Pl:Key:covered

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg covered
Covered.jpg
Opis
Wskazuje, czy obiekt jest zadaszony. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszaru (i relacji multipolygon)nie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Udokumentowane wartości: 2
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: zatwierdzonyPage for proposal

covered=* – służy do określenia, czy obiekt reprezentowany przez węzeł, linię czy obszar jest zadaszony.

Racjonalne uzasadnienie

Droga z odcinkiem przelotowym pod budynkiem

Podczas gdy użycie warstw (layer) jest konwencjonalnym sposobem pokazania, że jeden obiekt jest pokryty innym, warstwowanie, według definicji na Wiki, jest do oznaczenia oddzielnych fizycznych poziomów. Istnieje wiele sytuacji, w których uwarstwienie jest niewłaściwe i może być mylące w kontekście odwzorowania podsystemu.
Na przykład, gdy budynek ma drogę przechodzącą przez niego, a jednocześnie droga i budynek są na parterze, użycie layer=-1 dla drogi lub layer=1 dla budynku, określa nieodpowiednie fizyczne zależności z innymi okolicznymi podmiotami.
Znacznik "covered" na elemencie nie tylko rozwiązuje ten problem, ale także routing jest bardziej efektywny w przypadku, na przykład, gdy pożądane jest określenie uniknięcia trasy z naturalnymi elementów lub określenie trasę do parkowania lub pokrytego obszaru, czy też wjazdu i wyjazdu spod zadaszenia dla pojazdu.

Ponadto "uwarstwienie" wykopanych obszarów, takich jak podziemne parkingi i zbiornik, pokazuje tylko relatywną pozycję pionową, a nie, czy istnieje (wylany betonem) poziom nad tym obszarem.

Użycie

covered=yes

Stosujemy:

  • covered=building_passage (lub arkada, kolumnada jeśli bardziej odpowiednie), gdy ulica lub droga dla pieszych przechodzi przez budynek i ma jakiś związek z budynkiem - patrz Proposed features/building passage. Jeśli droga jest w istocie częścią poziomu budynku może być przypisany tag level=*.
  • covered=yes gdy mamy drogę, kolej, ścieżkę dla pieszych lub kanał wodny przechodzącą pod budynkiem lub innym obiektem, a użycie tagu layer=<poziom> jako wyróżnika między elementem zakrytym i odkrytym jest nieodpowiednie, lub gdy covered=yes będzie bardziej jednoznacznie definiował sytuację.
  • gdy mamy linię energetyczną, wodociąg, kanalizację itp., w wąskim wykopie, posiadające zdejmowane i wymienne pokrycie, co pozwala na ich utrzymanie, a tym samym potencjalnie mogą być przekroczone bez mostu.
  • gdy mamy obszar np. podziemnego parkingu, wkopany zbiornik/cysterna lub nawet takie obiekty jak akwarium (np. Kelly Tarlton's, Auckland, NZ), których pokrycie nie jest konstrukcją wykonaną przez człowieka, która pozwoliłaby zróżnicować warstwy.

Nie stosujemy:

  • dla drogi przechodzącej pod mostem, gdzie odcinek drogi pod mostem może być dokładnie określony.
  • w przypadku obiektów, które są zakopane w ziemi lub zanurzone w wodzie. Jednak podziemne wyrobiska, takie jak parkingi i zbiorników są dopuszczalne.
  • jako funkcję tunelu, ponieważ covered=yes jest rozumiany jako tunel.
  • layer=* powinien być stosowany w przypadkach, gdy poziom jest jasny i jednoznaczny. layer=* jest prawdopodobnie właściwy w większości przypadków dla covered=building_passage or tunnel=building_passage - chyba że istnieje wymóg, aby rozróżnić kilka warstw tunnel=building_passage. Kilka warstw covered=building_passage może być czasem bardziej odpowiednio zróżnicowane z level=*.

Ten tag może być stosowany razem z "layer", w przypadku gdy byłoby to pomocne w pełnym opisie relacji.

Tagowanie

covered=arcade

Arkada jest sukcesją łuków, gdzie każdy następny, jest wspierane przez kolumnę lub filar lub zadaszone przejście zamkniętym linią tych łuków na jednej lub obu stronach.
Takie przejścia powinny być oznaczone tagiem covered=arcade. Jeśli arkada jest częścią budynku, budynek i przejście mają te same węzły w punkcie wejścia i wyjścia, a droga jest rozdzielona na wejściowych i wyjściowych węzłach, wtedy tylko ta część budynku powinna być oznaczona tagiem covered=building_arcade. Poziom musi być taki sam jak na budynku. Tak więc, jeśli budynek nie ma znacznika warstwy, przejście nie potrzebuje go także. Użyjmy arcade:left=open lub arcade:right=open, aby określić, po której stronie bocznej, przejście ma otwarcie.

Kiedy arcade nie należy stosować:

Nie stosujemy w mapowaniu wewnętrznym (indoor mapping). Ściana po jednej stronie jest uważana jako zewnętrzna ściana, która może mieć wejścia prowadzące do wnętrza budynku. Do mapowania wewnętrznego może być stosowany tag indoor=yes. Także nie powinno być stosowane dla prostych, wystających, zadaszeń i ślepych arkad.

covered=colonnade

Kolumnada podobna do arkady, ale różniąca się architektonicznie, oznacza długą sekwencję kolumn połączonych ze sobą belkowaniem, a nie łukami arkadowymi, często wolnostojące lub są częścią budynku.
Takie przejścia powinny być oznaczone tagiem covered=colonnade. Jeśli kolumnada jest częścią budynku, budynek i przejście mają te same węzły w punkcie wejścia i wyjścia a droga jest rozdzielona na wejściowych i wyjściowych węzłach, wtedy tylko ta część budynku powinna być oznaczona tagiem covered=colonnade Poziom musi być taki sam jak na budynku. Tak więc, jeśli budynek nie ma znacznika warstwy, przejście nie potrzebuje go także. Użyjmy colonnade:left=open or colonnade:right=open, po której stronie bocznej, przejście ma otwarcie.

Kiedy colonnade nie należy stosować:

Nie stosujemy w mapowaniu wewnętrznym (indoor mapping). Ściana po jednej stronie jest uważana jako zewnętrzna ściana, która może mieć wejścia prowadzące do wnętrza budynku. Do mapowania wewnętrznego może być stosowany tag indoor=yes . Także nie powinno być stosowane dla prostych, wystających, zadaszeń.

Przykłady

Dodatkowe atrybuty

maxheight=* - może być związany z drogą lub obszarem w celu określenia prześwitu.

Rendering

Rendering będzie zależny od obiektu pokrytego, ale może, ogólnie, "przyciemnić" niepokryty obiekt.

Propozycje obejmujące rendering:
- równoległe, przerywane linie bez kolorów oznaczające zadaszoną drogę.
- jaśniejszy lub inny kolor oznaczający zadaszoną ścieżkę dla pieszych.
- linia przerywana wskazująca zadaszony szlak wodny (niebieski) lub linii zasilania (czarny).

Jedną z opcji byłoby renderowanie pokrywającego obiektu (w kolejności rysowania przez rendera) jako półprzezroczystego. To były wystarczające w większości sytuacji, ale może nie być łatwo zauważalne dla wąskich linii, które mogą być lepiej widoczne jako linie przerywane, podobnie jak dla tuneli.

Zastrzeżenia

Ten tag potencjalnie zastępuje następujące znaczniki:

Zobacz też