Pl:Tag:location:transition=yes

From OpenStreetMap Wiki
(Redirected from Pl:Key:location:transition)
Jump to navigation Jump to search
Public-images-osm logo.svg location:transition = yes
(zmiana lokalizacji = tak)
French distribution line with transition.jpg
Opis
Miejsce, w którym zmienia się lokalizacja długiego liniowego obiektu. Show/edit corresponding data item.
Grupa: Właściwości
Używane do tych elementów
może być przyporządkowany do punktunie może być przyporządkowany do liniinie może być przyporządkowany do obszarunie może być przyporządkowany do relacji
Przydatne kombinacje
Status: zatwierdzonyPage for proposal

location:transition=yes - stosowany do oznaczenia zmiany lokalizacji długiego liniowego obiektu.

Na przykład: przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym.

Opis

Wiele obiektów można opisać za pomocą tagu location w OSM, aby wskazać, gdzie można zobaczyć te obiekty.
Lokalizacja długich infrastruktur liniowych, takich jak power=cable, man_made=pipeline , a nawet highway=motorway może czasami się zmieniać.

Możliwe jest użycie location:transition w węzłach, w których występują zmiany lokalizacji.

W takich miejscach kilka obiektów OSM w różnych lokalizacjach jest ze sobą połączonych.
Tag location:transition może pomóc mapującym wskazać, że lokalizacja się zmienia bez opisania wszystkich obiektów (głównie ze względu na możliwość weryfikacji/widoczności)
Obecnie zmiany lokalizacji mogą być gromadzone przez porównanie wartości location na dwóch lub więcej połączonych obiektach na mapie (często). Czasami nie można zmapować części podziemnej z powodu braku informacji (lub naruszenia zasady sprawdzalności) i zmiana nie jest kompletna. Ten klucz jest przeznaczony do takich przypadków.
Z pewnością jest bardziej zrównoważony niż używanie fixme=continue lub innych tymczasowych znaczników, zarówno dla użytkowników danych, jak i innych twórców map.

Tagowanie

Oznaczanie jest naprawdę proste: dodajemy tag location:transition=yes do węzła łączącego dwa lub więcej obiektów z różnymi lokalizacjami.
Jeśli nie można odwzorować jednej strony ze względu na jej nieweryfikowalną lokalizację, dodajemy tylko location:transition na końcu obiektu powiązanych ze zmianą.

yes jest obecnie jedyną udokumentowaną wartością, ale kilka innych można oczywiście dodać do specjalnych potrzeb.

  • Żądanie mogą być głównie zainteresowane sprawdzeniem, czy tag location:transition istnieje w obiektach bez skupiania się na konkretnej wartości.
  • Nie należy używać tagu location=transition, ponieważ przeniesienie nie jest odpowiednią lokalizacją dla obiektu.

Równoważne wartości

Oto klucze lub wartości, które oznaczają to samo, co tag location:transition=yes, tylko w obiektach zasilania energetycznego. Mogą być pozostawione na obiektach lub zastępowane w zależności od potrzeb i poglądów twórców map.
Proponowane klucze są bardziej globalne i dotyczą wielu innych przypadków niż te opisane poniżej.

Specjalistyczna wartość Używany do ? Bardziej globalne stosowanie tagu Taginfo na dzień 22 grudnia 2015 r
tower=air_to_ground Przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym. location:transition=yes 516
tower=location_transition Przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym. location:transition=yes 23
tower=transition Przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym. location:transition=yes 1305
pole=location_transition Przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym. location:transition=yes 264
pole=transition Przejście między napowietrzną linią energetyczną a kablem podziemnym. location:transition=yes 3546

Przykłady

Czytając wstęp, możemy dojść do wniosku, że ten tag jest przeznaczony głównie dla sieci przemysłowych, energetycznych lub rurociągów.
Mimo wszystko tag location:transition jest o wiele bardziej globalnym tagiem i powinien być używane w każdej dziedzinie wiedzy, w zależności od możliwości.
Zapoznajmy się z sekcją przykładów.

Energia

  • Linia schodzi pod ziemię
French distribution line with transition.jpg

węzeł Na samym słupie:

Sindelfingen Gesockelter Mast 2007 by-RaBoe 03.jpg

linia Na napowietrznej linii energetycznej

linia Na podziemnym kablu (ewentualnie zmapowanym)

Rurociągi

  • Rurociąg schodzi pod ziemię
Pipeline outdoor substation.jpg

węzeł Dokładnie w miejscu, gdzie rurociąg schodzi pod ziemię:


linia Na rurze nadziemnej:


linia Na (wntualnie zmapowanej) podziemnej rurze:

Telecom

Te kolejne części podziemne/podmorskie/podziemne istnieją tylko dlatego, że statki nie mogą ciągnąć zakopywanych maszyn po ziemi, jak pokazano na przykładzie.

Atterrissement.jpg

węzeł Dokładnie w miejscu, w którym kabel przechodzi z podziemia do morza:


węzeł Dokładnie w miejscu, w którym kabel przechodzi od morza do dna morskiego (od brzegu):


linia Na (ewentualnie zmapowany) podmorskim kablu:


linia Na obu, podziemnej i oceanicznej części kabla: