Pl:Key:taxon

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg taxon
(takson)
XN Lychnis flos cuculi.jpg
Opis
Definiuje grupę organizmów wyróżniających się konkretną cechą. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

taxon=* - służy do oznaczenia jednostki definiującej grupę organizmów wyróżniających się konkretną cechą różniącą je od innych jednostek taksonomicznych.

Definicja

Takson stosujemy w połączeniu z tagami natural=wood, natural=tree, natural=scrub, natural=wetland, natural=heath, barrier=hedge, landuse=forest lub ewentualnie niezależnym tagiem taxon=* aby wskazać biologiczny takson do którego drzewo lub roślina należy.

Zastosowanie taksonu zapobiega rozprzestrzenianiu się różnych tagów w celu opisania składników biologicznych odwzorowanych obiektów (np. name:biological=* genus=* species=*), co nieuchronnie może doprowadzić do niedokładności (np.species=Oak), chyba że wszyscy mapujący są kompetentnymi botanikami. Jest również semantycznie równoważny schematowi taxotagging z "Encyclopaedia of Life", który wykorzystuje tagi takie jak taxonomy:taxon_level.

Ma tu być luźniejsze zastosowanie niż mógłby oczekiwać biologiczny purysta (np. odmiana różyczki o nazwie pink-flowered cultivar). Dzieje się tak, ponieważ może nie być możliwe dokładne zidentyfikowanie roślin w zależności od wiedzy, dostępu, pory roku lub innych czynników. Miejsca z interesującymi egzotycznymi drzewami mogą nawet nie być łatwe do zidentyfikowania przez eksperta, ale często szeroką pozycję taksonomiczną można szybko ocenić. W większych zbiorach roślinnych można by chcieć zidentyfikować odmiany lub odmiany znaczące.
Na przykład w "Nottingham Arboretum" istnieje olcha o ciętych liściach ("Alnus glutinosa"), która została oznaczona jako "Champion Tree". Proste przypisanie gatunków nic nam nie powie o faktycznym znaczeniu tego drzewa.

Uwaga: Na chwilę obecną nie przewiduje się użycia taksonów dla zwierząt lub grzybów.

Przykłady stosowania

Obiekt Tagi Komentarz
Major Oak node 455984558 To jest dobry przykład znaczącego drzewa, które jest lokalnym pomnikiem i atrakcją turystyczną o określonej nazwie.

Taxon może być podany w postaci nazwy, aby zapewnić nazwy wernakularne, powszechnie używane kody (BSBI), dodatkowe dane taksonomiczne (np. genus).

Pink-flowered Robinia cultivar
Typowy London Plane node 1133831166 Dobrym przykładem hybrydowego taksonu, w którym obecna nazwa biologiczna może ulec zmianie, ale tam, gdzie istnieje krajowy standard nazewnictwa. W tym przypadku preferowana była standardowa nomenklatura. Zmiana nazwy gatunku mogłaby się stać się istotnym problemem.
Drzewa uliczne w Gironie node 774598242 Przykład jednego z drzew importowanych z Girony GIS.
Drzewa uliczne i parkowe w Wiedniu node 2044279309 Jeden z wielu przykładów nazw odmian użytych w drzewie importowanym z Wiednia. Pokazuje to, w jaki sposób można zastosować oznaczanie taksonomii i gatunków, aby zapewnić precyzję i wygodę dzięki zastosowaniu oddzielnych tagów dla nazw odmian i gatunków.

Nazwy odmian w w taksonomie prawdopodobnie najlepiej przedstawiają się jako "cv. Pallida" a nie tylko jako nazwa odmiany, na przykład bluszczowe taksony Hedera helix hibernica (podgatunki) to nie to samo, co Hedera helix cv. 'Hibernica' (zobacz On-line Plant Atlas).

Bukowy żywopłot way 80180192 Przykład wielu gatunków w obrębie żywopłotu.
Zalesiony obszar oznaczony wieloma gatunkami area 71168543 Przykład obszaru z tagowaniem taksonu

Wybór nazwy taksonu

Może się to wydawać absurdalne, ale wiele popularnych gatunków drzew ma wiele powszechnie używanych oficjalnych nazw taksonomicznych.
Przykłady obejmują:

  • London Plane (de: Ahornblättrige Platane; es: Plantano de Pase ; fr: Platane a feuilles d'érable), jest nazwane jako Platanus x acerifolia na  wikipedia, ale standardowa nazwa używana w Wielkiej Brytanii i Irlandii jest Platanus x hispanica.
  • Horse Chestnut (de: Rosscastanie; es: Castaño de Indias; fr: Marronnier d'Inde).
  • Silver Birch (de: Birke; es: Abedul común; fr: Bouleau verruqueux). Standardowa nazwa używana w całej Europie Północnej jest Betula pendula, ale nomen dubium Betula alba był ostatnio używany w standardowych florach Półwyspu Iberyjskiego (Flora Iberica, i flora prowincjonalna).

Ponieważ wiele nazw taksonomicznych znajduje się w stanie ciągłych zmian z powodu zmian na podstawie filogenezy molekularnej, a botanicy w różnych krajach często mają nieco odmienne koncepcje poszczególnych taksonów, zaleca się używanie nazwy bieżącej w standardowej florze dla danego regionu. Wiele z tych list jest dostępnych on-line, na przykład lista taksonomiczna Botanical Society na Wyspach Brytyjskich. Szczególne problemy pojawiają się, gdy te standardowe listy są weryfikowane, tak jak to się ostatnio wydarzyło podczas publikacji trzeciej edycji "Stace's Flora or Britain and Ireland". W razie wątpliwości zachowajmy ostrożność przy wyborze nazw taksonomicznych (często oznacza to nie, przy używaniu Wikipedii, ponieważ artykuły są często aktualizowane w celu odzwierciedlenia najnowszych badań, które mogą nie zostać zaakceptowane).

W przypadku znanych gatunków, takich jak drzewa, popularne nazwy potoczne są często bardzo stabilne i wysoce konserwatywne. Dobrą praktyką jest więc także dodanie nazwy tagu taksonu, oddzielonego dwuliterowym kodem w języku ISO (taxon:pl).

Ogólnie użycie pełnej nazwy taksonomicznej nie wymaga podawania autora (autorów) i daty.

Powiązane tagi

Alternatywą do stosowania tagu taxon=* jest stosowanie tagów dla każdej kategorii taksonomicznej.

Najczęściej stosowanymi są:

W praktyce są to znacznie szerzej używane synonimy (rzadko używane lub nieużywane) dla taxon:genus=* & taxon:species=*. Wraz z rozwojem tagowania drzew stwierdzono, że dwa style tagowania nazewnictwa biologicznego nie wykluczają się wzajemnie i mogą być z powodzeniem stosowane razem. Stosowanie tagów genus=* z którymkolwiek z nich, species=* lub taxon=* sprawia, że rozwiązanie niektórych z wymienionych powyżej problemów nomenklaturowych jest łatwiejsze.

Rejestrowanie wartości pokrycia roślinności

Jeśli tagujemy obszar, linia lub węzeł, mogą istnieć powody do odnotowania wartości tagu cover=* dla różnych gatunków w obrębie obszaru. Poniżej przedstawiono metodę rejestracji pokrycia roślinnego na danym obszarze; np. drzewa lub tereny podmokłe.

Procentowe wartości pokrycia jest zwykle rejestrowane za pomocą kwadratu lub mierzone na zewnątrz określonego obszaru, a następnie oszacowanie na podstawie zasięgu różnych gatunków w tym obszarze.
Uwaga: należy pamiętać, że pokrycie procentowe może zwiększyć się do ponad 100%, ponieważ w habitacie jest wiele poziomów.

Szacowanie częstotliwości występowania gatunków

  • Dominant Abundant Frequent Occasional Rare to szybki sposób mierzenia zasięgu lub częstotliwości występowania rośliny taxon=* na danym obszarze.

Powiązane projekty

Zobacz propozycje