Pl:Tag:power=minor_line

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = minor_line
(energia = linia średniego napięcia)
SSE Power Distribution 11kv power lines - geograph.org.uk - 5221535.jpg
Opis
Linia elektroenergetyczna średniego lub niskiego napięcia. Show/edit corresponding data item.
Odwzorowanie w OSM Carto
Power minor line.png
Grupa: Energetyka
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

power=minor_line - służy do oznaczenia położenia linii niskiego i średniego napięcia biegnące na niższych słupach.

Opis obiektu

Linie niskiego i średniego napięcia (nn i SN) to jeden lub kilka przewodów podwieszonych do słupów niższych niż linie wysokiego napięcia.

Linię należy rysować tak jak biegnie w rzeczywistości wiązka przewodów, przy czym węzły powinny odwzorowywać położenie słupów (power=pole).

Linie niskiego i średniego napięcia najczęściej widoczne są w terenie zabudowanym jako linie zasilające stacje transformatorowe, zasilające gospodarstwa domowe czy nawet jako zasilanie lamp ulicznych. Należy pamiętać aby nie tagować tym tagiem napowietrznych linii telefonicznych.

Nie ma ściśle zdefiniowanych kryteriów, ale przyjmuje się, że linie nn i SN to linie o napięciu do 60 kV.

Mapowanie

Linie wysokiego napięcia należy oznaczać za pomocą tagu power=line.

Rysujemy linię linia przedstawiającą odcinek linii niskiego lub średniego napięcia i dodajemy tag power=minor_line.

Słupy podtrzymujące linie to najczęściej pojedyncze słupy drewniane lub betonowe, jednakże czasami mogą one mieć dodatkowe belki wzmacniające.

Jeżeli kilka linii krzyżuje się nad (pod) sobą do odcinków przechodzących nad sobą należy dodać tagi layer=1, layer=2 itd.

Tagowanie

Najpopularniejsze dodatkowe tagi dodawane do linii to m.in.
tag opis rekomendacja
power=minor_line Definiuję linię niskiego albo średniego napięcia. ! Wymagany
cables=* Liczba przewodów prądowych; Najczęściej 1/3/6. Nie wlicza się tutaj przewodów odgromowych, zwykle biegnących wyżej na szczycie słupa.  Ważny
operator=* Operator linii energetycznej.  Ważny
voltage=* Znamionowa wartość napięcia dla linii (w woltach). Na przykład: 20000 lub 400.  Ważny
circuits=* Liczba oddzielnych obwodów elektrycznych prowadzonych przez tę linię energetyczną.

W przypadku typowych systemów 3-fazowych równe liczbie przewodów prądowych podzielonej przez 3.

? Opcjonalny
frequency=* Częstotliwość napięcia. ? Opcjonalny
name=* Nazwa linii - w Polsce rzadko spotykana na małych liniach, czasem na głównych liniach przesyłowych w kraju. ? Opcjonalny
phases=* Liczba faz. ? Opcjonalny
ref=* Numer identyfikacyjny ? Opcjonalny
wires=* Przewód składowy wiązki przewodów[1] - zazwyczaj single. ? Opcjonalny

Przykłady wykorzystania

Zobacz też

  • power=cable - podziemna linia energetyczna;
  • power=line - linie wysokiego i najwyższego napięcia;
  • power=pole - słup podtrzymujący linię napowietrzną.