Pl:Tag:amenity=parking_entrance

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking_entrance
(udogodnienie= wjazd do parkingu)
3690668043 88a731e3e0 b.jpg
Opis
Wjazd/wyjazd do podziemnego lub wielokondygnacyjnego parkingu. Edit or translate this description.
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: zatwierdzony

amenity=parking_entrance - służy do oznaczania pojedynczego (wjazdu/wyjazdu) do podziemnego lub wielokondygnacyjnego parkingu.

Opis obiektu

Można zgrupować jeden lub więcej tych wjazdów/wyjazdów jako relację site reprezentującą jeden podziemny lub wielokondygnacyjny parking.

Użycie

Oznaczamy tylko jako węzeł
Chociaż podziemny lub wielopoziomowy parking może być odwzorowane za pomocą amenity=parking space w połączeniu z tagiem warstwy layer=<poziom>, to często wystarcza tylko oznaczyć wjazd/wyjazd jako węzeł.

  • Wjazd/wyjazd do parkingu zawsze musi być oznaczony jako węzeł.
  • Rożnica między wjazdami dla rożnych środków transportu (samochód, piesi, ...) jest definiowana przez użycie odpowiednich tagów dostępu.
  • W razie potrzeby, tag może być łączony z entrance=*. Tag building=entrance jest już przestarzały.
  • Węzeł wjazdu do parkingu powinien być zawsze połączony z drogą i nigdy nie może być oznaczony oddzielnie.
  • Różnice pomiędzy znaczeniami entrance, które funkcjonują jako wyjazdy, wjazdy lub oba, są zdefiniowane przez jednokierunkowy tag oneway=* podłączony do węzła parking entrance.
  • Ten tag jest wykorzystywany wyłącznie do oznaczenia wjazdów/wyjazdów dla podziemnego lub wielokondygnacyjnego parkingu, a nie dla terenowego parkingu.
  • Grupujemy jeden lub więcej wjazdów do pojedynczego parkingu przez umieszczenie ich w "relacji" site używając type=site + site=parking.
  • Wewnątrz "relacji" site wjazdy/wyjazdy do parkingu mogą mieć opcjonalnie role=entrance (patrz propozycje dla site)
  • Tagi dotyczące wspólnych właściwości dla wszystkich wjazdów/wyjazdów (jak powierzchnia, opłata, zadaszenie, ograniczenia dostępu ...) dodajemy do "relacji" site a nie dla każdego elementu. Tylko właściwości, które różnią się od wartości oznaczonych w "relacji", należy oznaczyć bezpośrednio na elemencie parking entrance.
Tag Wartość Opis
amenity parking entrance Definiuje wjazd/wyjazd parkingu.
Wszystkie tagi poniżej są opcjonalne i nie mają wartości domyślnej.
ref * Jeśli miejsce parkingowe jest ujęte w innej aplikacji, wewnętrzny numer ID z tej aplikacji dla tej przestrzeni może zostać dodany aby zaoferować możliwość połączenia z OSM do tego, zewnętrznego, systemu. Jeżeli informacja o tym miejscu parkingowym jest ujęta w więcej niż jednej aplikacji, zapis zmieniamy na ref:<vendor>=* (np ref:hertz=*, ref:Lotnisko Chopina w Warszawie=*)
name * Nazwa wjazdu/wyjazdu. Przykłady: Główny wjazd do parkingu podziemnego "Bonarka", Wyjazd boczny na ul. Wolności 24
zdefiniowane przez użytkownika * Zobacz rozdział General tags w projekcie elementów, które mogą być zastosowane w pomieszczeniach, wejściach i relacjach.

Ograniczenia dostępu

Dla bardziej szczegółowego wyjaśnienia nowego systemu za pomocą tagów amenity=parking space, amenity=parking entrance i "relacji" site, przeczytaj Propozycje.
Znajdziesz tu również informacje na temat sposobu oznaczania ograniczenia dostępu dla pewnego rodzaju role dla użytkowników (parent parking, disabled parking).

Zobacz też