Pl:Key:genus

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg genus
(rodzaj_gatunku)
Opis
Naukowa nazwa rodzaju, żywego lub kopalnego organizmu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Środowisko naturalne
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 1
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

genus=* – tag do oznaczenia naukowej nazwy rodzaju, żywego lub kopalnego organizmu.

Rodzaj to niski poziom taksonomiczny: pierwsza część tak zwanego naukowej nazwy (po łacinie). Ten tag powinien być używany w połączeniu z tagami natural=tree, natural=wetland lub podobnymi. Właściwe to można go stosować z natural=wood lub landuse=forest.

Nazwa rodzaju powinna być zapisana dużą literą, np. Quercus lub Picea. Jest to zgodne z konwencją naukową dotyczącą pisania nazw rodzajów.

Przykłady

natural=tree
genus=Acer
genus:pl=Klon

Jeśli znamy dokładny gatunek, lepiej użyć klucza species=*:
natural=tree
species=Acer platanoides
species:pl=Klon zwyczajny

Zobacz też

  • species=* użyj tego tagu, jeśli jesteś pewny co do konkretnego gatunku
  • taxon=*