Cs:Tag:amenity=parking_entrance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking_entrance
3690668043 88a731e3e0 b.jpg
Popis
Vjezd do podzemního nebo vícepatrového parkoviště Edit or translate this description.
Vykreslování v OSM Carto
Parking entrance-14.svg
Skupina: Občanská vybavenost
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlunemělo by být použito na cestěnemělo by být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Viz též
Status: schválenoPage for proposal

Značkou amenity=parking_entrance mapujeme vjezd nebo výjezd z parkoviště. Seskupte jeden nebo více takových vjezdů do relace site, která bude reprezentovat jednotlivé podzemní nebo vícepatrové parkoviště, jak je popsáno na stránce Proposed_features/parking(en).

Použití

Zatímco podzemní nebo vícepatrová parkoviště lze zmapovat značkou amenity=parking v kombinaci se značkou layer=*, často je dostačující zmapovat jen vjezdy a výjezdy jako uzly.

  • Vjezd na parkoviště se vždy mapuje jako uzel.
  • Rozlišení mezi vjezdy pro různé typy dopravy (auta, pěší, ...) se dělá správným nastavením značky access=*.
  • Je-li to vhodné, lze kombinovat i se značkou entrance=*. Značka building=entrance je zastaralá.
  • Vjezdy na parkoviště by měly vždy být připojeny k silnici a nikdy mapovány izolovaně.
  • Rozdíl mezi vjezdy, výjezdy a obousměrnými vjezdy se značí značkou oneway=* na silnici highway=*, která je připojena k uzlu vjezdu.
  • Vjezdy na parkoviště se používají pouze u podzemních nebo vícepatrových parkovišť a nikdy u povrchového parkoviště.
  • Seskupte jeden nebo více vjezdů do jednoho prvku tím, že je dáte do relace za použití type=site + site=parking.
  • Uvnitř relace site mohou mít vjezdy volitelně roli entrance (viz návrh relace site(en))
  • Přidejte značky pro společné vlastnosti všech vjezdů (jako surface=*, fee=*, covered=*, access=* …) do relace site a ne k jednotlivým prvkům. Pouze vlastnosti, které se liší od vlastností uvedených v relaci mají být značeny přímo na jednotlivých vjezdech.

Klíče

Klíč Hodnota Poznámka
požadováno amenity parking_entrance Povinná značka definující vjezd na parkoviště.
volitelné ref řetězec Pokud je vjezd na parkoviště spravován jinou aplikací třetí strany, pak zde může být uveden interní identifikátor vjezdu, aby bylo umožněno propojení vjezdu v OSM se systémem třetí strany. Pokud je potřeba uvést identifikátor více než jedné aplikace, pak se zápis změní na ref:<poskytovatel>=* (např. ref:hertz=*, ref:airport_JFK=*)
volitelné name řetězec Název vjezdu. Příklady: Hlavní vjezd do Velkého podzemního parkoviště, Boční výjezd na ulici Lenina
volitelné obecné značky * Viz kapitolu Obecné značky(en) v návrhu pro značky, které lze aplikovat na místa, vjezdy a relace.

Povolení vjezdu

Pro mnohem podrobnější vysvětlení nového schématu používajícího amenity=parking_space, amenity=parking_entrance a relaci site si, prosím, přečtěte návrh(en). Také tam najdete informace o tom, jak značit povolení vjezdu pro určité druhy uživatelů (rodiče s dětmi, invalidé).

Možné vykreslování

Amenity parking entrance.svg navrženo uživatelem Chrisana13(en)