Fi:Key:layer

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg layer
Washington layers.png
Kuvaus
Karttakohteiden korkeussuuntainen sijainti toisiinsa nähden. Show/edit corresponding data item.
Ryhmä: Ominaisuudet
Käytetään karttakohteille
voidaan käyttää pisteissävoidaan käyttää viivoissavoidaan käyttää alueissause on relations unspecified
Hyödyllisiä tagiyhdistelmiä
Tila: de facto

Yhteenveto

Tagia käytetään merkitsemään karttakohteiden (solmu, tie, alue) korkeussuuntaista sijaintia toisiinsa nähden.

Tagia tulee käyttää vain tapauksissa, joissa korkeusero on todellinen. Käyttökohteiksi soveltuvat siten esimerkiksi sillat, jotka luonnossakin sijaitsevat fyysisesti eri tasolla ylitettäviin teihin nähden, ja samoin tunnelit, jotka ovat eri tasolla maanpäällisiin kohteisiin nähden.

Tagia ei pidä käyttää vippaskonstina karttojen esitystavan säätämiseen! Jos kuvitteellisessa tilanteessa esimerkiksi lammikko ei näkyisi lainkaan kartalla, ei tilannetta pidä korjata nostamalla lammikkoa ympäröivää aluetta korkeammalle tasolle (ks. ed. kappale).

Käyttö

Lisää tagi kohteelle ja anna sille arvo väliltä layer=-5 ja layer=5.

Kaikki kohteet, joille tagia layer=* ei ole annettu, oletetaan olevan tasolla layer=0.

Esimerkki

Toisensa usealla eri tasolla ylittävät sillat.

Kuva Tagit
2 toisensa ylittävää siltaa
highway=motorway_link (maan tasolla)

+ oneway=yes

highway=motorway_link (alempi silta)
+ bridge=yes
+ oneway=yes
+ layer=1

highway=motorway (ylempi silta)
+ bridge=yes
+ oneway=yes
+ layer=2

Katso myös