Pl:Tag:amenity=parking_entrance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking_entrance
Christian Wirth - Tiefgarage Hauptplatz.jpg
Opis
Wjazd/wyjazd do podziemnego lub wielokondygnacyjnego parkingu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Udogodnienia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

amenity=parking_entrance - służy do oznaczania pojedynczego (wjazdu/wyjazdu) do podziemnego lub wielokondygnacyjnego parkingu.

Mapowanie

Dodajemy węzeł w miejscu wjazdu/wyjazdu na parking. Taki węzeł zawsze musi być połączony z drogą. Tagowanie w ten sposób jest znacznie prostsze niż odwzorowywanie całego parkingu za pomocą tagu amenity=parking w połączeniu z layer=*, aczkolwiek może być stosowane tylko do parkingów podziemnych i wielopoziomowych.

Wbrew nazwie tag ten stosuje się również do oznaczania wyjazdów z parkingu. Jeśli mapowany obiekt nie pełni jednocześnie roli wjazdu i wyjazdu oznacz to tagiem oneway=yes na drodze do tego punktu.

Wejście dla pieszych do budynku parkingu oznaczamy z wykorzystaniem tagu entrance=yes.

Grupowanie wjazdów

Wiele wjazdów/wyjazdów na ten sam parking może zostać zgrupowane w relacji site używając type=site + site=parking z opcjonalną rolą entrance (patrz propozycje dla site).

Tagi dotyczące wspólnych właściwości dla wszystkich wjazdów/wyjazdów (jak powierzchnia, opłata, zadaszenie, ograniczenia dostępu ...) dodajemy do w takim wypadku do relacji site a nie do każdego elementu. Tylko właściwości, które różnią się od wartości oznaczonych w relacji, należy oznaczyć bezpośrednio na elemencie parking entrance.

Tagowanie

Tag Opis Rekomendacja
amenity=parking_entrance Definiuje wjazd/wyjazd parkingu. ! Wymagane
access=* Dostępność parkingu - parking tylko dla mieszkańców bloku powinien mieć ustawioną wartość private.  Ważne
fee=* Czy parking jest płatny.  Ważne
supervised=* Czy parking jest strzeżony.  Ważne
lit=* Czy parking jest oświetlony. ? Opcjonalne
maxstay=* Maksymalny czas postoju na parkingu, jeśli dotyczy. ? Opcjonalne
name=* Nazwa wjazdu/wyjazdu. Przykłady: Główny wjazd do parkingu podziemnego "Bonarka", Wyjazd boczny na ul. Wolności 24 ? Opcjonalne
operator=* Zarządca parkingu. ? Opcjonalne
ref=* Jeśli miejsce parkingowe jest ujęte w innej aplikacji, wewnętrzny numer ID z tej aplikacji dla tej przestrzeni może zostać dodany aby zaoferować możliwość połączenia z OSM do tego, zewnętrznego, systemu. Jeżeli informacja o tym miejscu parkingowym jest ujęta w więcej niż jednej aplikacji, zapis zmieniamy na ref:<vendor>=* (np ref:hertz=*, ref:Lotnisko Chopina w Warszawie=*) ? Opcjonalne

Zobacz pełną listę na stronie propozycji w rozdziale General Tags.

Ograniczenia dostępu

Dla bardziej szczegółowego wyjaśnienia nowego systemu za pomocą tagów amenity=parking space, amenity=parking entrance i "relacji" site, przeczytaj Propozycje.
Znajdziesz tu również informacje na temat sposobu oznaczania ograniczenia dostępu dla pewnego rodzaju role dla użytkowników (parent parking, disabled parking).

Zobacz też