Pl:Ito Map

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Ito Map
(Discontinued)
Ograniczenia prędkości na głównych drogach Wielkiej Brytanii
Ograniczenia prędkości na głównych drogach Wielkiej Brytanii
Autor: Ito World
Slippy map: product.itoworld.com/map/

ITO Map był globalnym interaktywnym serwisem map firmy ITO World, który oferuje wiele widoków mapy by ukazać często 'ukryte' dane zawarte w OpenStreetMap. Został uruchomiony w marcu 2011 i od tego czasu regularnie dodawano do niego nowe nakładki. Może być używany do oglądania istniejących danych w OpenStreetMap jak również jako narzędzie zapewnienia jakości mogące pomóc w zwiększeniu jakości i kompletności danych OpenStreetMap. Zobacz stronę z pomysłami map ITO, aby podyskutować o nowych nakładkach map.

Historia

ITO Map zostało początkowo stworzone dla obszarów Wielkiej Brytanii i części północnej Europy 18 marca 2011, a następnie rozszerzone by objąć USA, Kanadę i Wyspy Karaibskie. 31 marca 2011 serwis zaczął obejmować całą Ziemię z dodatkowymi czterema nakładkami dotyczącymi kolei dodanymi 7 kwietnia 2011. 12 kwietnia została dodana nakładka 'wysokości budynków'.

Nakładki mapy

Poniżej opisane są niektóre z nakładek mapy dostępnych na ITO Map. Sprawdź sam produkt, by poznać ich pełną listę.

Bariery

Nakładka bariery uwidacznia wiele różnych typów barier (barrier=*). Żywopłoty są zaznaczone kolorem czerwonym, płoty - zielonym, mury - niebieskim, a pasy rozgraniczające - jasno niebieskim. Inne typy barier są obecnie zaznaczone kolorem czarnym.

Widok barier (Cambourne w Cambridgeshire)

Budynki i adresy

Pokazuje budynki (building=*) na czerwono, jeśli nie mają przypisanego adresu tagiem addr=* lub nazwy (name=*). Budynki pokolorowane na zielono mają przypisany numer budynku (addr:housenumber=*), pokolorowane na zielono mają nazwę (name=* albo addr:housename=*). Zakresy adresów (addr:interpolation=*) są pokazane jako zielone/niebieskie linie.

Widok budynków i adresów (Cambourne w Cambridgeshire)

Wysokości budynków

Pokazuje dostępność informacji o wysokości budynków w postaci tagów określających wysokość w metrach (height=*) lub liczbę pięter (building:levels=*). Wysokości budynków północnej części Moskwy

Parkingi

Pokazuje obszary oznaczone tagiem amenity=parking na niebiesko, jeśli mają określoną pojemność (capacity=*) bądź na czerwono w pozostałych przypadkach. Poniżej widać trzy zaznaczone parkingi bez określonej pojemności.

Parkingi (Cambourne w Cambridgeshire)

Dystrybucja elektryczności

Ta nakładka pokazuje linie energetyczne i napięcia przesyłanego przez nie prądu. Linie energetyczne oznaczone tagiem power=line są koloru czarnego chyba, że mają też ustawiony tag określający napięcie (voltage=*). Linie 400KV są pokolorowane na niebiesko, 132KV - na czerwono. Linie o niskim napięciu (power=minor_line) są pokazane jako wąskie zielone linie. Napięcia są obecnie dostosowane do potrzeb sieci Wielkiej Brytanii. Dodatkowe napięcia mogą być dodane aby bardziej dopasować się do stanu z innych krajów.

Dystybucja elektryczności

Drogi do poprawek

Nakładka pokazująca drogi zaznaczone do poprawy (tag fixme=*).

Drogi do poprawienia na czerwono

Stare linie kolejowe

Zaznacza zachowane tory (railway=preserved) na zielono, już nie używane (railway=disused) na czerwono, opuszczone (railway=abandoned) na niebiesko, a rozmontowane railway=dismantled na jasno fioletowo (nie są widoczne na tym obrazku)

Stare linie kolejowe


Dostęp do terenów zielonych

Nakładka 'dostępu do terenów zielonych' pokazuje na zielono tereny, z jakich można swobodnie korzystać (więcej informacji można znaleźć we wskazanym artykule).

Prawa dostępu do terenów zielonych

Warstwy

Nakładka Warstwy pokazuje drogi oznaczone tagiem layer=*. Warstwy 2,3,4 i 5 są pomarańczowe, warstwa 1 czerwona, warstwa 0 zielona, warstwa -1 niebieska, a warstwy -2, -3 i -4 są jasno niebieskie.

Nakładka z warstwami dla Chicago

Metro

Czerwonym kolorem zaznaczone są linie metra (railway=subway).

New York subway

Cieki

Ta nakładka zaznacza cieki oznaczone tagiem waterway=* mającym wartość: canal (kanał), drain, stream(stumień) lub river(rzeka). Jeśli mają też tag boat=yes są zaznaczone na czerwono, a te z tagiem boat=no na niebiesko; rzeki bez żadnego z tych tagów są zaznaczone kolorem czarnym. Linia brzegowa jest zielona, jeziora brązowe, a rezerwuary fioletowe. Tag brzegu rzeki (waterway=riverbank) nie jest wyświetlany by nie przesłaniach koloru samej rzeki.

Cieki

Elektryfikacji kolei

Podświetla linie z tagiem railway=electrified

Elektryfikacji kolei

Inżynieria kolejowa

Podświetla mosty (bridge=yes), wiadukty (bridge=viaduct), tunele (tunnel=yes), nasypy (embankment=yes) i wykopy(cutting=yes) znajdujące się na głównych liniach kolejowych.

Inżynieria kolejowa

Kolejowe skrajnie załadunku

Pokazuje dane na podstawie tagu railway=loading_gauge.

Kolejowe skrajnie załadunku

Stacje kolejowe

Podświetla perony (railway=platform) na niebiesko jeśli są oznaczone (ref=*), na czerwono w przeciwnym przypadku Stacje kolejowe

Tory kolejowe

Pokazuje liczbę torów określoną tagiem railway=tracks. Zauważ, że zwykle lepiej jest gdy tory rysowane są osobno, tak by każdy z nich miał tę liczbę równą 1.

Tory kolejowe

Koleje

Nakładka ITO Map pokazująca elementy infrastruktury kolejowej, takie jak linie kolejowe, bocznice, perony, linie metra czy kolei miejskiej.

Koleje


Szkoły

Nakładka pokazuje szkoły (amenity=school). Nazwane szkoły (name=*) mają kolor niebieski, nienazwane - czerwony.

Szkoły

Ograniczenia prędkości km/h

Nakładka pokazuje kolorami ograniczenia prędkości (maxspeed=*) wszystkich dróg highway=* na obszarach, na których prędkość podaje się w km/h.

Ograniczenia prędkości wszystkich dróg w km/h

Ograniczenia prędkości km/h: główne drogi

Podobnie jak powyższa, ta nakładka również pokazuje ograniczenia prędkości, ale bierze pod uwagę jedynie główne drogi (oznaczone tagami highway=motorway, highway=trunk lub highway=primary).

Ograniczenia na drogach głównych w km/h

Ograniczenia prędkości mph

Podobnie jak powyższe nakładki, ta także prezentuje ograniczenia prędkości wszystkich dróg ale na obszarach, gdzie obowiązują angielskie miary prędkości (w milach na godzinę). W tagach takie prędkości są oznaczone skrótem mph umieszczonym zaraz po liczbie (z preferowaną spacją pomiędzy nimi).

Ograniczenia prędkości dróg z angielskimi jednostkami prędkości

Ograniczenia prędkości mph: główne drogi

Podobna do powyższych nakładek, gdzie wyświetlane są jedynie główne drogi z ograniczeniami wyrażonymi w milach na godzinę.

Ograniczenia prędkości głównych dróg z angielskimi jednostkami prędkości

Powierzchnie dróg

Nakładka pokazuje rodzaj powierzchni drogi (tracktype=*) oznaczając kolorami jej jakość.

Powierzchnie dróg

Nieznane drogi

Zaznaczone są drogi z tagiem highway=road. Powinny one mieć bardziej dokładny opis i typ.

Nieznane drogi

Woda

Pokazuje różne rodzaje obszarów związanych z wodą.

Woda

Pełna lista map

Numer mapy Tytuł Key ? url Primary Key
2 Granice administracyjne yes [1] boundary
3 Woda - cieki yes [2] waterway
4 Elektryczność -dystrybucja yes [3] power
5 Prędkość - ograniczenia (mph) yes [4] highway
6 Szkoły yes [5] amenity
7 Parkingi (pojemność, podziemne,darmowe, prywatne) yes [6] amenity
9 Budynki i adresy yes [7] building
12 FIXME - Prośba o rozwiązanie wątpliwości yes [8]
14 Kolej- Linie 1,2 4,5 torowe yes [9] railway
15 Kolej - rodzaje linii yes [10] railway
18 Metro yes [11] railway
19 Strony web przypisane do obiektów yes [12]
21 Drogi - wątpliwości co do klasyfikacji yes [13] highway
22 Poziomy - dróg i wód yes [14] layer
24 Rzeki i wody spławne yes [15] waterway
25 Nawierzchnia - rodzaj yes [16] highway
26 Kolej - linie historyczne yes [17] railway
35 Prędkość - ograniczenie w km/h yes [18] highway
41 Prędkość - ograniczenie mph (Drogi główne) Przekierowuje na nr 5 yes [19] highway
42 Prędkość - ograniczenie w km/h (Drogi główne) Przekierowuje na nr 35) yes [20] highway
47 Golf -pola golfowe yes [21]
49 Bariery yes [22] barrier
55 Kolej - budowle inżynieryjne yes [23] railway
56 Drogi-pasy drogowe - major roads yes [24] highway
57 Transport construction yes [25]
68 Kolej (linie zelektryfikowane - voltaż) yes [26] railway
69 Oświetlenie - (ulica + latarnie) yes [27] highway
70 Bus priority yes [28] highway
71 Railway freight yes [29] railway
79 Railway stations fixme yes [30] railway
81 Unrecognised speed limits (UK only) yes [31] highway
82 Sports (British traditional) yes [32]
84 Subway layers no [33]
85 Building heights yes [34] building
87 Path designation UK yes [35] highway
88 Heritage yes [36]
91 Grassland types yes [37]
92 Bridges and viaducts yes [38]
97 Paths and footways no [39] highway
106 Electricity generation yes [40] power
109 Green space access yes [41]
110 Electrical power conversion no [42] power
115 Marina fixme no [43]
116 Piers and jetties, groynes and breakwaters no [44]
118 Source types yes [45]
120 Path types yes [46] highway
121 Off-road cycle routes no [47] highway
122 Building classification yes [48] building
124 Speed limits yes [49] highway
125 Speed limits fixup yes [50] highway
126 Sidewalks and footways yes [51] highway
127 Recent edits by type: last 90 days yes [52]
128 Highway lanes: major roads no [53] highway
129 Recent edits: last 90 days yes [54]
130 Recent edits: last 7 days yes [55]
131 Recent edits by type: last 7 days yes [56]
132 Walkable city yes [57]
133 Agriculture yes [58]
139 Footway=… no [59]
140 Footways and paths no [60]
141 not:name tag yes [61]
143 Navigation no [62]
144 Hov lanes yes [63] highway
145 Canals yes [64] waterway
147 Highway lanes missing yes [65] highway
148 USA National highway system yes [66] highway
149 Speed limits: major roads yes [67] highway
150 Baseball yes [68]
151 On-road bicycle tagging yes [69] highway
152 Strategic road network GB no [70] highway
158 Sports fixup no [71]
159 Railway gauge yes [72] railway
160 HGV routing yes [73] highway
161 Recent railway edits - last 30 days yes [74] railway
162 TIGER reviewed 162 [75]
163 Airport details yes [76]
165 Woodland cover yes [77]
166 Woodland type yes [78]
170 Heritage buildings yes [79]
171 Passenger rail yes [80] railway
172 Railway electrification missing yes [81] railway
175 Cabins, huts and sheds yes [82]
176 Use of various residential building tags yes [83] building
178 Recent highway edits - last 30 days yes [84] highway
179 Highway lanes yes [85] highway
180 VMD: Roads comparison yes [86]
181 VMD: Roads comparison reverse yes [87]
182 VMD: Railways comparison yes [88]
183 WMD: Electricity comparison yes [89]
184 VMD - Water comparison yes [90]
185 WMD: Buildings comparison yes [91]
186 VMD: Woodland comparison yes [92]
188 Communications infrastructure yes [93]
189 VMD coastline yes [94]
191 Marine yes [95]
192 OS boundaryline comparison yes [96] boundary
193 OS boundary line yes [97] boundary
196 Railway dates yes [98] railway
198 Former railway usage yes [99] railway
200 Percentage cars on GB roads 2010 yes [100]
202 Change in car use on GB roads 2001-2010 yes [101]
203 Percentage cars on GB roads 2000 yes [102]
205 Percentage bicycles on GB roads 2010 yes [103]
207 Change in bicycle use 2001-2010 yes [104]
208 Change in bus/coaches on GB roads 2001-2010 yes [105]
213 Change in GB vehicles 2001-2010 yes [106]
215 Highway surfaces yes [107] highway
216 Transport landuse yes [108] landuse
217 Rugby Union and Rugby league grounds yes [109]
218 Recent water edits - last 30 days yes [110]
219 Railway speeds yes [111] railway
220 Pipelines yes [112]
221 Building entrance fixup yes [113]
222 Step counts yes [114] highway
223 Bicycle parking yes [115]
224 Accessible building entrances yes [116]
225 Cycleway segregation yes [117]
226 VMD comparison - main roads yes [118]
227 Cycleway and footway widths yes [119]
228 VMD: Woodland comparison composite yes [120]
230 ATMs yes [121]
231 Railway track (passenger_lines) yes [122] railway
234 Highways yes [123]
235 Coastline edits: last 90 days yes [124]
236 Highway refs yes [125] highway
237 Railway names yes [126] railway
238 Waterway names yes [127] waterway
239 Traffic calming yes [128] highway
240 TIGER roads comparison yes [129] highway
241 OSM highways review yes [130] highway
243 Political boundaries yes [131] boundary
245 ITO Future Norfolk no [132]
247 Railway refs yes [133] railway
248 Railway Operators yes [134] railway
249 Highway maxweight fixup yes [135] highway
250 DfT cycling data - simple yes [136]
251 Environment Agency - Natural England yes [137]
252 DfT cycle data - paths comparison yes [138]
253 2011 Greenbelt yes [139]
254 Dft cycle data - paths comparison reverse yes [140]
255 DfT cycle data comparison - highways yes [141]
256 DfT cycle data comparison - lit yes [142]
258 Railway level crossings yes [143] railway
259 TIGER yes [144]
260 OSM/TIGER road classification comparison yes [145] highway

Linki zewnętrzne

Zobacz też

  • Zapewnienie jakości by znaleźć więcej narzędzi pomagających w polepszeniu jakości mapy OpenStreetMap.