Pl:Key:genus

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg genus
Opis
Naukowa nazwa rodzaju, żywego lub kopalnego organizmu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane na tych elementach
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 2
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

genus=* – tag do oznaczenia naukowej nazwy rodzaju, żywego lub kopalnego organizmu.

Rodzaj to niski poziom taksonomiczny: pierwsza część tak zwanego naukowej nazwy (po łacinie). Ten tag powinien być używany w połączeniu z tagami natural=tree, natural=wetland lub podobnymi. Właściwe to można go stosować z natural=wood lub landuse=forest.

Nazwa rodzaju powinna być zapisana dużą literą, np. Quercus lub Picea. Jest to zgodne z konwencją naukową dotyczącą pisania nazw rodzajów.

Przykłady

natural=tree
genus=Acer
genus:pl=Klon

Jeśli znamy dokładny gatunek, lepiej użyć klucza species=*:
natural=tree
species=Acer platanoides
species:pl=Klon zwyczajny

Zobacz też

  • species=* użyj tego tagu, jeśli jesteś pewny co do konkretnego gatunku
  • taxon=*