Ca:Tag:amenity=parking_space

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg amenity = parking_space
Israel Batch 2 (149).JPG
Descripció
Una plaça d'estacionament individual en una zona d'estacionaments. Show/edit corresponding data item.
Representació a OSM Carto
Rendering-parking space.png
Grup: estacionament
Fet servir en aquests elements
es pot usar en nodesno es pot usar en vieses pot usar en àreesno es pot usar en relacions
Combinacions útils
Vegeu també
Estat: aprovadaPage for proposal
El següent text és una traducció de l'article original en anglès, revisat des de la versió rev2202513. Introduïu tota la informació nova o la informació que sigui específica del seu lloc abans d'aquest avís.
Si us plau eviteu canviar radicalment aquest text sense traducció, actualitzant també l'article original, i notifiqueu-lo a la comunitat internacional o sol·liciteu ajuda en aquest lloc. S'accepten correccions ortogràfiques, gramaticals, lèxiques o estilístiques.

Utilitzeu amenity=parking_space per a cartografiar una plaça d'estacionament individual en una zona d'estacionaments. El cartografiat de les places d'estacionament es considera una cosa addicional, no un substitut, del cartografiat complet de la zona d'estacionaments amb amenity=parking.

Com cartografiar

 • Assumint que disposeu d'imatges satèl·lit d'alta resolució per cartografiar basant-vos en elles, una plaça d'estacionament ha de cartografiar-se preferiblement com una àrea, però també és possible utilitzar un node.
 • Cada plaça individual ha de cartografiar-se com una àrea separada. Només excepcionalment empreu una àrea per a representar més d'una plaça:
  • Una bateria de places d'estacionament similars unes al costat d'altres sense cap atribut que les diferenciï i que no vulgueu posar tant d'esforç en cartografiar una a una (per exemple, estacionaments per a bicicletes).
  • Places que són massa petites per cartografiar-se individualment (per exemple, places d'estacionament per a bicicletes)
  • On les imatges satèl·lit no són prou bones i no permeten el cartografiat de places individuals d'estacionament, però encara es poden distingir grups d'espais separats.
 • Les places d'estacionament poden estar agrupades en una relació tipus 'site' etiquetada amb type=site + site=parking.
 • No ha d'utilitzar-se com a representació d'una gran àrea d'estacionament individual. Les carreteres no han de creuar aquestes àrees.
 • Afegiu etiquetes per a les propietats que són comunes a totes les places d'estacionament (com tipus de superfície, tarifa, coberta, restriccions d'accés...) a la relació tipus 'site' i no en cada element individual. Només les propietats que difereixen dels valors etiquetats en la relació han d'etiquetar-se directament en l'element de plaça d'estacionament.

Tagschemaparking vialibera.jpg

Claus

Clau Valor Comentari
requerit amenity parking_space Etiqueta obligatòria per a definir l'àrea que conté una o més places d'estacionament.
opcional ref=* Cadena de caràcters Si les places d'estacionament es gestionen mitjançant una aplicació de tercers, la ID interna de la plaça es pot anotar aquí per oferir la possibilitat d'una connexió des de la plaça en l'OSM al sistema de tercers. Si hi ha més d'una aplicació de tercers que necessiten tenir en cpmpte la seva ID, la notació canvia a ref:<vendor>=* (per exemple, ref:hertz=*, ref:airport_JFK=*)
opcional name=* Cadena de caràcters Si la plaça d'estacionament té un nombre, plaça de llicència o qualsevol altra informació escrita impresa en la seva superfície o sobre una placa davant de la plaça, ha de posar-se en l'etiqueta name=*. Exemples: 1, 2, 3, L6F-33S, Plaça del Director General.
opcional capacity=* Enter sense signe Si una àrea representa més d'una plaça d'estacionament (del mateix tipus), utilitzeu capacity=* per definir el nombre de places d'estacionament que representa. El valor predefinit per a capacity=* és "1" si no s'indica una altra cosa.

Tingueu en compte que la separació en diferents etiquetes capacity:*=* per a grups d'especial interès no està suportada per amenity=parking_space. En el seu lloc, empreu perfils d'accés si unes certes places d'estacionament estan reservades per a una certa mena de persones.

opcional parking_space=* Cadena de caràcters Per definir el tipus de la plaça d'estacionament, p. ex. si és un per a discapacitats, per a càrrega de vehicles, per a famílies, etc. Vegeu parking_space=* per a més detalls sobre com fer servir aquesta clau.
opcional etiquetes generals * Consulteu el capítol Etiquetes generals a la pàgina de la proposta per conèixer etiquetes que poden usar-se aplicades a places d'estacionament, entrades i relacions.

Quan no fer servir amenity=parking_space

 • Com a substitut de amenity=parking
 • En àrees donde on no hi ha disponibles imatges satèl·lit o aquestes són de molt baixa resolució (i no podeu cartografiar amb precisió basant-vos en altres mètodes de verificació sobre el terreny).

Podeu animar-vos a usar solament amenity=parking si preferiu no complicar-vos massa.

Estacionament per a persones amb discapacitat i altres restriccions d'accés

Per a una explicació molt més detallada del nou esquema d'etiquetatge que empra amenity=parking_space, amenity=parking_entrance i relacions tipus site, si us plau, llegiu la proposta. També podeu trobar informació sobre com etiquetar restriccions d'accés per a una certa mena de perfils d'usuaris (estacionament per a pares o famílies, estacionament per a persones amb discapacitat).

Exemples de representació

Els espais d'estacionaments són representats en la capa de tessel·les estàndard:

Eines útils

Els nodes i àrees etiquetats amb amenity=parking_space i parking_space=disabled es representen a rollstuhlkarte.ch (símbol de cadira de rodes amb una petita «P» a la cantonada superior dreta; vegeu també la pàgina wiki de rollstuhlkarte.ch).