Pl:Tag:amenity=parking_space

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking_space
(udogodnienie = miejsce parkingowe)
Israel Batch 2 (149).JPG
Opis
Pojedyncze miejsce parkingowe. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-parking space.png
Grupa: Udogodnienia
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

amenity=parking_space – służy do oznaczania jednego miejsca parkingowego na parkingu.

Oznaczanie miejsc parkingowych jest dodatkiem, nie zastępuje jednak oznaczania całego parkingu z tagiem amenity=parking.

Użycie

 • Miejsce parkingowe powinno być oznaczone jako obszar, ale możliwe jest również użycie węzła.
 • Każdy pojedyncze miejsce powinno być oznaczone jako odrębny obszar. Wyjątki dla stosowania jednego obszaru reprezentującego więcej niż jedno miejsce:
  • Dużo podobnych miejsc parkingowych obok siebie bez żadnych cech różniących je (np. parking rowerowy).
  • Miejsca są po prostu zbyt małe, aby je odwzorować (np. dla parkingu rowerowego)
  • Zdjęcia satelitarne nie są wystarczająco dobre i nie pozwalają na odwzorowanie pojedynczych miejsc parkingowych.
 • Miejsca parkingowe zawsze muszą być zgrupowane w relacje site i oznaczone type=site + site=parking.
 • Nie powinno być używane jako jeden duży obszar parkingu. Droga nie powinna przecinać tego obszaru.
 • Należy dodać oznaczenia określające właściwości wspólne dla wszystkich miejsc parkingowych (jak powierzchnia, opłata, zadaszenie, ograniczenia dostępu ...) do relacji site a nie do każdego elementu. Tylko właściwości, które różnią się od wartości oznaczonych w relacji należy oznaczać bezpośrednio na powierzchni miejsca parkingowego.
Tag Wartość Opis
amenity parking space Definiuje miejsce parkingowe na parkingu.
Wszystkie tagi poniżej są opcjonalne i nie mają wartości domyślnej.
ref * Jeśli miejsce parkingowe jest ujęte w innej aplikacji, wewnętrzny numer ID z tej aplikacji dla tej przestrzeni może zostać dodany aby zaoferować możliwość połączenia z OSM do tego, zewnętrznego, systemu. Jeżeli informacja o tym miejscu parkingowym jest ujęta w więcej niż jednej aplikacji, zapis zmieniamy na ref:<vendor>=* (np ref:hertz=*, ref:Lotnisko Chopina w Warszawie=*)
name * Jeśli miejsce parkingowe ma numer, numer tablicy rejestracyjnej lub inne pisemne informacje wydrukowane na jego powierzchni lub na tabliczce z przodu przestrzeni, należy umieścić w tagu name. Przykłady: 1, 2, 3, L6F-33S, Miejsce dla Ważnego Kierownika
capacity Liczba całkowita Jeśli obszar parkingu stanowi więcej niż jedno miejsce parkingowe (równego rodzaju), stosujemy tag capacity=* do określenia liczby miejsc parkingowych. Domyślna wartość dla capacity=* jest "1", jeśli nie oznaczymy inaczej.

Należy pamiętać, że podział na różne tagi capacity:*=* dla specjalnych grup osobowych nie jest wspomagany przez amenity=parking_space. Zamiast tego należy uzyć access:<special interest group> jeśli pewne miejsca parkingowe są tylko dla niektórych ludzi.

zdefiniowane przez użytkownika * Zobacz rozdział General tags w projekcie elementów, które mogą być zastosowane w pomieszczeniach, wejścia i relacjach.

Kiedy nie stosować amenity=parking space

 • Jeśli preferujemy tag amenity=parking i chcemy to ując w prosty sposób.
 • W obszarach, dla których nie ma zdjęć satelitarnych lub jest dostępna ich niska rozdzielczość.

Parking dla osób niepełnosprawnych i inne ograniczenia dostępu

W celu otrzymania szczegółowego wyjaśnienia dotyczącego nowego systemu za pomocą amenity=parking_space, amenity=parking_entrance i relacji site, przeczytaj propozycję. Można tu również znaleźć informacje na ten temat, jak oznaczyć ograniczenia dostępu dla pewnego rodzaju ról w zależności od użytkowników (parent parking, disabled parking).

Renderowanie

Miejsca parkingowe są renderowane na podstawowej warstwie mapy: