Pl:Key:circuits

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg circuits
(obwody elektryczne)
Onder- en bovengronds.jpg
Opis
Liczba obwodów elektrycznych w linii zasilającej lub kablowej. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Energetyka
Używane na tych elementach
nie może być przyporządkowany do punktumoże być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji (z wyjątkiem relacji multipolygon)
Przydatne kombinacje
Status: w użyciu

circuits=* - stosowany do oznaczenia liczby obwodów elektrycznych w linii zasilającej lub kablowej.

Znacznik jest przeznaczony głównie do podziemnych połączeń kablowych, gdzie liczba fizycznych kabli jest nieznana lub nie ma prostego związku z liczbą obwodów.

Opis obiektu

 Obwód elektryczny
W transmisji mocy obwód składa się z przewodów potrzebnych do umożliwienia przepływu prądu od źródła zasilania do obciążenia i powrotu do źródła.
Pomyślmy o baterii i ładunkach, takich jak żarówka połączona dwoma przewodami. Prąd płynie z akumulatora do obciążenia przez przewód dodatni i powraca do akumulatora za pośrednictwem przewodu ujemnego.
Przy przesyłaniu 3-fazowego prądu przemiennego rzeczy są nieco bardziej złożone, ponieważ trzy różne prądy prądu przemiennego płyną w trzech przewodach tworzących obwód. Prądy przepływające w przewodach trójfazowych będą dążyć do zniesienia siebie nawzajem i jeśli nie będzie dodatkowego przewodu neutralnego, prąd sieciowy będzie zerowy.

Znane są także układy przenoszenia prądu jednofazowego przemiennego. Jednym z takich przykładów są trakcyjne systemy zasilania dla kolei przy użyciu dwuprzewodowych jednofazowych skrzyń biegów. Czasami systemy jednofazowe wymagają tylko jednego przewodu metalicznego, wykorzystując ziemię jako przewód powrotny.
Przykładami są systemy Single Wire Earth Return stosowane w niektórych obszarach wiejskich i linie wysokiego napięcia prądu stałego wykorzystujące ziemię lub wodę morską jako drogę powrotną.

Mapowanie

Tag circuits=* powinien być używany w następujących sytuacjach:

  • Podziemne lub podwodne połączenia kablowe (power=cable). Znacznik cables jest bezużyteczny do obliczenia liczby obwodów, ponieważ liczba fizycznych kabli na obwód jest różna (zazwyczaj 1, 3 lub 6 kabli na obwód). Ponadto liczba fizycznych kabli jest często nieznana dla programu odwzorowującego.
  • Napowietrzne linie energetyczne (power=line) w następujących sytuacjach:
    • Liczba przewodów (kabli) nie jest wielokrotnością trzech.
    • Dwa widoczne obwody (2 * 3 przewody) są obsługiwane jako jeden obwód skuteczny. Oznacza to, że oba obwody są połączone równolegle i połączone z pojedynczą przestrzenią w podstacji.

W przeciwnym razie ten znacznik nie jest potrzebny dla napowietrznych linii energetycznych, ponieważ liczba obwodów może być uzyskana ze znacznika cables.

Skąd znamy liczbę obwodów? Jeżeli napowietrzna linia elektroenergetyczna zostanie połączona z podziemnym połączeniem kablowym, na wieży przejścia kabla, liczba obwodów kablowych będzie zwykle równa liczbie obwodów linii zasilającej (jedna trzecia liczby kabli). Kiedy połączenie między dwiema stacjami jest całkowicie pod ziemią, dane mogą być czasami dostępne w publicznej informacji od operatora sieci. Należy jednak sprawdzić, czy takie informacje są dostępne na licencji zgodnej z licencją ODbL obowiązującej w OSM, przed jej użyciem!

Pamiętajmy, że ten tag nie powinien zastępować tagu cables.

Przykład

Zdjęcie Tagi Opis
Przejście do podziemnego kabla w pobliżu Eimeren w Holandii
power=cable
location=underground
voltage=150000
circuits=2
cables=6
Przejście linii energetycznej do podziemnego połączenia kablowego. Nie jest jasne dla programisty nie będącego ekspertem, czy używa się tutaj dwóch przewodów trójfazowych lub sześciu przewodów jednofazowych. Jednakże bezpośrednio widać, że połączenie kablowe obejmuje dwa obwody.