Pl:Tag:amenity=parking_space

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking_space
Israel Batch 2 (149).JPG
Opis
Pojedyncze miejsce parkingowe. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-parking space.png
Grupa: Udogodnienia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

amenity=parking_space – służy do oznaczania jednego miejsca parkingowego na parkingu.

Oznaczanie miejsc parkingowych jest dodatkiem, nie zastępuje jednak oznaczania całego parkingu z tagiem amenity=parking.

Użycie

 • Miejsce parkingowe powinno być oznaczone jako obszar, ale możliwe jest również użycie węzła.
 • Każdy pojedyncze miejsce powinno być oznaczone jako odrębny obszar. Wyjątki dla stosowania jednego obszaru reprezentującego więcej niż jedno miejsce:
  • Dużo podobnych miejsc parkingowych obok siebie bez żadnych cech różniących je (np. parking rowerowy).
  • Miejsca są po prostu zbyt małe, aby je odwzorować (np. dla parkingu rowerowego)
  • Zdjęcia satelitarne nie są wystarczająco dobre i nie pozwalają na odwzorowanie pojedynczych miejsc parkingowych.
 • Miejsca parkingowe zawsze muszą być zgrupowane w relacje site i oznaczone type=site + site=parking.
 • Nie powinno być używane jako jeden duży obszar parkingu. Droga nie powinna przecinać tego obszaru.
 • Należy dodać oznaczenia określające właściwości wspólne dla wszystkich miejsc parkingowych (jak powierzchnia, opłata, zadaszenie, ograniczenia dostępu ...) do relacji site a nie do każdego elementu. Tylko właściwości, które różnią się od wartości oznaczonych w relacji należy oznaczać bezpośrednio na powierzchni miejsca parkingowego.
Tag Wartość Opis
amenity parking space Definiuje miejsce parkingowe na parkingu.
Wszystkie tagi poniżej są opcjonalne i nie mają wartości domyślnej.
ref * Jeśli miejsce parkingowe jest ujęte w innej aplikacji, wewnętrzny numer ID z tej aplikacji dla tej przestrzeni może zostać dodany aby zaoferować możliwość połączenia z OSM do tego, zewnętrznego, systemu. Jeżeli informacja o tym miejscu parkingowym jest ujęta w więcej niż jednej aplikacji, zapis zmieniamy na ref:<vendor>=* (np ref:hertz=*, ref:Lotnisko Chopina w Warszawie=*)
name * Jeśli miejsce parkingowe ma numer, numer tablicy rejestracyjnej lub inne pisemne informacje wydrukowane na jego powierzchni lub na tabliczce z przodu przestrzeni, należy umieścić w tagu name. Przykłady: 1, 2, 3, L6F-33S, Miejsce dla Ważnego Kierownika
capacity Liczba całkowita Jeśli obszar parkingu stanowi więcej niż jedno miejsce parkingowe (równego rodzaju), stosujemy tag capacity=* do określenia liczby miejsc parkingowych. Domyślna wartość dla capacity=* jest "1", jeśli nie oznaczymy inaczej.

Należy pamiętać, że podział na różne tagi capacity:*=* dla specjalnych grup osobowych nie jest wspomagany przez amenity=parking_space. Zamiast tego należy uzyć access:<special interest group> jeśli pewne miejsca parkingowe są tylko dla niektórych ludzi.

zdefiniowane przez użytkownika * Zobacz rozdział General tags w projekcie elementów, które mogą być zastosowane w pomieszczeniach, wejścia i relacjach.

Kiedy nie stosować amenity=parking space

 • Jeśli preferujemy tag amenity=parking i chcemy to ując w prosty sposób.
 • W obszarach, dla których nie ma zdjęć satelitarnych lub jest dostępna ich niska rozdzielczość.

Parking dla osób niepełnosprawnych i inne ograniczenia dostępu

W celu otrzymania szczegółowego wyjaśnienia dotyczącego nowego systemu za pomocą amenity=parking_space, amenity=parking_entrance i relacji site, przeczytaj propozycję. Można tu również znaleźć informacje na ten temat, jak oznaczyć ograniczenia dostępu dla pewnego rodzaju ról w zależności od użytkowników (parent parking, disabled parking).

Renderowanie

Miejsca parkingowe są renderowane na podstawowej warstwie mapy: