Pl:Key:layer

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg layer
Washington layers.png
Opis
Oznaczenie pionowej relacji między dwoma obiektami. Show/edit corresponding data item.
Grupa: właściwości
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

layer=* – służy do oznaczania relacji między pionowymi przejściami lub nakładającymi się liniami.

Kolejność pionowa założona przez wartości warstwy obowiązuje dokładnie tylko w określonym miejscu (nie na węźle), gdzie linie krzyżują się lub obiekty zachodzą na siebie.

Łączymy linie wspólnym węzłem w miejscu, gdzie krzyżujące się linie mogłyby zniszczyć pionowy porządek ustanowiony przez layer.

Layer nie nadaje się do definiowania relacji pionowych, sąsiadujących lub odległych elementów lub obszarów. Stosowanie go do długich linii może mieć nieprzewidywalny efekt (zwykle przerwy) na skrzyżowania daleko poza widzialnym obszarem edycji.

Stosujemy wartości od -5 do 5, 0 nie powinno być stosowane bezpośrednio, tylko w powiązaniu z innymi wartościami.

Linie przechodzące nad innymi liniami na moście będą miały wyższą wartość, linie przechodzące w tunelach pod innymi liniami będą miały wartości niższe (ujemne). Wszystkie linie, bez jednoznacznej wartości przyjmują, domyślnie, wartość warstwy równą 0.

Z pewnymi wyjątkami, tag layer=* na liniach powinien być stosowane tylko w połączeniu z jednym z: tunnel=*, bridge=*, highway=steps, highway=elevator, covered=* lub indoor=yes. W przypadku obszarów, może być stosowany w połączeniu z tagami, takimi jak man_made=bridge, building=* i podobnymi.

Linie w budynkach (lub podobnych strukturach, takich jak wielopoziomowe parkingi, centra handlowe, lotniska, dworce kolejowe i wielopoziomowe mosty i niektóre drogi ...) powinny być opisywane tagiem level=* zamiast layer=*.

Layer nie daje absolutnie żadnych informacji na temat względnej lub bezwzględnej różnicy wysokości obiektów, które nie przecinają się od razu lub łączą. Zmiany wartości warstw nie powinny być wykorzystywane do wskazania zmian wartości w elewacji. Most jest w warstwie równiej 1, nawet jeśli jest to tylko kilka metrów nad poziomem morza, podczas gdy szczyt Mount Everest jest na warstwie 0, mimo że jest 8.848 metrów nad poziomem morza.

Wartości ujemne nie oznaczają, że obiekt znajduje się pod ziemią, do tego celu stosujemy location=underground, lub tag ele=* do wskazania wysokości nad poziomem morza.

Kilka innych tagów może ustalić lub zmodyfikować jednoznacznie relacje pionowe lub przez dodanie założeń. Niektóre z nich to:

level=*,
location=*,
covered=*,
highway=steps,
aerialway=*,
power=line,
waterway=dam

Wytyczne

Oto główne wytyczne:

 • Obiekty w warstwie 0 zwykle nie mają znacznika layer.
 • Nie należy stosować layer=-1 aby ukryć ostrzeżenia o przejściu lub nakładających się liniach. Albo naprawiamy je prawidłowo lub dodajemy łatwo widoczne ostrzeżenie, aby inni mogli je naprawić.
 • Oznaczamy najkrótsze możliwie/praktyczne odcinki dróg. Długie wiadukty i tunele, dla uproszczenia, mogą być oznakowane z odpowiednią jedną wartością na całej ich długości, chociaż może być niekiedy lepsze dostosowanie warstwy wzdłuż jej długości, aby pomieścić bardziej skomplikowane przejścia.
 • Stosujemy najmniejszą odpowiednią wartość warstwy. layer=2 stosujemy tylko dla mostu, który przechodzi nad obiektem, która ma już layer=1; podobnie z użyciem layer=-2 dla tunelu, który przechodzi pod innym tunelem. Dla wygody niektóre wyższe wartości są często lokalnie stosowane/zarezerwowane do bardzo długich mostów i sieci podziemnych, gdzie zakłada się, że są one powyżej/poniżej większości innych przejść/obiektów w okolicy.
 • Gdy linie przechodzą na różnych poziomach, stosujemy tag layer=* tylko na liniach, które mają również atrybut mostu/tunelu. Tylko linie posiadające jeden z tagów/atrybutów tunnel=*, bridge=*, highway=steps, highway=elevator, covered=* powinny być oznaczone tagiem warstwy, podobnie w przypadku kolei i cieków.
 • W przypadku złożonych skrzyżowań, często konieczne jest przerwanie linii aby zmienić wartość warstwy, tak aby układ pionowy skrzyżowań był dokładnie opisany.
 • Rzeki i strumienie nie powinny być oznaczone warstwą layer=-1 wzdłuż długich odcinków na swojej długości, przejścia powinny być oznaczone jak w innych skrzyżowaniach mostów, tuneli i warstw. Cieki, które są przykryte, mogą być oznaczony tagiem covered=yes i zostaną odwzorowane jakby płynęły pod wybudowanymi obiektami. W przypadku, gdy droga jest na tym samym poziomie, jak ciek, można dodać tag ford=*.
 • Linie energetyczne (power=line) zwykle nie muszą być oznakowane tagiem warstwy, ponieważ zakłada się, że unoszą nad wszystkich innych obiektami, chyba że wartość warstwy służy do wskazania inaczej. Tag location=overground wraz z tagiem layer=* może być stosowany, na przykład, gdy dwie linie energetyczne krzyżują się.
 • Niektóre inne oznaczenia, takie jak man_made=pipeline mogą być odpowiednio oznaczone za pomocą location=overground lub location=underground zamiast layer=*. Co po prostu oznacza, że są one w powietrzu lub zakopane, bez podawania informacji o rzeczywistej względnej wysokości, która często nie jest łatwo dostępna dla zakopanych rurociągów. Tag layer=* może być stosowany, na przykład, gdy informacja, że dwa rurociągi krzyżują się jest znana.
 • Chociaż niektóre renderowania map i usługi quality assurance zakładają, że mosty i tunele są, odpowiednio, w warstwach 1 i -1 , lepiej jest jednoznacznie oznaczyć warstwę wszystkich mostów i tuneli.

Należy zwrócić uwagę, że mogą być pewne niejasności, czy skrzyżowanie powinno być oznaczone jako most, czy jako tunel, zwłaszcza gdy odległość pod górną linią jest długa. Ogólnie droga przez tunel wydaje się być dłuższa i ciemniejsza, a droga pod mostem wydaje się być krótsza i mniej ciemna. Standard GDF używa terminu 'brunnel' na pokrycie obu obiektów.

Czego należy uniknąć

Oto kilka przykładów, kiedy nie należy używać znacznika warstwy:

 • Landuses, takie jak parki i lasy nie powinny być oznaczane warstwą. Dodawanie warstwy spowoduje, że linie na poziomie gruntu zostaną ukryte. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy dany teren jest rzeczywiście powyżej innego terenu.
 • Drogi, koleje, cieki itd., nie powinny być oznaczone warstwą tylko dlatego, że znajdują się na nasypie lub w wąwozie – stosujemy embankment=*, cutting=* i odpowiednio waterway=ditch do tego celu.
 • Należy zwrócić uwagę, że gdy kombinacja warstw na liniach przechodzących przez obszary o różnej warstwie nie jest zdefiniowana, w wielu przypadkach może spowodować nieprzewidziane skutki. Jako przykład, drogi lub rzeki, które są oznaczone tagiem layer=-1 nie będą odwzorowane podczas przekraczania landuse=forest z tagiem layer=0 – renderowania będą się różniły w zależności od aplikacji. Takie kombinacje są tylko wtedy, gdy stosuje się dodatkowe znaczniki, takie jak most lub tunel.
 • Wyspa (place=island) na jeziorze (natural=water) nie powinna być oznaczona jako layer=1, podobnie polana w lesie. Tak jest czasem robione w celu odwzorowania wyspy lub polany prawidłowo przez render (pod render). Do tego celu powinien być używana relacja multipolygon.
 • Piętra w budynku powinny być oznaczone tagiem level=* zamiast layer=*.
 • Stosujemy najmniejszą odpowiednią wartość warstwy. Proste mosty nad linią, na poziomie gruntu, należy oznaczać layer=1 a nie layer=2.
 • Rzeki i strumienie nie powinny być oznaczone layer=-1 na całej długości lub długich odcinkach.
 • Wartości dodatnie nie potrzebują znaku '+'. Stosujemy layer=1, a nie layer=+1.

Przykłady

Warstwy stosowane dla zmiany dróg i dla kolei
ITO Map pokazywał, w jaki sposób elementy są prawidłowo zorganizowane z elementami, które przechodzą nad innymi elementami na poziomie gruntu przy użyciu layer=1 (czerwony), chyba że jest to niezbędne na nich używać layer=2 (pomarańczowy). Elementy warstw podziemnych korzystają z layer=-1 lub odpowiednio layer=-2.
Mylące użycie warstw wzdłuż kanału i kolei
Widok kanału Grand Union w UK] pokazuje nieprawidłowe korzystanie z warstw. Przejścia kanałów od powierzchni (bez warstwy) na warstwę -1 (ciemny niebieski) do warstwy 2 (pomarańczowy), bez powodu. Mosty i tunele używają większą liczbę warstw, niż to konieczne, a niektóre wcale nie mają warstwy. Punkt, w którym strumień i ścieżka przechodzą pod kanałem w tunelu są pokazane na tej samej warstwie jak kanał (warstwa -1, jak to się dzieje). Parking oraz grupa samochodów w miejscowości, są wyświetlane na warstwie = -1, – znacznik warstwy nie jest potrzebny z uwagi, że są one na poziomie gruntu.
Golf course layers.png
Tagi warstwy używane niewłaściwie dla lasu i pola golfowego]. Lasy są na warstwie 2, pole golfowe na warstwie -1 i warstwa -2 dla reszty. Obiekty te są na poziomie gruntu i zostaną odwzorowane poprawnie bez warstw.

Zobacz też