Cs:Tag:amenity=parking_space

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking_space
Israel Batch 2 (149).JPG
Popis
Jednotlivé parkovací místo na parkovišti Show/edit corresponding data item.
Vykreslování v OSM Carto
Rendering-parking space.png
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značkou amenity=parking_space mapujeme jednotlivé parkovací místo na parkovišti. Mapování jednotlivých míst doplňuje a nikoliv nahrazuje mapování parkoviště značkou amenity=parking.

Použití

 • Za předpokladu, že máte letecké snímky o vysokém rozlišení, které můžete obkreslit, tak parkovací místo by se mělo radši zakreslovat jako plocha, ale je možné ho zakreslit i jako uzel.
 • Každé jedno parkovací místo by mělo být zakresleno jako oddělená plocha. Výjimkou jsou:
  • Hodně parkovacích míst vedle sebe, která se ničím neliší a vy nechcete do mapování dávat tolik úsilí (např. parkování pro jízdní kola).
  • Mezery jsou příliš malé pro mapování (např. parkování pro jízdní kola).
  • Letecké snímky nejsou dost dobré a neumožňují mapování jednotlivých míst, ale stále můžete zjistit oddělené skupiny míst.
 • Parkovací místa musí být seskupena do relace site(en) označené type=site + site=parking.
 • Nemělo by být používáno k reprezentaci jedné velké parkovací plochy. Cesty by neměly křížit parkovací místa.
 • Přidejte značky pro společné vlastnosti všech parkovacích míst (jako surface=*, fee=*, covered=*, access=* …) do relace site a ne k jednotlivým prvkům. Pouze vlastnosti, které se liší od vlastností uvedených v relaci mají být značeny přímo na jednotlivých parkovacích místech.

Klíče

Klíč Hodnota Poznámka
požadováno amenity parking_space Povinná značka pro definici plochy, která obsahuje 1 až n parkovacích míst.
volitelné ref řetězec Pokud je parkovací místo spravováno jinou aplikací třetí strany, pak zde může být uveden interní identifikátor místa, aby bylo umožněno propojení místa v OSM se systémem třetí strany. Pokud je potřeba uvést identifikátor více než jedné aplikace, pak se zápis změní na ref:<poskytovatel>=* (např. ref:hertz=*, ref:airport_JFK=*)
volitelné name řetězec Má-li parkovací místo číslo, registrační značku nebo jinou psanou informaci na svém povrchu nebo na ceduli před místem, pak ji dejte do značky názvu. Příklady: 1, 2, 3, L6F-33S, Parkovací místo velkého šéfa
volitelné capacity celé kladné číslo Pokud plocha reprezentuje více než jedno parkovací místo (stejného druhu), použijte capacity=* k určení počtu míst, které reprezentuje. Výchozí hodnotou značky capacity=* je "1", není-li uvedeno jinak.

Povšimněte si, že rozdělení značky capacity:*=* pro různé zájmové skupiny není pro amenity=parking_space podporováno. Namísto toho použijte role přístupu(en), pokud jsou určitá místa jen pro určité osoby.

volitelné obecné značky * Viz kapitolu Obecné značky(en) v návrhu pro značky, které lze aplikovat na místa, vjezdy a relace.

Kdy nepoužít amenity=parking_space

Namísto amenity=parking

 • V oblastech, kde nejsou žádné snímky nebo jen snímky o nízkém rozlišení (a vy nejste schopni zakreslit přesné polohy pomocí jiných metod průzkumu).
 • Pokud nevíte, jak fungují relace.

Můžete zůstat u amenity=parking, pokud to chcete mít jednoduché.

Parkování pro invalidy a jiná omezení

Pro mnohem podrobnější popis nového schématu používajícího amenity=parking_space, amenity=parking_entrance a relaci site si, prosím, přečtěte návrh(en). Také tam najdete informace o tom, jak značit povolení vjezdu pro určité druhy uživatelů (rodiče s dětmi, invalidé).

Příklad vykreslování

Uzly a plochy značené amenity=parking_space a parking_space=disabled jsou vykreslovány na rollstuhlkarte.ch (Symbol invalidního vozíku s malým P v pravím horním rohu; také se podívejte na wiki stránku rollstuhlkarte.ch(de)).

Warning: Default sort key "amenity=parking space" overrides earlier default sort key "Tag:amenity=parking space".