Pl:Tag:power=cable

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg power = cable
Power to the People - geograph.org.uk - 560240.jpg
Opis
Kable izolowane, przesyłowe lub dystrybucyjne pod drogami i kable morskie. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Energetyka
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Zobacz też
Status: w rzeczywistości

power=cable - stosowany do oznaczania położenia kabla siłowego, izolowanego, umożliwiającego przesyłanie lub dystrybucję mocy w złożonych środowiskach, takich jak podziemne lub podmorske.

Mapowanie

Zaznaczamy linię linia wzdłuż ścieżki obiektu i dodajemy tag power=cable.

Domyślnie zakłada się, że kable są zakopane pod ziemią lub pod wodą i można użyć location=* z odpowiednią wartością.
Te cięższe kable nie powinny być mylone z lekkimi nieizolowanymi liniami dystrybucji energii opartymi na pylonach i słupach, dla których normalnie bardziej odpowiednie są tagi power=line/power=minor_line. Opcjonalnie stosujemy tag layer=*, aby wskazać względne, pionowe, wyrównanie różnych funkcji.

W przypadku kabli używanych do przesyłania danych, głosu lub informacji należy rozważyć zastosowanie tagu communication=line.

W przypadku kabli zamontowanych wewnątrz dostępnego samonośnego tunelu stosujemy tag tunnel=yes. Dedykowane i dostępne tunele energetyczne znajdują się czasami w dużych miastach, takich jak London

Kable, jako linie energetyczne, są fizycznymi obiektami odwzorowanymi jako linie, które nie reprezentują przepływu mocy.
Zaleca się, jeśli jest to znane, dodawanie przerw węzeł wzdłuż linii w miejscach gdzie kable są ze sobą łączone, ponieważ ważne jest udokumentowanie różnic (dostawca, średnica, materiał itp.) poszczególnych odcinków kabla.
Podczas takiego mapowania, kanały i infrastrukturę pomocniczą obsługującą kabel, można będzie łatwiej rozdzielić dane OSM: złącza zasilania mogą być mapowane wewnątrz komór, podczas gdy kable przejdą przez kanały.

Kable - podobnie jak linie energetyczne - mogą być członami relacji route odpowiadającymi całemu obwodowi mocy między dwiema podstacjami.

Tagowanie

Klucz Wartość Komentarz Rekomendacja
power cable Kabel zasilający, zwykle mapowany jako linia linia. obowiązkowy
voltage <napięcie robocze> Napięcie, przenoszone przez kabel. zalecany
location <lokalizacja> Fizyczna lokalizacja kabla, na przykład pod ziemią. Zobacz poniżej, możliwe wartości. Wartością domyślną jest underground. zalecany
operator <operator kablowy> Nazwa firmy, która obsługuje tę sekcję kabla zasilającego. zalecany
cables <liczba kabli> Liczba przewodów fazowych dla tego odcinka kabla zasilającego. zalecany
circuits <liczba obwodów> Liczba różnych i oddzielnych obwodów elektrycznych zbudowanych w tej sekcji kabla. zalecany
frequency <częstotliwość> Częstotliwość podana w Hercach, pod którą działa kabel zasilający. opcjonalny
name <nazwa> Nazwa tej sekcji kabla zasilającego. opcjonalny
ref <nr referencyjny> Nazwa tej sekcji kabla zasilającego. opcjonalny

Lista możliwych wartości location

Klucz Wartość Komentarz
location underground Kabel zakopany pod ziemią (poniżej poziomu ziemi lub podmorski) przechodzący kanałem, lub nie. Jest to wartość domyślna.
indoor Kabel zasilający umieszczony wewnątrz budynku lub w podziemnej infrastrukturze.
underwater Kabel zasilający umiejscowiony na dnie morza/rzeki/jeziora, który można zobaczyć podczas nurkowania bez rozkopania ziemi.
overground Kabel zainstalowany na ziemi (jest to możliwe, ponieważ kable zasilające są odpowiednio izolowane i stanowią główną różnicę w stosunku do linii energetycznych).
overhead Kabel zainstalowany na słupach. Można je zobaczyć w lasach lub w wąskich środowiskach. To czyni wielką różnicę w przypadku nieizolowanych linii energetycznych, które są bardziej wrażliwe na wpływ klimatu.

location:transition może być używany na węzłach łączących dwa różne sekcje kablowe z różnymi location. Jest jeszcze lepiej na końcu węzła linii energetycznej lub kabla kiedy znikają pod ziemią, bez naszej większej wiedzy.

Oznaczenie miejsc z podziemnym kablem

Rendering

Linie energetyczne, według napięcia, używając mapy Dystrybucję energii elektrycznej z ITO Map

Kable nie są renderowane na standardowej mapie OSM Carto. Poniższe usługi pokazują kable:

Możliwe błędy tagowania

Jeśli znasz miejsca z tym tagiem, sprawdź, czy można je oznaczyć innym tagiem.
Automatyczne zmiany są bardzo odradzane, chyba że naprawdę wiesz, co robisz!

Zobacz też