Pl:Tag:natural=shrubbery

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg natural = shrubbery
Holiday Inn Express, Taunton. Car park shrubbery. - geograph.org.uk - 1829844.jpg
Opis
Obszar z krzewami, który jest aktywnie utrzymywany lub przycinany przez człowieka. Możliwy jest też nieco bardziej dziki wygląd. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciuPage for proposal

natural=shrubbery – służy do mapowania obszarów krzewów, które są wypielęgnowane lub w inny sposób aktywnie utrzymywane (np. przycięte żywopłoty skrzynkowe lub krzewy ozdobne).

Te obszary zakrzewione zazwyczaj pełnią rolę ozdobną lub są wykorzystywane jako obszary oddzielające obiekty miejskie, takie jak drogi i tereny rekreacyjne.
Krzewy mogą być również sadzone i utrzymywane przez ludzi, ale hodowane bardziej na dziko (patrz przykłady poniżej). To w przeciwieństwie do natural=scrub, który jest przeznaczony do mapowania dzikich zarośli bez interwencji człowieka.

Status tagu

Ten tag został zaproponowany w dwóch iteracjach; jako samodzielny tag natural=shrubbery i jako udoskonalenie natural=scrub. Obie propozycje zostały odrzucone, w dużej mierze ze względu na to, że reprezentowały dwie przeciwstawne szkoły myślenia dotyczące mapowania obszarów krzewiastych zarządzanych przez człowieka. natural=shrubbery jest udokumentowany tutaj zgodnie z zasadą Any tags you like z celem organicznego wzrostu wsparcia dla niego przez używających go mapujących.

Mapujący używający tego tagu powinni być świadomi, że szerokie wsparcie dla renderowania może być dość odległe – o ile w ogóle możliwe. Z tego powodu niektórzy wolą używać natural=scrub do mapowania zarządzanych przez człowieka obszarów krzewiastych, jak i dzikich zarośli. Należy pamiętać, że praktyka ta jest dyskusyjna, ale wciąż bardzo powszechna – więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji tego tagu.

Jak mapować

Narysuj obszar i otaguj go natural=shrubbery. Wszelkie dodatkowe znaczniki są opcjonalne.

Weź pod uwagę, że tag area=yes nie jest potrzebny, ponieważ natural=shrubbery jest obszarem z definicji i powinien być oznaczany tylko na obszarach obszar.

Efektywna gęstość

Chociaż natural=shrubbery należy uznać za obiekt nieprzejezdny dla większości pojazdów, chyba że na mapie znajduje się, przechodząca przez niego droga (w przeciwieństwie do, powiedzmy, trawnika), efektywne zagęszczenie tych obszarów na mapie służy wielu celom. Ten szczegół może być przydatny do orientacji na mapie, i może być wykorzystany przez renderery do wyświetlenia go. W szczególności shrubbery:density=dense jest przydatne do wskazania, że obszar natural=shrubbery jest jako żywopłot.

Zwróć uwagę, że poniższe opisy są (oczywiście) tylko praktyczną regułą przybliżonej, ogólnej kategoryzacji. Mapujący nie powinni przedzierać się przez zarośla, aby określić ich zagęszczenie.

Wartość Definicja
sparse Krzewy rzadko posadzone. Ogólnie rzecz biorąc, osoby sprawne fizycznie mogą przez nie przechodzić (choć zwykle nie jest to pożądane).
medium Krzew o średniej gęstości. Osoby sprawne fizycznie mogą być w stanie przez nią przejść, ale wymaga to pewnego wysiłku i może spowodować zadrapania lub zabrudzenie odzieży.
dense Krzewy gęsto posadzone. Skutecznie nieprzejezdne bez uszkadzania krzewów (które w tym momencie często pełnią funkcję żywopłotu) i rozdarcia odzieży.

Ta tabela jest szablonem Wiki z domyślnym opisem w języku angielskim. Edytowana tutaj.

Dodatkowe tagi

Krzewy mogą być wzbogacone o zwykłe znaczniki roślinności, takie jak genus=*, species=* i leaf_type=*, podobnie do natural=scrub.

height=* może być również dodany; może być szczególnie przydatny w przypadku żywopłotów, które działają jak bariera.

W przypadku natural=shrubbery, które należą do kategorii starannie przyciętego żywopłotu lub topiaru w Wikipedii, można użyć shrubbery:shape=* do wskazania jego kształtu. W przypadku typowego żywopłotu skrzynkowego będzie to podstawowy shrubbery:shape=box, ale można opisać dowolny fantazyjny kształt, w jaki można przyciąć topiar (np. shrubbery:shape=dragon lub shrubbery:shape=spiral).

Żywopłoty

Do mapowania żywopłotów oznaczonych jako linia używaj barrier=hedge.

Mapowanie żywopłotów jako obszar obszar jest często uzyskiwane poprzez użycie barrier=hedge w kombinacji z area=yes, choć ta metoda jest uważana za kontrowersyjną[1]. Alternatywnie do niej możesz użyć natural=shrubbery w połączeniu z shrubbery:density=dense oraz height=*. Kształt żywopłotu możesz opisać używając shrubbery:shape=*, np. shrubbery:shape=box.

Kiedy nie używać

  • W przypadku dzikich zarośli używamy tag natural=scrub. Jeśli niektóre wyrośnięte gałęzie krzewów w zaroślach są czasami przycinane, aby na przykład oczyścić drogę, nadal używamy tag natural=scrub.
  • W przypadku pojedynczych krzewów używamy tag natural=shrub na węźle węzeł
  • W przypadku żywopłotów liniowych, które są zbyt małe, aby można je było odwzorować jako obszar, używamy tag barrier=hedge.

Przykłady

Poniżej zilustrowano kilka przykładów natural=shrubbery.

natural=shrubbery (przykład shrubbery:density=dense)
Shrubbery with trees..jpg natural=shrubbery (przykład shrubbery:density=medium)
natural=shrubbery (przykład shrubbery:density=sparse)

Kilka przykładów naturalnych zadrzewień, które nie są krzewami.

Starr 010831-0015 Morella faya.jpg To jest natural=scrub
Bloeiende heide. Locatie, Schaopedobbe (Schapenpoel) 07.jpg To jest wyraźny przykład natural=heath
Maasheggen bij oeffelt 2.jpg To jest natural=scrub. Nawet jeśli niektóre zarośla są czasami przycinane, aby utrzymać drogę w czystości [2].

Edycja w JOSM

W JOSM Map Paint Style Greenery details można użyć do wizualizacji tego tagu i wartości tagów shrubbery:density=* oraz height=*:

Przykładowy styl malowania mapy szczegółów zieleni w JOSM. Te obszary natural=shrubbery z shrubbery:density=dense są renderowane z odpowiednim wzorem.

Od 2023 JOSM ma wbudowany szablon:

Preset w JOSM preset na tag natural=shrubbery

Renderowanie

Ten tag jest obecnie obsługiwany przez różne renderery. Proponowana zmiana mająca na celu dodanie renderowania do OSM Carto została odrzucona w czerwcu 2022 roku.

Przypisy