Pl:Tag:natural=wood

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = wood
(środowisko naturalne = las)
Biogradska suma.jpg
Opis
Obszar zadrzewiony. Przez niektórych używane wyłącznie w przypadku lasów, które nie są zarządzane w celach gospodarczych. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Rendering-area-natural-wood.png
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

natural=wood - służy do oznaczania obszarów zadrzewionych, czasem używany w przypadku lasów pierwotnych (np. lasy tropikalne, tajga).

Niektórzy używają tego tagu do rozróznienia od lasów zarządzanych w celach gospodarczych, które oznaczają tagiem landuse=forest.

Opis obiektu

 Woodland i  Forest

Tag natural=wood jest używany przede wszystkim w mniej rozwiniętych lub bezludnych regionach świata, często z nietkniętym środowiskiem naturalnym, jak np. Europa Wschodnia, Ameryka Łacińska lub Azja. Niemal wszystkie obszary leśne w tych regionach są pochodzenia naturalnego, a gospodarką leśną objęte są jedynie niektóre obszary. W rejonach bardziej rozwiniętych jak Europa Zachodnia, ten tag jest używany w przypadku zazwyczaj mniejszych obszarów leśnych jak lasy na nieużytkach lub zagajniki śródpolne.

Typy lasów, dla których ten tag jest powszechnie stosowany:

  • lasy pierwotne (np. puszcza Amazońska, tajga)
  • lasy na nieużytkach (np. las na stromym zboczu, las wyrosły na opuszczonym polu uprawnym)
  • zagajniki śródpolne (np. las wzdłuż rzeki lub potoku)
  • zadrzewienia na obszarach zurbanizowanych (np. las na osiedlu, las w parku)

W najbardziej szerokiej interpretacji, tag natural=wood może zostać użyty dla każdego lasu, natomiast landuse=forest jest tagiem dla lasów użytkowanych przez człowieka.

W Polsce ten tag znajduje zastosowanie nie tylko w przypadku lasów na obszarze rezerwatów czy parków narodowych ale również licznych zagajników śródpolnych, lasów wzdłuż cieków i lasów z samosiewu np. na opuszczonych gruntach rolnych. Warto zauważyć że niektóre obszary leśne w rezerwatach i parkach narodowych w Polsce mogą być jednocześnie użytkowane w celu pozyskania drewna.


Istnieją jednak różnice w sposobie użycia tego znacznika i landuse=forest przez niektórych użytkowników OpenStreetMap.

Większość mapujących używa tego znacznika do oznaczania lasów nieobjętych gospodarką leśną. Często używany tag dla oznaczania lasów na obszarach zurbanizowanych. Przez część użytkowników ten tag jest używany wyłącznie w przypadku lasów pierwotnych. Niektórzy użytkownicy, niezainteresowani rozróżnianiem obu tagów, używają tego znacznika dla każdego lasu.

Na stronie Pl:Forest przedstawiono stosowanie tego tagu i natural=wood, oraz ogólne wskazówki mapowania lasów.

Mapowanie

Zaznaczamy obszar obszar i dodajemy tag natural=wood.

Dodatkowe tagi

name=<nazwa lasu>
leaf_type=coniferous/broadleaved/deciduous/mixed (iglasty/liściasty/mieszany) określa typ listowia

leaf_cycle=deciduous/evergreen/mixed - (gubiące liście/wiecznie zielone/mieszane) w zależności czy drzewa mają liście przez cały rok.

species=* nazwa gatunkowa - przydatny znacznik gdy chcemy wyszczególnić gatunki drzew dominujące w danym lesie

Rendering

Jeśli użyty jest dodatkowo tag leaf_type=*, to wyświetlane są inne symbole dla lasów liściastych, iglastych i mieszanych.

Tag Rendering Komentarz Zdjęcia
leaf_type=broadleaved Leaftype broadleaved.png Las liściasty WaldAlfeld.jpg Aerial view of the Amazon Rainforest.jpg
leaf_type=needleleaved Leaftype needleleaved.png Las iglasty Swiss National Park 131.JPG Pinus canariensis (Barlovento) 06 ies.jpg
leaf_type=mixed Leaftype mixed.png Las mieszany Mixed forest-Poland spring.jpg 09272008 BrightonUT.JPG
leaf_type=leafless Leaftype leafless.png Bezlistna wegetacja Sentinel Peak Tucson Arizona.JPG Saguaro jul04 38.jpg

Zobacz też