Cs:Key:denotation

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg denotation
Tree.jpg
Popis
Popis významu stromu Show/edit corresponding data item.
Skupina: vlastnosti
Použité na těchto prvcích
může být použito na uzlumůže být použito na cestěmůže být použito na plošenemělo by být použito na relaci
Vhodné kombinace
Status: de facto

Značka denotation=* se v OSM používá k vyjádření, jak významný je strom. Je to obyčejný strom, který je podobný mnoha ostatním okolo? Nebo je to významný strom, u kterého lidé umístili lavičky či cedule, které o něm vyprávějí? Je to strom, který může pomoci při navigaci nebo hledání cesty? Zde pomůže klíč denotation=*. Používá se pro bližsí popis stromů (natural=tree a natural=tree_row).

Typické hodnoty

Značení Symbol Popis Ilustrace Poznámka Rady / Odkazy
denotation=* Definuje kontext stromu
denotation=landmark
  • Strom je významný díky své velikosti nebo nápadné poloze.
  • Obvykle viditelný z velké vzdálenosti a užitečný pro navigaci
alternativou může být landmark=*?  Orientační bod
denotation=natural_monument
  • Obzvlášť starý strom, často zvláštního tvaru. Obvykle chráněný pro svou jedinečnost.
alternativou je monument=* (viz níže)  Přírodní památka
denotation=avenue
  • Alej stromů podél cesty

Může být dostačující zmapovat celé stromořadí pomocí natural=tree_row, nebo označit silnici značkou tree_lined=yes namísto mapování jednotlivých stromů. Ovšem tento přístup pak neumožňuje mapování dalších podrobností jednotlivých stromů, jako třeba různé druhy.

v případě městských alejí se doporučuje použít spíše "avenue" místo "urban"  Alej
denotation=urban
  • "Městské stromy"

Stromy uvnitř lidských sídel, např. v parcích nebo obytných zónách. Větší a hustší skupiny stromů může být lepší označit jako plochu s landuse=forest

denotation=agricultural
  • Stromy se zemědělským využitím
také se podívejte na:

a možná i:

Historické hodnoty

Značení Symbol Popis Ilustrace Poznámka Rady / Odkazy
denotation=cluster
  • "Obecný shluk"

Označuje ničím nezajímavé stromy, zvláště ty, které jsou blíže než 50 metrů od sebe. Tato značka byla prohlášena za zastaralou a vymazána z databáze.

Zavedena hromadnou editací během editační hádky. Viz Vandalismus. O jejím odstranění viz Mechanical Edits/Bryce C Nesbitt(en).

Viz také