmové skupiny není pro amenity=parking_space podporováno. Namísto toho použijte role přístupu(en), pokud jsou určitá místa jen pro určité osoby.

volitelné obecné značky * Viz kapitolu Obecné značky(en) v návrhu pro značky, které lze aplikovat na místa, vjezdy a relace.

Kdy nepoužít amenity=parking_space

Namísto amenity=parking

 • V oblastech, kde nejsou žádné snímky nebo jen snímky o nízkém rozlišení (a vy nejste schopni zakreslit přesné polohy pomocí jiných metod průzkumu).
 • Pokud nevíte, jak fungují relace.

Můžete zůstat u amenity=parking, pokud to chcete mít jednoduché.

Parkování pro invalidy a jiná omezení

Pro mnohem podrobnější popis nového schématu používajícího amenity=parking_space, amenity=parking_entrance a relaci site si, prosím, přečtěte návrh(en). Také tam najdete informace o tom, jak značit povolení vjezdu pro určité druhy uživatelů (rodiče s dětmi, invalidé).

Příklad vykreslování

Uzly a plochy značené amenity=parking_space a parking_space=disabled jsou vykreslovány na rollstuhlkarte.ch (Symbol invalidního vozíku s malým P v pravím horním rohu; také se podívejte na wiki stránku rollstuhlkarte.ch(de)).

Warning: Default sort key "amenity=parking space" overrides earlier default sort key "Tag:amenity=parking space".