Pl:Key:leaf_type

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg leaf_type
(rodzaj_liści)
Picea abies Nadelkissen.jpg
Opis
Określa rodzaj liści. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Pokrycie ziemi
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 5
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

leaf_type=* - stosowany do oznaczania rodzaju liści.

Ten znacznik jest używany w celu dokładniejszego opisu dla roślin drzewiastych, takich jak lasy, drzew lub krzewów.

Wartości dla leaf_type

Znacznik Komentarz Ogólny widok Zdjęcie z bliska
broadleaved Liściasta roślinność drzewiasta.
Głównie krytonasienne, ale także niektóre drzewa iglaste.
WaldAlfeld.jpg Aerial view of the Amazon Rainforest.jpg Fagus sylvatica leaf 001.jpg Feigenbaum im Frühsommer.jpg ArichtiPalmTree.JPG GingkoLeaf.jpg
needleleaved Iglasta roślinność drzewiasta.
Kategoria ta obejmuje wszystkie rośliny z iglastymi liści, mimo że nie są iglaste.
Swiss National Park 131.JPG Pinus canariensis (Barlovento) 06 ies.jpg Picea abies Nadelkissen.jpg Larix decidua.jpg Calocedrus decurrens 7976.jpg Acacia ulicifolia flowers 1.jpg
mixed Miejsce z liściastą i iglastą roślinnością drzewiastą. 09272008 BrightonUT.JPG
leafless Bezlistna roślinność.
Rośliny bez żadnych liści i rośliny, które pozornie nie mają liści.
Sentinel Peak Tucson Arizona.JPG Saguaro jul04 38.jpg Pachycereus weberi (1).jpg
Wartości dotyczą Land Cover Classification System (LCCS) by FAO.
The Global Forest Map (GFM) by UNEP-WCMC i Global Land Cover 2000 Project by EU używają tej samej terminologii.

Dotyczy

  • landuse=forest - zarządzany teren leśny.
  • natural=wood - teren zalesiony bez leśnictwa.
  • natural=scrub - nieużytki pokryte krzewami i karłowatymi drzewami.
  • natural=tree - pojedyncze drzewo, często samotne lub znaczne.
  • natural=tree_row - linia drzew.
  • barrier=hedge - linia rosnących, blisko siebie, gatunków drzew i krzewów, które stanowią przeszkodę lub zaznaczają granicę obszaru.
  • landuse=orchard - plantacja drzew lub krzewów utrzymywanych w celu produkcji żywności.

Zobacz też

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!
Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!