Pl:Key:capacity

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg capacity
Maximum occupancy sign, Ohio University Convocation Center.jpg
Opis
Pojemność lub liczba miejsc. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistościPage for proposal

capacity=* - stosujemy w celu opisania liczby miejsc lub pojemności danego obiektu.

Opis

Najczęściej stosowany wraz z amenity=parking, amenity=taxi, amenity=bicycle_parking.

Powiązane klucze

Aby dokładniej opisać pojemność można użyć dodatkowych tagów wraz z capacity=*:

capacity=* liczba Mf node.png Mf area.png Liczba dostępnych miejsc, pokoi, siedzisk itp. (Włączając wszystkie rodzaje np. dla niepełnosprawnych)
capacity:disabled=* tak/nie/liczba Mf node.png Mf area.png Definiuje dostępność (lub brak) miejsc dla osób niepełnosprawnych. Można wpisać dokładną liczbę.
capacity:women=* tak/nie/liczba Mf node.png Mf area.png Definiuje dostępność (lub brak) miejsc dla kobiet. Można wpisać dokładną liczbę.
capacity:parent=* tak/nie/liczba Mf node.png Mf area.png Przeważnie parkingi: Definiuje dostępność (lub brak) miejsc dla osób z dziećmi. Można wpisać dokładną liczbę.
capacity:charging=* yes/no/number węzeł obszar Określa, czy są dostępne dedykowane miejsca parkingowe z infrastrukturą do ładowania pojazdów elektrycznych. Jeśli ilość jest znana, można podać liczbę miejsc.
capacity:hgv=*
capacity:bus=*
capacity:car=*
yes/no/number węzeł obszar capacity:access#Transport_mode_restrictions=* (kategorie pojazdów) mogą zostać dodane jako podtag, aby oznaczyć liczbę ciężarówek lub autobusów, które może pomieścić parking.
capacity:pupils=*
capacity:teachers=*
capacity:classrooms=*
number węzeł obszar Nieudokumentowane klucze - liczba uczniów / studentów i nauczycieli, dla których zbudowano szkołę. Prawie wszystkie pochodzą z nielicznych importów danych.