Pl:Key:supervised

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg supervised
Opis
Wskazuje, czy miejsce jest strzeżone. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Udogodnienia
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Status: w rzeczywistościPage for proposal

supervised=* - stosowany do dodatkowego oznaczenia czy dany obiekt jest strzeżony.

Opis

supervised=yes wskazuje, że istnieje osoba/firma, która nadzoruje to miejsce. Oznacza to, że nadzorujący obserwuje miejsce, upewnia się, że wszyscy przestrzegają przepisy, że nikt nie jest pokrzywdzony i że nic nie jest uszkodzone.

Wartości

  • supervised=yes - miejsce jest strzeżone, brak szczegółowych informacji w jakich dniach i godzinach;
  • supervised=no - miejsce nie jest strzeżone;
  • supervised=* - miejsce jest strzeżone w dokładnych godzinach, opisanych tak jak w składni opening_hours=*, np. supervised=Mo-Fr 07:00-10:00, 14:00-16:00.

Przykłady

Ze względu na szeroki zakres zastosowania, nie sposób podać tutaj wszystkich przykładów. Mogą to być między innymi: