Pl:Key:capacity

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg capacity
Maximum occupancy sign, Ohio University Convocation Center.jpg
Opis
Pojemność lub liczba miejsc. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

capacity=* - stosujemy w celu opisania liczby miejsc lub pojemności danego obiektu.

Opis

Najczęściej stosowany wraz z amenity=parking, amenity=taxi, amenity=bicycle_parking.

Powiązane klucze

Aby dokładniej opisać pojemność można użyć dodatkowych tagów wraz z capacity=*:

capacity=* liczba Mf node.png Mf area.png Liczba dostępnych miejsc, pokoi, siedzisk itp. (Włączając wszystkie rodzaje np. dla niepełnosprawnych)
capacity:disabled=* tak/nie/liczba Mf node.png Mf area.png Definiuje dostępność (lub brak) miejsc dla osób niepełnosprawnych. Można wpisać dokładną liczbę.
capacity:women=* tak/nie/liczba Mf node.png Mf area.png Definiuje dostępność (lub brak) miejsc dla kobiet. Można wpisać dokładną liczbę.
capacity:parent=* tak/nie/liczba Mf node.png Mf area.png Przeważnie parkingi: Definiuje dostępność (lub brak) miejsc dla osób z dziećmi. Można wpisać dokładną liczbę.
capacity:charging=* yes/no/number węzeł obszar Określa, czy są dostępne dedykowane miejsca parkingowe z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych. Jeśli ilość jest znana, można podać liczbę miejsc.
capacity:hgv=*
capacity:bus=*
capacity:car=*
yes/no/number węzeł obszar capacity:access#Transport_mode_restrictions=* (kategorie pojazdów) mogą zostać dodane jako podtag, aby oznaczyć liczbę ciężarówek lub autobusów, które może pomieścić parking.
capacity:pupils=*
capacity:teachers=*
capacity:classrooms=*
number węzeł obszar Nieudokumentowane klucze - liczba uczniów / studentów i nauczycieli, dla których zbudowano szkołę. Prawie wszystkie pochodzą z nielicznych importów danych.