Pl:Tag:power=minor_line

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = minor_line
(energia = linia średniego napięcia)
Minor.jpg
Opis
Linia elektroenergetyczna średniego lub niskiego napięcia. Edit or translate this description.
Odwzorowanie w OSM Carto
Power minor line.png
Grupa: Energetyka
Używane do tych elementów
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

power=minor_line - służy do oznaczenia położenia linii niskiego i średniego napięcia biegnące na niższych słupach.

Opis obiektu

Linie niskiego i średniego napięcia (nn i SN) biegnącą słupami niższymi niż linie wysokiego napięcia tagujemy za pomocą power=minor_line. Najczęściej są to pojedyncze słupy drewniane lub betonowe, jednakże czasami mogą one mieć dodatkowe belki wzmacniające.

Linię rysuj tak jak biegnie w rzeczywistości wiązka przewodów, przy czym węzły powinny odwzorowywać położenie słupów. Słupy niskiego napięcia tagujemy tagiem power=pole.

Linie niskiego i średniego napięcia najczęściej widoczne są w terenie zabudowanym jako linie zasilające stacje transformatorowe, zasilające gospodarstwa domowe czy nawet jako zasilanie lamp ulicznych. Należy pamiętać aby nie tagować tym tagiem napowietrznych linii telefonicznych.

Nie ma ściśle zdefiniowanych kryteriów, ale przyjmuje się, że linie nn i SN to linie o napięciu do 60 kV.

Mapowanie

Rysujemy linię linia przedstawiającą odcinek linii niskiego lub średniego napięcia i dodajemy tag power=minor_line.

Linie wysokiego napięcia należy oznaczyć za pomocą tagu power=line

Dodatkowe tagi

  • voltage - znamionowa wartość napięcia dla linii (w woltach). Na przykład: 20000 lub 400
  • cables - liczba przewodów prądowych; Najczęściej 1/3/6. Nie wlicza się tutaj przewodów odgromowych, zwykle biegnących wyżej na szczycie słupa.
  • ref - numer identyfikacyjny
  • name
  • operator

Przykłady

Zobacz też