Ca:Tag:amenity=parking_entrance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking_entrance
Underground parking, Kossuth Square, 2017 Lipótváros.jpg
Descripció
Entrada a un estacionament subterrani o a una instal·lació d'estacionament multiplaça. Edit this description in the wiki page. Edit this description in the data item.
Grup: estacionament
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en viesno es pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: aprovadaPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2145520. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Feu servir amenity=parking_entrance per cartografiar una entrada individual (entrada o sortida) a un estacionament. Agrupeu una o més d'aquestes entrades en una relació tipus site que representi un estacionament subterrani o una instal·lació d'estacionament multiplaça, com es descriu a Proposed features/parking.

Ús

Afegiu un node i etiqueteu-lo amb amenity=parking_entrance.

 • Una entrada d'estacionament sempre ha de ser cartografiada com un node.
 • La diferència entre diferents classes d'entrades per a diferents modes de transport (cotxes, a peu, etc.) es defineix col·locant les etiquetes (access=*) adequades.
 • Si correspon, l'etiqueta pot combinar-se amb entrance=*. L'etiqueta building=entrance està obsoleta.
 • Les entrades d'estacionaments haurien d'estar sempre connectades a una via de circulació, sovint una highway=service, i mai deurien cartografiar-se aïllades.
 • La distinció entre entrades que funcionen com a sortides, només com a entrades o com ambdues es defineix mitjançant l'etiqueta oneway=* de la highway=* connectada al node parking_entrance.
 • amenity=parking_entrance es fan servir normalment en les entrades a estacionaments subterranis o a instal·lacions d'estacionament multiplaça, no en estacionaments en superfície. Afegiu parking=underground o parking=multi-storey, respectivament.

Tot i que els estacionaments subterranis o les instal·lacions d'estacionaments multiplaça poden també cartografiar-se com una àrea fent servir amenity=parking en combinació amb location=*, també és útil cartografiar les entrades i sortides com a nodes.

Etiquetes addicionals

Clau Valor Comentari
requerit amenity parking_entrance Etiqueta obligatòria per definir una entrada d'estacionament.
recomanat parking underground
multi-storey
Si és un estacionament subterrani. Representació a openstreetmap-carto: Parking entrance-14.svg
Si és un estacionament multiplanta. Representació a openstreetmap-carto: Parking entrance multi-storey 14.svg
opcional ref Cadena de caràcters Codi alfanumèric o número de referència intern usat per l'operador de l'entrada a l'estacionament, p. ex. "2C".
opcional name Cadena de caràcters El nom comunament usat per a l'entrada. Exemples: Entrada Principal Gran Estacionament Subterrani, Sortida Lateral 3ª Avinguda
opcional etiquetes generals * Consulteu el capítol General tags a la pàgina de la proposta per a etiquetes que poden aplicar-se a les places d'estacionament, sortides i relacions.

Relació opcional

 • Es podrien agrupar diverses entrades en una sola instal·lació d'estacionament si es fa servir una relació de lloc (vegeu la proposta de lloc per a més detalls).
 • La relació faria servir les etiquetes type=site + site=parking.
 • Si s'afegeix un node amenity=parking_entrance com a membre d'una relació de lloc, es pot fer servir el rol entrance, opcionalment.
 • Tanmateix, tingueu en compte que aquest tipus de relació encara no està suportada per molts usuaris de dades.

Restriccions d'accés

Per a una explicació més detallada del nou esquema que fa ús de amenity=parking_space, amenity=parking_entrance i relacions tipus site, si us plau, llegiu el contingut de la proposta. També trobareu informació sobre com etiquetar restriccions d'accés per a uns certs tipus de perfils d'usuaris (estacionaments per a pares, estacionaments per a discapacitats, etc.).

Representació

 • Parking entrance-14.svg subterrani
 • Parking entrance multi-storey 14.svg multiplanta

Vegeu també

 • building=parking - Estructura construïda amb el propòsit d'estacionar automòbils.
 • entrance=* - Per marcar la ubicació d'una entrada.