Pl:Tag:landuse=forest

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg landuse = forest
Forestry Road - geograph.org.uk - 215468.jpg
Opis
Teren zadrzewiony, czasem używany w węższym znaczeniu w przypadku lasów zarządzanych w celach gospodarczych (np. produkcja drewna). Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Landuse-forest.png
Grupa: Użytkowanie ziemi
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

landuse=forest – teren zadrzewiony, czasem używany w węższym znaczeniu w przypadku lasów zarządzanych w celach gospodarczych (np. produkcja drewna).

Powszechnie używany tag na lasy utrzymywane w celu produkcji drewna.

Przez niektórych użytkowników ten tag jest jednak stosowany w odmienny sposób (patrz opis).

Opis obiektu

 Woodland i  Forest

Tag landuse=forest jest używany przede wszystkim w rozwiniętych rejonach świata, gdzie środowisko naturalne zostało silnie przekształcone, jak np. Europa Zachodnia i Środkowa. Niemal wszystkie duże obszary leśne na tym obszarze są zarządzane przez leśnictwo.

Typy lasów, dla których ten tag jest powszechnie stosowany:

  • lasy zarządzane w celach gospodarczych (zazwyczaj dla produkcji drewna)
  • plantacje leśne, sztuczne monokultury (np. plantacja sosny lub kauczukowca)

Z powodu ograniczonych możliwości mapujących zarówno natural=wood jak i landuse=forest może zawierać zręby/wiatrołomy i inne obszary przejściowo pozbawione drzew. Można próbować nadążyć za mapowaniem tego, ale nie zawsze się to uda.

Istnieją jednak znaczne różnice w sposobie użycia tego znacznika i natural=wood przez niektórych użytkowników OpenStreetMap. Większość mapowiczów używa tego znacznika do oznaczania terenów objętych produkcją drewna, inni używają do oznaczania lasu, który jest w jakiś sposób dla ludzi. Niektórzy użytkownicy, niezainteresowani rozróżnianiem obu tagów, używają tego znacznika dla każdego lasu.

Na stronie Pl:Forest przedstawiono stosowanie tego tagu i natural=wood, oraz ogólne wskazówki mapowania lasów.

Mapowanie

Zaznaczamy obszar obszar i dodajemy tag landuse=forest.

Dodatkowe tagi

  • name=* – nazwa lasu
  • operator=* – zarządca lasu
  • produce=* – opisuje rodzaj produktu
  • leaf_type=broadleaved/needleleaved/mixed – rodzaj drzew
  • leaf_cycle=deciduous/evergreen/mixed – cykl życiowy drzew
  • species=* – gatunek lub gatunki drzew dominujące w danym lesie
  • genus=* – naukowa nazwa rodzaju drzewa – zastosowanie tam, gdzie gatunki są zmienne lub nieznane
wood=coniferous/broad_leaved/deciduous/mixed (iglasty/szerokolistny/liściasty/mieszany) Ten tag jest przestarzały!
type=deciduous/evergreen/shrubs/mixed (dlaczego type nie jest zalecany, zobacz type=* gdzie zalecane jest używanie głównie do określenia typu relacji.)

Rendering

Rodzaje lasów
Tag Rendering Opis Zdjęcia
leaf_type=broadleaved Leaftype broadleaved.png Las liściasty. WaldAlfeld.jpg Aerial view of the Amazon Rainforest.jpg
leaf_type=needleleaved Leaftype needleleaved.png Las iglasty. Swiss National Park 131.JPG Pinus canariensis (Barlovento) 06 ies.jpg
leaf_type=mixed Leaftype mixed.png Las mieszany. Mixed forest-Poland spring.jpg 09272008 BrightonUT.JPG
leaf_type=leafless Leaftype leafless.png Roślinność bezlistna. Sentinel Peak Tucson Arizona.JPG Saguaro jul04 38.jpg

Relacje

Ostatnio rozpoczęto dyskusję na temat stosowania relacji dotyczącej leśnictwa (forestry).

Zobacz też

Powiązane projekty OSM

Wiki dla wszystkich znaczników dotyczących naturalnego środowiska i projektów powiązanych Environmental_OSM

Możliwe błędy w tagowaniu

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!