Cs:Key:taxon

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg taxon
Forestry Road - geograph.org.uk - 215468.jpg
Popis
Popisuje taxon prvku. Show/edit corresponding data item.
Skupina: Přírodní
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: používáno
taxon=Lychnis flos-cuculi taxon:en=Ragged Robin

Definice

Značka taxon=* se používá ve spojení se značkami natural=wood, natural=tree, barrier=hedge, landuse=forest, natural=scrub, natural=wetland, natural=heath, nebo třeba samostatně pro označení biologického  taxonu, ke kterému stromy nebo rostliny patří.

Použití značky taxon=* zabraňuje rozšiřování různých značek popisujících biologické názvy mapovaného objektu (např. name:biological=*, genus=*, species=*), které nevyhnutelně vedou k nepřesnostem (např. species=Oak), pokud ovšem mappeři nejsou kompetentními botaniky. Je také sémanticky ekvivalentní schématu značení v Encyclopaedia of Life, která používá značky jako je taxonomy:taxon_level.

Je určena k volnějšímu použití, než by čekal puristický biolog (např. Robinia sp. pink-flowered cultivar). Důvodem je, že nemusí být možné přesně identifikovat rostliny kvůli znalostem, přístupu, roční době, nebo dalším faktorům. Místa se zajímavými exotickými stromy ani nemusí být snadno identifikovány ani expertem , ale často lze širší taxonomickou pozici určit rychle. Ve větších sbírkách rostlin můžete chtít identifikovat významné kultivary nebo odrůdy. Například v Nottinghamském arboretu je olše lepkavá (Alnus glutinosa), která byla vyhlášena 'stromem šampionem'. Pouhé přiřazení druhu by nám neřeklo nic o zajímavosti tohoto stromu.

V tuto chvíli se nepředpokládá použití taxon=* pro zvířata, ani houby.

Příklady použití

Objekt Značení Komentář
Major Oak node 455984558 Tohle je dobrý příklad váznamného stromu, který je místním monumentem a turistickou atrakcí s vlastním názvem. Taxon lze doplnit o jmenné prostory pro zápis nářečních jmen, široce užívaných kódů (referencí BSBI) a dodatečných taxonomických údajů (např. genus).
Růžově kvetoucí kultivar Robinia
Typický platan javorolistý node 1133831166 Dobrý příklad hybridního taxonu, jehož aktuální biologický název může být změněn, ale který má národní standardní pojmenování. V tomto případě byla upřednostněna standardní nomenklatura. Přejmenování druhů se může stát významným problémem.
Stromy na ulici v Gironě node 774598242 Příklad jednoho ze stromů importovaných z GISu města Girona.
Stromy na ulici a v parku ve Vídni node 2044279309 Jeden z mnoha příkladů názvů kultivaru použitých při importu ve Vídni. Toto demonstruje, jak lze použít značení taxonu a druhu pro poskytnutí jak přesnosti tak pohodlí při použití oddělených značek pro názvy kultivaru a druhu.

Název kultivaru v taxonu lze asi nejlépe uvést jako "cv. 'Pallida'", radši než pouhým názvem kultivaru, např. taxon břečťanu "Hedera helix hibernica" (podddruh) není stejný jako "Hedera helix cv. 'Hibernica'".

Živý plot way 80180192 Příklad více druhů v jednom živém plotě
Oblast lesa značená více druhy area 71168543 Příklad oblasti značené taxonem

Volba názvu taxonu

Může se to zdát absurdním, ale hodně běžných stromů má několik často používaných formálních taxonomických názvů. Například:

  • Platan javorolistý (en: London Plane; de: Ahornblättrige Platane; es: Plantano de Pase ; fr: Platane a feuilles d'érable) je pojmenovaný Platanus x acerifolia na  wikipedii(en), ale běžný název používaný v Británii a Irsku je Platanus x hispanica.
  • Jírovec maďal (en: Horse Chestnut; de: Rosscastanie; es: Castaño de Indias; fr: Marronnier d'Inde).
  • Bříza bělokorá (en: Silver Birch; de: Birke; es: Abedul común; fr: Bouleau verruqueux). Běžný název používaný v Severní Evropě je Betula pendula, ale nedávno bylo použito nomen dubium Betula alba v běžných flórách Iberského poloostrova (Flora Iberica, and provincial floras).

Jelikož mnoho taxonomických jmen je ve stádiu proměny, kvůli revizím založeným na fylogenetice, a botanici v různých zemích mají často různé koncepty konkrétní taxy, doporučuje se použít název běžný ve standardní flóře regionu. Hodně takových seznamů je dostupných on-line, například The Botanical Society of the British Isles taxonomic list. Konkrétní problémy vyvstávají, když jsou standardní seznamy revidovány, jak se nedávno stalo při publikaci třetího vydání Stace's Flora or Britain and Ireland. Máte-li pochybnosti, buďte ve volbě taxonomických názvů konzervativní (což často znamená nepoužívat Wikipedii, jejíž články se často aktualizují, aby odrážely nejnovější výzkum, který ještě nemusel být akceptován).

U velmi známých druhů, jako jsou stromy, jsou často nářeční názvy velmi stabilní a vysoce zachovalé. Je tedy dobré přidávat také značku taxonu rozšířenou a dvojpísmenný kód jazyka dle ISO.

Obecně platí, že použití úplného taxonomického názvu, tedy včetně autora a data, není potřebné.

Související značky

Alternativou k použití taxon=* je použít značky každé taxonomické kategorie. Nejčastěji používané jsou:

V praxi se jedná o mnohem rozšířenější synonyma pro (málo, či vůbec používané) značky taxon:genus=* a taxon:species=*. Jak se vyvíjelo značení stromů, bylo zjištěno, že dva způsoby značení biologické nomenklatury se vzájemně nevylučují a lze je úspěšně použít najednou. Použití značky genus=* buď se značkou species=*, nebo taxon=* vede ke snadnějšímu vyřešení některých obtíží nomenklatury zmíněných výše.

Procentuální pokrytí

Při značení plochy, cesty, nebo uzlu můžete mít důvod pro zaznamenání hodnoty cover=* různých druhů v oblasti. Níže je uveden způsob, jak značit pokrytí rostlinstvem v dané oblasti, třeba lese nebo mokřadu.

Procentuální pokrytí se obvykle měří pomocí  kvadrátu(en), nebo změřením konkrétní plochy a pak odhadem prostým okem pokrytí jednotlivých druhů v oblasti. Poznámka: Mějte na paměti, že součet procentuálního pokrytí může být vyšší než 100%, protože v habitatu může být více vrstev (klenby stromů).

Odhad frekvence druhů

  • Zkratka DAFOR znamená dominant, abundant, frequent, occasional, rare (dominantní, hojný, častý, občasný, vzácný) a je rychlým způsobem měření pokrytí nebo frekvence výskytu rostliny taxon=* v dané oblasti. Značka dafor=* může vyžadovat změření oblasti, nebo použití kvadrátu, ale je obecně hrubým odhadem rostlinného pokryvu. Například dafor:Ganzia rigens=Dominant (dominantní) nebo dafor:Fagus sylvatica=Occasional (občasný).

Záznam počtu jednotlivých rostlin

Počet jednotlivých rostlin můžete zaznamenat značkou plant_count=* na uzlu uzel, cestě cesta, nebo ploše plocha.

Související projekty