Pl:Key:denotation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg denotation
Tree.jpg
Opis
Denotacja. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 7
Przydatne kombinacje
Status: w rzeczywistości

denotation=* - stosowany do dodatkowego oznaczenia drzewa z tagiem (natural=tree)

Opis

 Denotacja

Typowe wartości

Oznaczanie Symbol Opis Zdjęcie Komentarz Wskazówki / Linki
denotation=* określa kontekst drzewa
denotation=landmark
  • drzewo jest niezwykłe ze względu na jego wielkość lub widoczną lokalizację
  • zwykle widoczne z dużej odległości i przydatne w nawigacji
alternatywą może być landmark=*? Wikipedia:Punkt orientacyjny
denotation=natural_monument
  • zwłaszcza starego drzewa, często znane za szczególny kształt. Zazwyczaj chronione ze względu na jego wyjątkowość
alternatywą może być monument=* (zobacz poniżej) Wikipedia:Pomnik przyrody
denotation=avenue
  • Drzewa rosnące wzdłuż drogi

Niektórzy mapowicze uważają, że wystarczające jest oznaczyć linię tagiem tree_lined=yes zamiast oznaczać pojedyncze drzewa, ale takie podejście jest w jakiś sposób ograniczone, ponieważ nie pozwala na dalsze dodanie szczegółów dotyczących pojedynczych drzew.

w przypadku miejskich ulic proponujemy używać avenue i dać priorytet dla niego ponad urban Wikipedia:Aleja
denotation=urban
  • "Miejskie drzewa"

Drzewa rosnące na osiedlach, np. w parkach lub rozprzestrzeniające się na obszarach mieszkalnych. W przypadku dużych lub gęstych grup drzew może być bardziej właściwe obrysowanie wielobokiem z tagiem landuse=forest

denotation=cluster
  • Ogólna grupa"

Ogólnie oznacza drzewa, które nie rosną oddzielnie. Ten tag jest orientacyjny umieszczany przez przez bota dla odróżniania nieoznakowanych drzew, które są bliżej niż 50 metrów od siebie przy założeniu, że są to prawdopodobnie, miejskie drzewa, lub lasy, a nie punkty orientacyjne. Jeżeli jest znana, wartość ta powinna być zastąpiony przez jedną z bardziej precyzyjnych wartości powyżej.

ten dyskusyjny tag został wprowadzony jednostronnie przez bota, ale większość mapowiczy uważa, że jest bezużyteczny, bo widać to na podstawie danych i można zdefiniować własne limity. Ten znacznik nie jest również łącznikiem z innymi wartościami denotacji takich jak urban i avenue. dowiedzieć się więcej na temat okoliczności, na tej Wiki

i kilka mniej używanych. Taginfo.

Zobacz też