Pl:Key:indoor

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg indoor
(wnętrze)
The Mall layout Floors (2).jpg
Opis
Stosowany w schemacie mapowania wnętrza. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Budynki
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniimoże być przyporządkowany do obszarumoże być przyporządkowany do relacji
Udokumentowane wartości: 6
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w użyciu

indoor=* - stosowany do oznaczenia wewnętrznych korytarzy, pokoi itp. w schemacie "Simple Indoor Tagging".

Opis funkcji

W niektórych przypadkach istnieją zastosowania poprzedzające schemat Simple Indoor Tagging ze starszych, już nieistniejących, propozycji.

Wartości

Klucz Wartość Element Komentarz
indoor room obszar Konwencjonalny pokój ze ścianami
indoor area obszar Obszar bez ścian
indoor wall linia Indywidualny (nie do przejścia) element ściany, jeśli nie jest już zdefiniowany przez indoor=room
indoor corridor obszar Bezkolizyjny kanał łączący
indoor level obszar Opcjonalny atrybut nazw poziomów (i dodawanie innych atrybutów poziomu)
indoor yes węzełliniaobszar Ogólny element wewnętrzny (nieużywany w Simple Indoor Tagging)

Zobacz też