Pl:Tag:barrier=hedge

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg barrier = hedge
(bariera= żywopłot)
Hedge.png
Opis
Oznaczenie żywopłotu. Edit or translate this description.
Grupa: Bariery
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do drogimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Powiązane oznaczenia
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Wikidane
Status: zaakceptowany

barrier=hedge - służy do oznaczenia linii rosnących, blisko siebie, gatunków drzew i krzewów, które stanowią przeszkodę lub zaznaczają granicę obszaru.

Użycie

Hedge-rendering.png

Mimo że istnieje duża różnica pomiędzy małym pojedynczym ogrodowym żywopłotem i ogromnym wielogatunkowym, zabezpieczającym granicę pola, są jednak one podobnie mapowane jako żywopłoty.

Mapowanie

Rysujemy linię wzdłuż długości żywopłotu.
Miejsce gdzie jeden żywopłot łączy się z kolejnym, zaznaczamy wspólnym węzłem.
Jeżeli istnieje wyraźna luki w żywopłocie, kończymy tę linię, pozostawiamy odstęp i utworzyć nową linę dla następnej sekcji.

Bramę w żywopłocie oznaczamy, tworząc węzeł w odpowiednim miejscu i tagujemy go barrier=gate lub barrier=stile (przełaz) albo podobne.
Dla krótkich przerw należy rozważyć użycie węzła z entrance=*.
Do oznaczenia pojedynczych drzew wykorzystujemy tag natural=tree.
Szeroki żywopłot rysujemy jako zamknięty obwód z tagiem area=yes.

Tagi width=* i height=* także mogą być użyte.
Niektórzy oznaczają żywopłot dodatkowo tagami:

Do mapowania linii drzew, które nie tworzą bariery, stosujemy natural=tree_row.

Gdzie spotykają się linie żywopłotu i utworzył się obszar leśny, często w narożnikach pól, mapujemy linii żywopłotu, a także mapujemy niewielki obszar lasu za pomocą natural=wood.

W przypadku innych typów barier, które nie są żywopłotem (włączając w to rowy i ogrodzenia), patrz barrier=*.

Przykłady

Duże żywopłoty lub granice pól i dróg

Large, Mature, Multi-Species Hedge

Żywopłoty są najbardziej zauważalne w krajobrazie kiedy tworzą obrzeża pól, dróg, lub granic większych posiadłości, złożone z wielu gatunków, w tym samosiejek, w granicach żywopłotu. Zazwyczaj spełniają funkcją bariery.

Niektóre mogą być bardzo stare, oraz mające ochronę prawną.

Małe, ogrodowe, żywopłoty

Small, Single-Species Hedge

Znacznie mniejsze żywopłoty mogą być posadzone na terenach takich jak parki i ogrody. Te żywopłoty składają się często z jednego gatunku i wymagają pielęgnacji.

Zobacz